АТА-ЭНЕЛЕРДИН КОДЕКСИ

 • 30.08.2023
 • 0

АТА-ЭНЕЛЕРДИН КОДЕКСИ

 1. Биз балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн мектеп менен ар дайым кызматташабыз.
 2. Биз балдарыбызды ата-бабалардын наркын урматтоого, эне тилин билүүгө, ак ниеттүүлүккө жана жоопкерчиликке өзүбүз үлгү болуп үйрөтөбүз.
 3. Биз мектептин иш-чараларына жигердүү катышып, эриш-аркак иштешебиз.
 4. Биз балдарыбыздын, мугалимдердин купуялуулугун урматтайбыз жана алардын кадыр-баркына шек келтирбейбиз.
 5. Биз ата-энелердин, мугалимдердин жана окуучулардын укуктарын, кызыкчылыктарын сыйлайбыз.
 6. Биз балдарыбыздын туура тамактануусуна, ден соолугуна, тазалыгына жана коопсуздугуна кам көрөбүз.
 7. Биз мектеп менен биргеликте балдарыбыздын экологиялык сабаттуулугун жана башка керектүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө салымыбызды кошобуз.
 8. Биз мектеп тарабынан белгиленген эрежелерди, жол-жоболорду урматтайбыз жана так сактайбыз.
 9. Биз балдарыбыздын билим берүү чөйрөсүн жакшыртууга жана билим сапатын жогорулатууга жигердүү катышабыз.
 10. Биз балдарыбыздын мектепке үзгүлтүксүз баруусуна, үй тапшырмасын өз убагында аткаруусуна бардык шарттарды түзөбүз.
 11. Биз мектептеги бардык терс көрүнүштөр менен күрөшүүгө чогуу аракеттенебиз.
 12. Биз  балдарыбыз окуган мектептин кадыр-баркын сактоо үчүн бардык салымыбызды кошобуз.
Бөлүшүү

Комментарийлер