«МҮЙҮЗДҮҮ БУГУ-ЭНЕ» УЛАМЫШЫ

  • 13.04.2021
  • 0
«МҮЙҮЗДҮҮ БУГУ-ЭНЕ» УЛАМЫШЫ

Алыкулова  Айнур Шайымкуловна

 К.А.Абдылдаев атындагы № 3 мектеби  Кыргыз тили жана адабияты мугалими

 

«МҮЙҮЗДҮҮ БУГУ-ЭНЕ» УЛАМЫШЫ

Кыргыз адабияты    5-класс

Сабактын темасы: «Мүйүздүү Бугу-Эне» уламышы

Сабактын тиби: Жаңы билимди ѳздѳштүрүү сабагы

Сабактын формасы: Жуптарда, топтордо иштѳѳ

Колдонулуучу усулдар жана ыкмалар:Текст менен иштѳѳ, тыным жасап окуу

Колдонулуучу каражаттар: Ч.Айтматовдун сүрѳтү,Ысык-Кѳлдүн сүрѳтү,жазуучунун «Ак кеме» чыгармасынан Мүйүздүү Бугу-Эне» уламышы.

Сабак аралык байланыш: Тарых, Кыргыз тили, География

Негизги компетенттүүлүктѳр:

1.Маалыматтык ( НК1)

2.Социалдык-коммуникациялык (НК 2)

3.ϴз ишин уюштуруу жана кѳйгѳйлѳрдү чечүү (НК 3)

 

А.Ш.Муйуздуу бугу эне

 

Бөлүшүү

Комментарийлер