БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫН КАЙРА КАРАП ЧЫГАТ

  • 31.03.2021
  • 0

Билим берүү жана илим министрлиги Мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартын (мындан ары – МБС) кайра карап чыгуу боюнча ишти улантууда. Курамына Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери, директорлордун окуу-тарбиялоо иши боюнча орун басарлары, предметтик мугалимдер кирген кеңейтилген жумушчу топ түзүлдү.

МБСны кайра карап чыгуу үчүн төмөнкү факторлор негиз болду:

— билим берүү системасына карата заманбап талаптар;

— билим берүү системасын өнүктүрүү программасында көрсөтүлгөн мамлекеттик жана социалдык буйрутма;

— эмгек рыногунун талаптары;

— Кыргыз Республикасынын аймагында ратификацияланган эл аралык документтерге дал келүү.

МСБ төмөнкүлөрдү:

— мектептик билим берүүнүн приоритеттүү багыттарын;

— мектептик билим берүүнүн максаттарын жана милдеттерин;

— негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдүн тизмегин жана алардын жетишкендиктеринин деңгээлин;

— билим берүүнүн жыйынтыктарын баалоонун негизги принциптерин (билим берүү системасы, мектеп, класс жана окуучу) аныктайт.

МБСны кайра карап чыгууда төмөнкүлөр эске алынат:

— жалпы теориялык көрсөтүмдүн деңгээли;

— окуу предметинин деңгээли;

— окуу материалынын деңгээли.

МБСнын алкагында предметтик стандарттар, тиешелүүлүгүнө жараша Базистик окуу планы жана окуу программалары кайра каралып, жаңыланат.

МБСны кайра карап чыгуу билим берүүнүн мазмунун жаңылоого багытталган. Атап айтканда:

— инсанды руханий-адеп-ахлактык жактан өнүктүрүү;

— дене-бой жактан тарбиялоо;

— кесиптик жөндөмдөр жана ийкемдүү көндүмдөр;

— STEAM багытттары: табигый илимдер, технология, инженердик искусство, чыгармачылык, математика;

— көп тилдүү билим берүү;

— инклюзивдик билим берүү.

Жумушчу топ иштөөдө, даяр материалдар мугалимдик коомчулуктун кеңири талкуусуна чыгарылат.

КР БИМдин басма сөз кызматы

 

Бөлүшүү

Комментарийлер