“МЕНИН НАСААТЧЫМ” ПРОГРАММАСЫН СЫНОО БАШТАЛДЫ

  • 14.06.2024
  • 0

Бишкек шаарынын 20 мектебинде жана Сокулук районунун 40 мектебинде «Билим берүү практикасына байкоо жүргүзүү» инструментин (ББПБЖ) колдонуу менен «Менин насаатчым» кесиптик өнүктүрүү программасын сыноо башталды.

Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу жана координациялоо бөлүмүнүн Жарандар менен иштөө жана коомчулук менен байланыш адиси Акылбек Орозматов билдиргендей, бул байкоо реалдуу режимде/видео окуу куралын көрүү менен мугалимдерди үзгүлтүксүз колдоо максатында жүргүзүлүүдө. Мугалимдин сабагын объективдүү баалоо үчүн мугалим өзүнүн устатына берген сабактардын видеолору, видеофрагменттери колдонулат.

«Билим берүү практикасына байкоо жүргүзүү» — сабактын жүрүшүндө мугалимдин да, окуучулардын да окуу чөйрөсүнө жана иш-аракеттерине байкоо салуунун негизинде түзүлгөн окутуу процессин комплекстүү баалоо инструменти.

Өлчөө үчүн негизги багыттарды аныктоого эмгек функциялары негиз болуп берди. Эмгек функциялары кесиптик стандартка таянат. Сабакта байкоо жана өлчөө жүргүзүү үчүн төрт багыт белгиленди:

  • билим берүү чөйрөсү;
  • сабакты уюштуруу;
  • окутуунун методикасы же стратегиясы;
  • баалоо.

Окуу процессинен эмнени талап кылынып, эмнени күтүшөт? Ар бир багыттагы негизги өлчөгүчтөр менен критерийлерди аныктаганда ушул эки маселе эске алынды. Алар билим берүү стандарттарында белгиленген компетенттүүлүктү/билим берүүнүн жыйынтыктарын калыптандырууга багытталган.

“МЕНИН НАСААТЧЫМ” ПРОГРАММАСЫН СЫНОО БАШТАЛДЫ

Сыноону жүргүзүү үчүн ар бир мектептен башталгыч класстын бир мугалими жана STEM багыты боюнча бир мугалим болуп, 120 педагог тандалып алынды. Мектепке видеокамера берилип, мугалимдер сабакты тартуу боюнча кыска курстан өтүштү. Насаатчылар үчүн видеону түзөтүү программасы жүктөлгөн планшеттер берилди. Насаатчылар сабактын негизги этаптарын ББПБЖ критерийлери боюнча баалоо жана рейтингдөө үчүн мугалимдер берген видеофрагменттерди колдонуу боюнча эки күндүк тренингден өтүшкөн.

Кошумчалай кетсек, “Билим берүү практикасына байкоо жүргүзүү” инструменти Билим берүү жана илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырып жаткан “Келечек үчүн билим берүү” долбоорунун алкагында иштелип чыкты.

 

Айнагүл КАШЫБАЕВА, “Кут Билим”

 

Бөлүшүү

Комментарийлер