КМДжСА БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА АЧЫК КОНКУРС

  • 24.03.2023
  • 0

Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын профессордук-окутуучулар курамынын бош кызмат оруну үчүн 2022-2023-окуу жылынын экинчи жарымында сынак жарыяланат.

КМДжСА БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА АЧЫК КОНКУРС

  1. Тилдер кафедрасынын кыргыз тили боюнча ага окутуучусу -1.

          Документтердин тизмеси:

        -ректордун атына жазылган арыз

        -адистикти каттоо бөлүмүнөн сүрөтү менен толтурулган жеке баракчасы

        -резюме; иштеген жеринен  мүнөздөмө-сунуш

      -жарыяланган илимий эмгектердин жана ойлоп табуулардын, ошондой эле белгиленген   форма боюнча  окуу-усулдук  куралдардын  тизмеси

        -билими,окумуштуу наамдары жана даражалары, адистигин жогорулатуу, эмгек китепчеси, алган сыйлыктардын күбөлүктөрү жөнүндө жана башка документтердин нотариустан жана иштеген жери боюнча адистер кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн  документтердин көчүрмөсү.

Документтерди  кабыл алуу мөөнөтү: кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып бир ай аралыгы.

Документтерди жөнөтүү дареги:

720064  Бишкек ш.  Ахунбаева көч, 97

Б.Т.Турусбеков атындагы КМДТжСА,  № 4-бөлмө, тел.57-04-89, 57-27-84

Бөлүшүү

Комментарийлер