МУГАЛИМДЕРГЕ УСУЛДУК ЖАРДАМ

  • 10.09.2020
  • 0

Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери республиканын орто мектептеринин мугалимдерине усулдук колдоо көрсөтүү максатында вебинарлар сериясын баштады.

КББАнын вице-президенти Уланбек Мамбетакуновдун айтымында, академиянын кызматкерлери бир нече жолу окутуунун жаңы методикалары, мектеп предметтерин окутуудагы жаңылыктар, предметтик стандарттардын негизги талаптары менен таанышуу, компетенттүүлүккө негизделген ыкманы ишке ашыруу жана окуучуларга аралыктан окутууну үйрөтүүдөгү актуалдуу темалар боюнча вебинарларды өткөрүп жатышат.

Вебинарлардын темалары жана катышууга шилтемелер:

10-сентябрь, 14:00

Тема: “Манастаануу” курсун окутууда электрондук окуу материалдарын колдонуу

Спикерлер: Байгазиев С.О., Мурзалиева З.К.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/81626473771

10-сентябрь, 15:00

Тема: Санарип мугалимди методикалык жактан колдоо

Спикер: Аттокурова Ч.А.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/83476318089

11-сентябрь, 14:00

Тема: Методикадагы жанылыктар (Көркөм өнөр, Технология)

Спикер: Акматов  Д.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/89871329467

11-сентябрь, 15:00

Тема: Физика предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар

Спикер: Мурзаибраимов Б.Б.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/86896099257

14-сентябрь, 14:00

Тема: Биология предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар

Спикерлер: Сатыбекова М., Момункулова Ж., Дооронова Ф.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/83661793902

14-сентябрь, 15:00

Тема: Химия предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар

Спикер: Рысбаев Б.С., Алишеров Б.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/87946966356

15-сентябрь, 14:00

Тема: Билим берүүдөгү компетенттүүлүк ыкма

Спикер: Добаев К.Д., Жумабаев Г.

Вебинардын шилтемеси: https://us02web.zoom.us/j/85040498011

 

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы

Бөлүшүү

Комментарийлер