ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА СУНУШТАЛГАН ОКУУ КИТЕПТЕРИ

  • 26.08.2015
  • 1
ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА СУНУШТАЛГАН ОКУУ КИТЕПТЕРИ

Буйрук №1119/1 20-август, 2015-жыл

 2015-2016-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу стандарттарын жана программаларын ишке ашыруу, китептер менен камсыз кылууну уюштуруу максатында

буйрук кылам:

1. 2015-2016-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмеси бекитилсин (№1, №2, №3, №4 тиркемелер).

2. «Кутбилим» гезитине (К.Чекиров) 2015-2016-окуу жылында окутуу кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн   жалпы орто билим берүүчү мектептерге сунуш кылынган окуу китептеринин тизмелери жарыялансын.

3. 2015-2016-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунушталган окуу китептеринин тизмеси министрликтин сайтына жайгаштырылсын (М.Ж.Усеналиев).

4. Бул буйруктун аткарылышын  көзөмөлдөө  министрдин орун  басары Т.А.Ашымбаевага тапшырылсын.

Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых для использования образовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения на 2015-2016 учебный год

В целях обеспечения реализации общеобразовательных стандартов и программ общеобразовательными организациями Кыргызской Республики, 

 приказываю:

1. Утвердить перечень учебников, рекомендуемых для использования в учебном процессе, общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения (приложения №1-№ 4).

2. Опубликовать в газете «Кутбилим» (К.Чекиров) перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2015-2016 учебном году общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения.

3. Разместить на сайте Министерства (М.Ж.Усеналиев) перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2015-2016 учебном году общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя министра Т.А.Ашымбаеву

Министр   Э.К.Сариева

Тиркеме №1

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2015/2016-окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).

 

Окуу китептин авторлоруОкуу китептин аталышыБасмаканасыЧыккан жылы
1-класс
Кубаталиева Б.,Абыканова А., ж. б.Алиппе (ОМК)Б.: Кутаалам2011
Рысбаев С.АлиппеБ.: Билим-компьютер2010
Кульбаева Г., ж. б.Русский язык (ОМК)Б.: Кутаалам2011
Абайдулова М., ж. б.Русский языкБ.: Билим-компьютер2004
Мкртчян С. Ш.Математика 1, 2-бөлүк (ОМК)Б.: Учкун2013
Бекбоев Н., Ибраева Н.МатематикаБ.: Билим-компьютер2006, 2003
Мамбетова З., Архипова Т. В.Мекен таануу (ОМК)Б.: Кутаалам2011
Исмаилова Г., Мамбетова З.Мекен таанууБ.: Билим-компьютер2009, 2011
 Рысбаев С., ж. б.Адеп алиппесиБишкек2006
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери(1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
2-класс
Чокошева Б. С., Акунова А. Р.Кыргыз тили (ОМК)Отпечатано ОсОО «Альмерия»2013
Абдухамидова Б.,Рысбаев С.К., Ибраимова К.Адабий окуу (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Рысбаев С. Кыргыз тилиБ.: Полиграф-бумресурсы2010
Токтомаметов А.Адабий окууБ.: Билим-компьютер2010, 2009
Омурбаева Д. К.Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк) (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Бекбоев И. Б., Ибраева Н.МатематикаБ.: Билим-компьютер2011
Адилова Г.Мекен таанууБ.: Инсанат2010
Мамбетова З.Мекен таанууБ.: Бишкек2004
Ысманова Ж., Мусаева В., ж. б.АдепБ.: Принт-экспресс2013, 2007
Касей М., Шамбетова К., Шакирова А.Музыка (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Акматов Д., Багдасарян А.Көркөм өнөр (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
3-класс
Акунова А.Р., Чокошева Б. С.Кыргыз тили (ОМК)Б.: Кирланд2013
Рысбаев С. К., Исакова Ч.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2010
Абдухамидова Б.,Рысбаев С. К., Ибраимова К.Адабий окуу (ОМК)Б.: Полиграф-бумресурсы2014
Токтомаметов А., Субанова Б.Адабий окууБ.: Билим-компьютер2010
Булатова В.А.,Шеримбекова А.Ш.,  ж.б.Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк) (ОМК)Б.: St art2013
Красикова В., ж. б.Русская речьБ.: Континент2010
Безрукова А. И. ж. б.Англис тилиБ.: Инсанат2004
Шаршекеева К.Д.,Шаршекеева Н.Д.Англис тилиБ.: Мектеп1999
Бекбоев И., Ибраева Н.МатематикаБ.: Билим-компьютер2015, 2010
Бухова. Е. А., Солошенко О.В.,Шаповалова Е. П.Мекен таануу (ОМК)Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша2015
Мамбетова З., ж. б.Мекен таанууБ.: Инсанат2011, 2004
Ысманова Ж., ж.б.АдепБ.:  МОК2007
Касей М., Шамбетова К., Шакирова А.Музыка (ОМК)Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша2015, 2014
Акматов Д.Көркөм өнөр (ОМК)Б.: Билим-компьютерБасмадан чыгышына жараша2015, 2014
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
4-класс
Чокошева Б. С., Акунова А. Р.Кыргыз тили (ОМК)Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша2015
Шайылдаева С.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2009, 2007
Рысбаев С.К., Ибраимова К., Абдухамидова Б.Адабий окуу (ОМК)Б.: Аркус2015
Токтомаметов А.Адабий окууБ.: Билим-компьютер2003, 2010
Задорожная Н.П.,Мусаева Ч.Н., Таирова Г.К., ж. б.Русский язык и чтение (ОМК)Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша2015
Илеева К., ж. б.Русская речьБ.: Континент2010
Безрукова А.И., ж.б.Англис тилиБ.: Инсанат2004
Бухова Е. А., Солошенко  О.В., Шаповалова Е.П.Мекен таануу (ОМК)Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша2015
Шаршекеева К.Д.,Шаршекеева Н.Д.Англис тилиБ.: Мектеп2000
Мамбетова З., ж. б.Мекен таанууБ.: Билим-компьютер2009, 2004
Бекбоев И.Б., ж. б.МатематикаБ.: Билим-компьютер2009, 2002
Ысманова Ж., ж. б.АдепБ.: Учкун2007
Акматов Д., Багдасарян А.Көркөм өнөр (ОМК)Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша2015
Касей М.,  Шамбетова К., Шакирова А.Музыка (ОМК)Б.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша2015
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
5-класс
Койлубаева А., Койлубаева А.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша2015
Акматов Б., ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2009
Исаков Б., ж. б.Кыргыз тили. 5–6 (альтер-нативдүү)Б.: Мектеп2004
Өмүралиев Б., ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2007
Артыкбаев К., Исаков Б.Биздин адабиятБ.: Инсанат2012, 2008
Каменецкая В. Г., Каменецкая Н.Г.Русское слово (1, 2-бөлүк)Б.: Билим куту2010, 2003
Ким Н., ж. б.Англис тилиБ.: Билим куту2012, 2004
Мамбетакунов Э.,Рязанцева В.Табият таанууБ.: Инсанат2003, 2012
Бекбоев И., Абдиев А., ж.б.МатематикаБ.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша2015, 2006
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., ж.б.МатематикаБ.: Мектеп1995
Дөөталиев А., ж. б.Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелерБ.: Билим-компьютер2009
Осмонов А.,Молдокасымов К.С., ж. б.Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелерБ.: Билим-компьютер2008
13,Калдыбаева А., ж. б.АдепБ.: Билим-компьютер2007
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
6-класс
Үсөналиев С.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2015, 2007
Сманбаев А., ж. б.Биздин адабиятБ.: Билим-компьютер2007
Тагаев М.Дж., Симонова О.Г., ж.б.Русский языкБ.: Билим куту2010, 2003
Симонова О. Г., ж. б.Книга для чтенияБ.: Билим куту2010, 2003
Ким Н., ж. б.Англис тилиБ.: Билим куту2012, 2004
Бекбоев И., Абдиев А., ж. б.МатематикаБ.: Билим-компьютер2012, 2006
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. ж.б.МатематикаБ.: Мектеп1995
Субанова М., ж. б.БиологияБ.: Билим-компьютер2012, 2010
Кулматов Т.Физикалык географиясыБ.: Aditi2010
Бакиров Н.Физикалык географиясыБ.: Педагогика2002
Чоротегин Т., Өмүралиев Т.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2008
Осмонов Ө., ж.б.Байыркы дүйнө тарыхыБ.: Инсанат2007
Асаналиев А., ж. б.АдепБ.: Билим куту2012
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
7-класс
Үсөналиев С., Мусаева В.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2015, 2007
Исаков Б., ж. б.Кыргыз тили 7–9  (альтернативдүү)Б.: Билим-компьютер2012
Алымов Б., Муратов А.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2015, 2007
Тагаев М.Дж., Симонова О., ж. б.Русский языкБ.: Инсанат2010, 2003
5Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.: Аль салам2009
Юсупова А., ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Ибраева Н., Касымов А.АлгебраБ.: Инсанат2009
Айылчиев А.,  ж. б.Геометрия 7–9Б.: Билим-компьютер2011, 2009
Мамбетакунов Э.ФизикаБ.: Билим-компьютер2009
Токтогулов С., ж. б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
Кадыркулов А., ж. б.География 7 кл.Б.: Инсанат2014, 2007
Өмүрбеков Т., Чоротегин Т.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2013, 2009
Осмонов Ө., ж. б.Орто кылымдын тарыхыБ.: Билим куту2007
Орускулов Т., Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2015, 2006
Касымалиев  М., Орускулов Т.Информатика практикум-маселелери) 7–9Б.: Билим-компьютер2015, 2007
Токтосунов А., ж.бБиология 7Биология 7-8Б.: ИнсанатБ.: Инсанат2015,2006
Назаралиева Ш.АдепБ.: Инсанат2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
8-класс
Сапарбаев А., ж. б.Кыргыз тили 8–9 (вариативдүү)Б.: Билим куту2007
Өмүралиев Б., ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2007
Исаков Б., ж. б.Кыргыз тили 7–9 (альтернативдүү)Б.: Билим-компьютер2012
Турдугулов А., Оторбаев Б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2013
Исаков Б., ж. б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2012
Супрун  А., ж. б.Русский язык 8–9Б.: Инсанат2012, 2008
Соронкулов Г., Ешенова Н.Литературатурное чтениеБ.: Билим-компьютер2015, 2008
Юсупова А., ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Байзаков А., Саадабаев А., Ыбыкеева Ж.АлгебраБ.: Билим-компьютер2009
Айылчиев А., ж. б.Геометрия 7–9Б.: Билим-компьютер2009
Рыспаева Б., ж. б.ХимияБ.: Инсанат2013
Молдогазиева С., ж. б.ХимияБ.: Инсанат2012
Исмаилова С., ж. б.ХимияБ.: Билим-компьютер2009
Кособаева Б.М.,  ж.б.ХимияБ.: Билим-компьютер2006
Карашев Т., ж. б.ФизикаБ.: Билим-компьютер2008
Токтогулов С., ж. б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
Орускулов Т., Касымалиев М.Информатика. 7–9Б.: Билим-компьютер2015, 2007
Касымалиев  М., Орускулов Т.Информатика практикум-маселелери) 7–9Б.: Билим-компьютер2015, 2007
Өмүрбеков  Т., ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Инсанат2010
Дөөталиев А., ж. б.Жаңы тарыхБ.: Билим-компьютер2015, 2007
Осмонов А., ж. б.Кыргызстандын физикалык географиясыБ.: Инсанат2012
Закиров Н. З., ж. б.Биология 9Б.: Билим-компьютер2012
Ботвинников А., ж. б.Чийүү 8–9Б.: Гл. редакция «Энциклопедия»2012
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
9-класс
Өмүралиев Б., ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2012, 2007
Исаков Б., ж. б.Кыргыз тили 7–9 (альтернативдүү)Б.: Билим-компьютер2012
Алымов Б., ж. б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер20122007
Смелкова З., Жидеева К.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
Юсупова А., ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Иманалиев М., ж. б.АлгебраБ.: Билим-компьютер2012
Айылчиев А., ж. б.Геометрия 7-9Б.: Билим-компьютер20122006
Рысбаева Б., ж.б.ХимияБ.: Инсанат Басмадан чыгышына жараша2015
Сулайманкулов К.,Кособаева Б.ХимияБ.: Билим-компьютер2006
Рудзитис Г.Э., Фельдман Г. ж. б.ХимияБ.: Мектеп2004
Дөлөткелдиева Т.,Ахматова А., ж.б.БиологияБ.: Билим-компьютер Басмадан чыгышына жараша2015
Мамбетакунов Э., ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2008
Токтогулов С., ж. б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
Иманкулов М., ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
Өмүрзакова Т.Соңку тарыхБ.: Учкун2007
Эсенканов К.Адам жана коом (Укук таануу)Б.: Инсанат2012
Саалаев О.Мамлекет жана укукБ.: Билим-компьютер2012
Мусакожоев Ш.,Аджимидинов Н.ЭкономикаБ.: Aditi2010
Бараталиев Ө., Алымкулова Н.ГеографияБ.: Инсанат2012
Бакиров Н., Исаев А., ж. б.Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясыБ.: Инсанат2007
Орускулов Т., Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2007, 2015
Касымалиев  М., Орускулов Т.Информатика (практикум-маселелери) 7–9Б.: Билим-компьютер2007, 2015
Ботвинников А., ж. б.Чийүү 8–9Б.: Гл. редакция «Энциклопедия»2012
Жумакадырова Ч.Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
10-класс
Сапарбаев А., ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим куту2013, 2007
Исаков Б.Кыргыз тили 10–11 (альтернативдүү)Б.: Билим-компьютер2013, 2007
Асаналиев К., Байгазиев С., Жигитов С., Артыкбаев К.Кыргыз адабиятыБ.: Билим куту2013, 2007
Кундузакова С.А.,Васильев А. ж. б.Русский языкБ.: Континент2009
Шейман Л. , Сооронкулов Г.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012, 2006
Юсупова А. ж. б.Англис тили 10–11Б.: Билим-компьютер2012
Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Билим-компьютер2010
Бекбоев И., Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А.Геометрия 10–11Б.:  Aditi 2009
Койчуманов М. К., ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2008
Молдогазиева С., ж. б.ХимияБ.: Инсанат2008
Рудзитис Р., Фельдман Г. ж. б.ХимияБ.: Мектеп2004
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С. ж. б.Биология 10–11Б.: Инсанат2008
Чодураев Т. М., ж. б.ГеографияБ.: Инсанат2012
Мусакожоев Ш., ж. б.ЭкономикаБ.: Инсанат2012
Осмонов О., ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
Осмонов Ө., ж. б.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон  тартып  19-к. ортосуна чейин)Б.: Инсанат2012
Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (1 бөлүк)Б.: Кыргызстан2004
11-класс
Сапарбаев А., ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2013, 2007
Исаков Б.Кыргыз тили 10–11 (альтернативдүү)Б.: Билим-компьютер2012
Байгазиев С., ж. б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2013, 2008
Задорожная Н. П.,Идирисова Н.ж. б.Русский языкБ.: Инсанат2012
Ешенова  Н.А.Русская литератураБ.: Кутаалам2013
Юсупова А., ж. б.Англис тили 10–11Б.: Билим-компьютер2012
Иманалиев М., Асанов А.  ж.б.АлгебраБ.: Мамл.тил ж-а энциклопедия борбору2009
Саламатов Ж., ж. б.АлгебраБ.: Педагогика2003
Иманалиев М., ж. б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Энциклопедия2013
Айылчиев А., ж. б.Геометрия 10–11Б.: Билим-компьютер2010
Шаршекеев Ө., ж. б.АстрономияБ.: Энциклопедия2012
Шаршекеев Ө., ж. б.ФизикаБ.: Энциклопедия2012
Кудайбергенов Т., ж. б.ХимияБ.: Инсанат2008
Мырзахматова А., ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С., ж. б.Биология 10–11Б.: Инсанат2008
Осмонов  Ө., ж. б.Дүйнө тарыхы (19-к. ортосунан азыркы учурга чейин)Б.: Инсанат2012
Осмонов А., ж. б.ГеоэкологияБ.: Инсанат2012
Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (2 бөлүк)Б.: Кыргызстан2004

 

Приложение № 2                                                                                

Перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки Кыргызской Республики на 2015-2016 учебный год для школ с русским языком обучения.  

 

 

 

Авторы учебникаНаименование учебникаГод изда-нияИздательствоАдрес официального сайта издательства
1 класс 
Ветшанова А., Бирюшева О.  и др.Букварь (УМК)2011Б.: Кутаалам 
Бетеньков И.М., Горецкий В.Г.Букварь1998С-Петербург. Спец. лит-ра 
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е., Дербишева З. К.Русский язык (в 2-х частях)2013Бишкек КРСУ —       М.: Просвещение 
Полякова А.В.Русский язык2012М.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др.Русская азбукаС 1995-2006 и вышеМ.: Просвещение 
Буйлякеева Р., Алыпсатарова А. и др.Кыргыз тили (УМК)2011Б.: Кутаалам 
Мкртчян С. Ш.Математика (УМК)(в 2-х частях)2011-13Б.: Учкун 
Моро М.И.,

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

Математика (в 2-х частях)2003 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Мамбетова З., Архипова Т. В.Родиноведение (УМК)2011Б.: Кутаалам 
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
2 класс 
Даувальдер О.В., Качигулова В. Н.Русский язык2013отпечатано ОсОО «Принт-Экспрес» 
Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е., Дербишева З. К.Русский язык (в 2-х частях)2013Бишкек КРСУ — М.: Просвещение 
Рамзаева Т.Г.Русский язык2003 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Полякова А.В.Русский язык2003 и вышеМ.: Просвещение 
Озмитель Е. Е., Власова И.В.Книга для чтения2013Б: Азур 
Голованова М.В.,

Горецкий В.Г.

Родная речь (в 2-х частях)2004 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Дербишева З. К., Нарозя А. Г.Русское слово2012-13Б.: КРСУ 
Кенчиева Ч., Сарылбекова З. и др.Кыргызский язык и чтение (УМК)2013отпечатано ОсОО «Альмерия» 
Бекбоев И. и др.Математика2010-11Б.: Учкун 
Моро М.И.,

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

Математика (в 2-х частях)2003 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Адилова Г.Родиноведение2010-11Б.: Инсанат 
Мамбетова З.Родиноведение2009Бишкек 
Касей Мурат и др.Музыка (УМК)2012-13Б.: Билим-компьютер 
14Акматов Д. и др.ИХТ  (УМК)2012-13Б.: Билим-компьютер 
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
3 класс 
Даувальдер О.В., Никишкова Л.А.Русский язык (УМК)2013М.: Азур 
Рамзаева Т.Г.Русский язык2004 и вышеМ.: Просвещение 
Полякова А.В.Русский язык2003 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Озмитель Е. Е.,  Власова И.В.Книга для чтения (УМК)2013Отпечатано ОсОО«St art» 
Голованова М.В.Родная речь (в 2-х частях)2004 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Буйлякеева Р.К.,

Алыпсатарова А.Р. и др.

Кыргызский язык и чтение (УМК)2013-14отпечатано ОсОО «KIRLand» 
Безрукова  А.И. и др.Английский язык2004Б.: Инсанат 
Клементьева Т.Б.Английский язык1997 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Моро М.И.

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.

Математика (в 2-х частях)2010 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Бухова Е. А., Солошенко О. В.,

Шаповалова Е.П.

«Родиноведение» (УМК)2015 По мере изданияБ.: Аркус 
Мамбетова З.,

Иманалиев Ч.

Родиноведение2005Б.: Бийикик 
Касей Мурат и  др.Музыка (УМК)2014Б.: Билим-компьютер 
Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка2014Б.: Билим-компьютер 
Акматов Д., Багдасарян А.ИХТ (УМК)2012

2014

Б.: Билим-компьютер 
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер

 

 
4 класс 
Калюжная Л.А., Качигулова В.Н.Русский язык (УМК)2015Б.: Аркус.

По мере издания

 
Рамзаева Т.Г.Русский язык (в 2-х частях)2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Полякова А.В.Русский язык (в 2-х частях)2006 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Озмитель Е.Е., Власова И.В.Книга для чтения (УМК)2015Б.: Аркус.

По мере издания

 
Голованова М.В.Родная речь (ч.1-2)2004 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г.Литературное чтение (в 2-х частях)2004 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Буйлякеева Р.К., Момункулова З.К.Кыргызский язык и чтение (УМК)2015Б.: Аркус.

По мере издания

 
Рысбаев С., Алыбаева Н.Кыргыз тили2006 и вышеБ.: Билим куту 
Безрукова А. И. и др.Английский язык2004Б.: Инсанат 
Верещагина И.Н.,

Афанасьева О.В.

Английский язык

(в 2-х частях)

2006 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Моро М.И.,

Бантова М.А.,

Бельтюкова Г.В.

Математика

(в 2-х частях)

2006 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Бухова Е. А.,

Солошенко О. В.,

Шаповалова Е.П.

Родиноведение (УМК)2015Б.: Аркус.

По мере издания

 
Мамбетова З.Ж.Родиноведение2004 и вышеБ.: Карловичи 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А.Окружающий мир (в 2-х частях)2006 и вышеМ.: Просвещениеwww.1-4.prosv.ru
Акматов Д.,

Багдасарян А.

ИХТ (УМК)2015Б.: Билим-компьютер.

По мере издания

 
16Касей М. и др.Музыка (УМК)2015Б.: Билим-компьютер По мере издания 
17Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
5 класс 
Алымова Н. и др.Кыргыз тили2006 2015Б.: Инсанат 
Мусаев А. и др.Кыргыз адабияты2012Б.: Инсанат 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.Русский язык

(в 2-х частях)

2012 и вышеБишкек —

М.: КРСУ Просвещение

 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.Русский язык2004 и вышеМ.: Просвещение 
Бабайцева В.В.Русский язык 5-92004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.Русский язык 5-92004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Коровина В.Я.,

Журавлев В.П.,

Коровин В.И

Литература (в 2-х частях)2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф.Литература (в 2-х частях)2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2005М.: АСТ Астрель, С-Петерб. Спец.лит. 
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык2001 и вышеМ.: Просвещение 
Верещагина И.Н.,

Афанасьева О.В.

Английский язык2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Виленкин Н.Я.,

Жохов В.И.,

Чесноков А.С.и др.

Математика2002 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
13,Дорофеев Г.В.,

Шарыгин И.Ф.,

Суворова С.Б. и др.

Математика2006 и выше М.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Истомина Н.Б.Математика2006 и вышеМ.: Ассоциация ХХI векmain-school.umk.garmoniya.ru
15Шарыгин И.Ф.,

Ерганжиева Л.Н.

Математика. Наглядная геометрия 5-62006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
16Зубарева И.И., Мордкович А.Г.Математика 52006 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
17Доталиев А.Краткие рассказы по истории Кыргызстана2009Б.: Билим-компьютер 
18Осмонов О. и др.Краткие рассказы по истории Кыргызстана2013Б.: Учкун 
19Мамбетакунов Э., Рязанцева В.Естествознание2002 и вышеБ.: Инсанат 
20Жумакадырова Ч.Ж., Клевцова В.П.ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
6 класс 
Алымова А.Кыргыз тили2015

2006

Б.: Инсанат

Б.: Мектеп

 
Усеналиев Т.Кыргыз адабияты2003-2006Б.: Билим куту 
Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А. и др.

Русский язык2012Бишкек — М.: КРСУ Просвещение 
Полухина В.П.,

Коровина В.Я.,

Журавлев В.П

Литература

(в 2-х частях)

2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Ладыженская Т.А.,

Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык

(в 2-х частях)

2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Баранов М.Т. и др.Русский язык2006 и вышеМ.: Просвещение 
Курдюмова Т.Ф.Литература

(в 2-х частях)

2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Коровина В.Я.Литература

(в 2-х частях)

2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2002 и вышеМ.: АСТ Астрель, С-Петерб. спец.лит. 
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык2001 и вышеМ.: Просвещение 
Афанасьева О.В. и др.Английский язык2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Виленкин Н.Я.,

Жохов В.И.,

Чесноков А.С. и др.

Математика2003 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
Дорофеев Г.В.,

Шарыгин И.Ф.,

Суворова С.Б. и др.

Математика2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Истомина Н.Б.Математика2006 и вышеМ.: Ассоциация ХХI векmain-school.umk.garmoniya.ru
Зубарева И.И.,

Мордкович А.Г.

Математика 62006 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
Шарыгин И.Ф.,

Ерганжиева Л.Н.

Математика. Наглядная геометрия 5-62006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Чоротегин Т. и др.История Кыргызстана2012

2008

Б.: Билим компьютер 
Вигасин А.А.История Древнего мира2007 и вышеПросвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Викторов В. П.,

Никишов А.И.

Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники2006 и вышеМ.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» www.vlados.ru
Корчагина В.А.Биология 6-7 (растения)1993 и вышеМ.: Просвещение 
Захаров В.Б.,

Сонин Н.И. и др.

Биология2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Герасимова Т.П.,

Неклюкова Н.П.

География2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
7 класс 
Мамытов Ж. и др.Кыргыз тили2012Б.: Мектеп

Б.: Энциклопедия

 
Оморова А. и др.Кыргыз адабияты2012Б.: Кутаалам 
Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык (в 2-х частях)2012 и вышеБишкек -М.: КРСУ Просвещение 
Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык2009 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
5Коровина В.Я.,

Журавлев В.П.,

Коровин В.И.

Литература (в 2-х частях)2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф.Литература (в 2-х частях)2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Дорофеев Г.В.,

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.

Алгебра2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2002 и вышеМ.:АСТ Астрель, С-Петерб. спец.лит. 
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык2001 и вышеМ.: Просвещение 
Афанасьева О.В. и др.Английский язык2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: Билим-компьютер 
Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г.,

Нешков К. И., Феоктистов И.Е.

Алгебра2003 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»,

М.: Просвещение

www.mnemozina.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Геометрия 7-92000 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Погорелов  А.В.Геометрия 7-112006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Погорелов  А.В.Геометрия 7-92004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Перышкин А.В.Физика2005 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Мамбетакунов Э.Физика2009Б.: Билим-компьютер 
Босова Л.Л.Информатика и ИКТ2012М.: Биномwww.lbz.ru/books/228/
Угринович Н.Д.Информатика2014М.: Биномwww.lbz.ru/books/228/
Чоротегин Т. и др.История Кыргызстана2010

2012

Б.: Билим-компьютер,

Б.: Инсанат.

 
Агибалова Е.В.История Сред.веков2007 и вышеМ.: Просвещение 
Никишов А.И., Шарова И.Х.Биология. Животные.2006 и выше М.: ВЛАДОСwww.vlados.ru
Быховский Е.Е.,

Козлов Е.В.

Биология 7-8 (животные)2006 и вышеМ.: Просвещение 
Захаров В.Б.,

Сонин Н.И. и др.

Биология2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Коринская В.А.,

Душина И.В.,

Щенев В.А.

География2005 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Жумакадырова Ч.Ж., Клевцова В.П.ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
8 класс 
Ибрагимов С.Кыргыз тили2006

2000

Б.: Билим куту 
Искакова Д. и др.Кыргыз адабияты2012Б.: Кутаалам 
Бархударов С.Г.,

Крючков С.Е.

Русский язык

(в 2-х частях)

2008 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф.,

Колокольцев Е.Н.

Литература

(в 2-х частях)

2004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Коровина В.Я.,

Журавлев В.П.,

Коровин В.И.

Литература

(в 2-х частях)

2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Беленький Г.И.Литература2006 и вышеМ.: РИФ Антиква 
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2005 и вышеМ.: АСТ Астрель, С-Петерб. Спец.лит. 
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык2001 и вышеМ.: Просвещение 
Афанасьева О.В. и др.Английский язык2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: Билим-компьютер 
Дорофеев Г.В.,

Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.

Алгебра2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г.,

Нешков К. И. Феоктистов И.Е.

Алгебра 82001 и вышеМ.: Просвещениеwww.mnemozina.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Геометрия 7-92001 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Погорелов А.В.Геометрия 7-112006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Перышкин А.В.Физика2005 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Босова Л.Л.Информатика и ИКТ2012М.: Биномwww.lbz.ru/books/228/
Угринович  Н.Д.Информатика2014М.: Биномwww.lbz.ru/books/228/
Габриэлян О. С.Химия2004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия2002 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Гузей Л.С.,

Сорокина В.В.

Химия2008 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Исмаилова С. и др.Химия2009Б.: Билим-компьютер 
Цузмер А.М.,

Петришина О.Л.

Биология (человек)1990 и вышеМ.: Просвещение 
Батуев А.С.Человек2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Никишов А.И., Богданов Н.А.Биология. Человек и его здоровье2014М.: ВЛАДОСwww.vlados.ru
25Захаров В.Б.,

Сонин Н.И.  и др.

Биология2004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Омурбеков Т. и др.История Кыргызстана2014

2009

Б.: Инсанат 
Бурин С.Н.Новая история 7-8 (в 2 частях)1998 и вышеМ.: Дрофа 
Бакиров Н. и др.География Кыргызстана 8-92002Б.: Мектеп 
Осмонов А.О.Физическая география Кыргызстана2012Б.: Инсанат 
Ботвинников А.Д.,

Виноградов В.Н.

Черчение1992 и вышеМ.: Просвещение 
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
9 класс 
Абдувалиев И. и др.Кыргыз тили2012Б.: Инсанат 
Оморова А. и др.Кыргыз адабияты2013

2012

Б.: Кыргыз энциклопедиясы 
Бабайцева В.В.Русский язык 5-92006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Бабайцева В.В.,

Чеснокова Л.Д.

Русский язык 8-92011 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Бархударов С.Г.,

Крючков С.Е.

Русский язык2001 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Коровина В.Я.,

Журавлев В.П., Коровин В.И

Литература

(в 2-х частях)

2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Курдюмова Т.Ф.,

Колокольцев Е.Н.

Литература

(в 2-х частях)

2008 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Маранцман В.Г.Литература1996 и вышеМ.: Просвещение 
Ладыженская Т.А.,

Баранов М.Т.,

Тростенцова Л.А.

Русский язык

(в 2-х частях)

2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2005 и вышеМ.: АСТ Астрель, С-Петерб. Спец.лит. 
Кузовлев В.П.,

Лапа Н.М.

Английский язык2001 и вышеМ.: Просвещение 
Афанасьева О.В. и др.Английский язык2006 и вышеМ.: Просвещение 
Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: Билим-компьютер 
Дорофеев Г.В.,

Бунимович Е.А.,

Суворова С.Б. и др.

Алгебра2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г.,

Нешков К. И., Феоктистов И.Е.

Алгебра 92001

1992 и выше

М.: Просвещениеwww.mnemozina.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.

Геометрия 7-92006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Перышкин А.В.,

Гутник Е.М.

Физика2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Кикоин И.К.,

Кикоин К.К.

Физика2000 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Босова Л.Л.Информатика и ИКТ2012М.: Биномwww.lbz.ru/books/228/
Угринович Н.Д.Информатика2014М.: Биномwww.lbz.ru/books/228/
Габриэлян О. С.Химия2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Гузей Л.С.,

Сорокина В.В.

Химия2008 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
24.Бакиров Н.Б.,

Исаев А.И.

География2002Б.: Мектеп 
Захаров В.Б.,

Сонин Н.И. и др.

Биология2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Иманкулов М.История Кыргызстана2014

2006

Б.: Инсанат 
Кредер А.А.Новейшая история2003 и вышеМ.: ЦГО 
Сороко-Цюпа О.С.Новейшая история2006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru/umk/5-9
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клевцова В.П.

ОБЖ 1-92012Б.: Билим-компьютер 
10 класс 
Греков В.Ф.Пособие по русскому языку2003 и вышеМ.: Просвещение 
Власенков А.И. и др.Русский язык 10-112006 и вышеМ.: Просвещение 
Курдюмова Т.Ф.Русский язык и литература. Литература

(базов.уровень)

2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Лебедев Ю.В.Русская литература (в 2 частях)1992 и вышеМ.: Просвещение 
Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: Билим-компьютер 
Старков А.Р.Английский язык2002 и вышеМ.: АСТ Астрель, С-Петерб.спец.лит. 
Афанасьева О.В.,

Дули Д. и др.

Английский язык2003 и вышеМ.: Просвещение 
Колмогоров А.Н.Алгебра и нач. анализа1991 и вышеМ.: Просвещение 
Атанасян Л.С.Геометрия 10-111992 и вышеМ.: Просвещение 
Погорелов А.В.Геометрия 10-112004 и вышеМ.: Просвещение 
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-112010 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Алимов Ш.А.,

Колягин Ю.М.,

Ткачева М.В.

Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). 10-112010 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Виленкин Н.Я.,

Ивашев-Мусатов О.,

Шварцбурд  С.И.

Математика. Алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс (углубленный уровень)2004 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
Мякишев Г.Я.Физика (базовый уровень)1992 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Рудзитис  Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый уровень)2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Габриэлян О. С.,

Остроумов И.Г.

Пономарев А.

Химия (углубленный уровень)2004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Захаров В.Б.,

Мамонтов С.Г.,

Сонин Н.И.

Биология. Общая биология

(углубленный уровень)

2004 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Каменский А.А.,

Криксунов Е.А.,

Пасечник В.В.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень) 10-11

2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Сивоглазов В.И.,

Агафонова И.Б.,

Захаров В.Б.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень)

2010 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Полянский Ю.И.Общая биология 10-112004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Максаковский В.П.География (базовый уровень)2004 и вышеМ.: Просвещение 
Боголюбов Л.Н.Человек и общество 10-112000 и вышеМ.: Просвещение 
Торогельдиева К.Через гуманизм — к миру2002Б.: Шам 
Бреславский В.И.Допризывная подготовка2004Бишкек 
Осмонов О. и др.История Кыргызстана2012Б.: Инсанат 
Хачатурян В.М.История мировых цивилизаций1997 и вышеМ.: Дрофа 
11 класс 
Греков В.Ф.Пособие по русскому языку2003 и вышеМ.: Просвещение 
Власенков А.И. и др.Русский язык 10-112006 и вышеМ.: Просвещение 
Курдюмова Т.Ф.Русский язык и литература. Литература. (базовый уровень)2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Агеносов  В.В.Русский язык и литература. Литература. (углубленный уровень),  (в 2-х частях)1997 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Баранников А.В. и др.Хрестоматия по литературе (в 2-х частях)1993 и вышеМ.: Просвещение 
6Абылаева Н. и др.Кыргыз тили2012Б.: Инсанат 
Искакова Д. и др.Кыргыз адабияты2013Б.: Кутаалам 
Старков А.Р.,

Островский В.С.

Английский язык2002 и вышеМ.: АСТ Астрель, С-Петерб. спец.лит. 
Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: Билим-компьютер 
Афанасьева О.В.,

Дули Д. и др.

Английский язык2003 и вышеМ.: Просвещение 
Колмогоров А.Н.Алгебра и нач. анализа1991 и вышеМ.: Просвещение 
Алимов Ш.А.,

Колягин Ю.М.,

Ткачева М.В.

Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 10-112006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф.,

Кадомцев С.Б.

Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-112006 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Виленкин Н.Я.,

Ивашев-Мусатов О.,

Шварцбурд С.И.

Алгебра и начала математического анализа, геометрия 11 класс (углубленный уровень)2006 и вышеМ.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
Мякишев Г.Я.Физика

(базовый уровень)

2002 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия

(базовый уровень)

2004 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Габриэлян О.С.,

Лысова Г.Г.

Химия (углубленный уровень)2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Захаров В.Б.,

Мамонтов С.Г.,

Сонин Н.И.

Биология. Общая биология.

(углубленный уровень)

2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Сивоглазов В.И.,

Агафонова И.Б.,

Захаров В.Б.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень)

2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Каменский А.А.,

Криксунов Е.А.,

Пасечник В.В.

Биология. Общая биология.

(базовый уровень) 10-11

2006 и вышеМ.: Дрофаwww.drofa.ru
Осмонов А.Геоэкология2003 и вышеБ.: МОК 
Максаковский В.П.География (базовый уровень) 10-112002 и вышеМ.: Просвещениеwww. prosv.ru
Боголюбов Л.Н.Человек и общество2000 и вышеМ.: Просвещение 
Воронцов-Вельяминов Б.А.Астрономия1991 и вышеМ.: Просвещение 
Левитан Е.П.Астрономия2006 и вышеМ.: Просвещение 
Осмонов О. и др.История Кыргызстана2012Б.: Инсанат 
Дмитриенко В.П.,

Есаков В.Д.,

Шестаков В.А.

История Отечества1998 и вышеМ.: Дрофа 
Боголюбов Л.Н.Человек и общество 10-112000 и вышеМ.: Просвещение 
Кредер А.А.Новейшая история 20 век1997 и вышеМ.: Центр гум.обр. 
Сорока-Цюпа О.С.Новейшая история2004 и вышеМ.: Просвещение 
Бреславский В.И.Допризывная подготовка молодежи2004Бишкек 

 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2015/2016 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Окуу китептинавторлоруОкуу китептин аталышыБасмаканасыЧыкканжылы
1 класс
Исманова О., ж.б.Алифбе (ОМК)Б.: Кутаалам2011
Буйлякеева Р.К.,Алыпсатарова А., ж.б.Кыргыз тили (ОМК)Б.: Кутаалам2011
Кулбаева Г., ж.б.Русский язык (ОМК)Б.: Кутаалам2011
Мкртчян С. , ж.б.Математика (ОМК)(1, 2-бөлүм)Б.: Учкун2011
Мамбетова З.,Архипова Т. В.РодиноведениеБ.: Кутаалам2011
Рысбаев С.,  ж.б.Адеп алиппесиБишкек2006
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
2 класс
Кодирова Ф.Б., ж.б.Узбек тили (ОМК)Ош: ЦПУ2013
Исманова О., ж.б.Адабий укиш (ОМК)Ош: ЦПУ2013
Аширбаев Т.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2006
Кенчиева Ч.,Сарылбекова З., ж.б.Кыргыз тили жана окуу (ОМК)(1, 2-бөлүм)ОсОО «Альмериядан» басылып чыгарылды2013
Омурбаева Д. К.Русский язык и чтение  (1, 2-бөлүм) (ОМК)Б.: Билим-компьютер2012
Бекбоев И.Ибраева Н., ж.б.МатематикаБ.: Ректайм2010
Адилова Г.ТабиатБ.: Учкун2010
Шакиров К.А., ж.б.Тасвирий санатОш: ЦПУ2000
Д. Акматов, ж.б.Тасвирий бадиий мехнат (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Касей Мурат, ж.б.Музыка (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Салахов Ж., ж.б.МусикаОш: ЦПУ2000
Мавлянов О.МехнатОш: ЦПУ2000
3 класс
Кодирова Ф.,Сайдуллаева Д.Узбек тилиБ.: KIRLand2013
Исманова О.,Салимова Т.Адабий укишБ.: KIRLand2013
Буйлякеева Р.К.Алыпсатарова А.Р.

Момункулов З.К.

Кыргызский язык и чтение (1, 2-бөлүм)  (ОМК)ОсОО «KIRLand»басылып чыгарылды2013
Аширбаев Т.Кыргыз илиОш: ЦПУ2007
Булатова В.А.,Мусаева Ч.М.,

Шеримбекова А.Ш.

Русский   язык и чтение (в 2-х частях)  (ОМК)Ош: ЦПУ2013
Абдукаримова А., ж.б.Англис тилиОш: ЦПУ2000
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д.Англис тилиБ.: Мектеп1999
Безрукова  А. И., ж.б.Англис тилиБ.: Инсанат2004
Бекбоев И., ж.б.МатематикаБ.: Билим-компьютер2007
Бухова. Е. А.,Солошенко  О. В.,

Шаповалова Е. П.

ВатаншуносликОш: ЦПУ2015Басмадан чыгышына жараша
Касей Мурат,Шамбетова К., ж.б.  Мусика  ( ОМК)Б.: Билим-компьютер2014
Акматов Д., ж.б.Тасвирий бадиий   (ОМК)Б.: Билим-компьютер2014
Ысманова Ж.,  ж.б.АдепБ.:  МОК2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
4 класс
Кодирова Ф., ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ20152007
Исманова А.,Камолдинова С.,

Юнусова С.

Узбек абиёти(Адабий укиш)Ош: ЦПУ2012
Буйлякеева Р.К., ж.б.Кыргыз тили жана окуу  (ОМК)Б.: Аркус2015Басмадан чыгышына жараша
Назаров А.Кыргыз тилиОш: ЦПУ20072004
Задорожная Н. П., ж.б.Русский   язык и чтение  (ОМК)Б.: Аркус2015Басмадан чыгышына жараша
Махмудова О., ж.б.Русский языкОш: ЦПУ2002
Анарбаев А., ж.б.Англис тилиОш: ЦПУ2002
Безрукова  А. И. ж.б.Английский языкБ.: Инсанат2004
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д.Англис тилиБ.: Мектеп2000
Бекбоев И., ж.б.МатематикаБ.: Билим-компьютер2001-2007
Бухова Е. А.,Солошенко  О. В.,

Шаповалова Е.П.

Ватаншунослик  (ОМК)Б.: Аркус2015Басмадан чыгышына жараша
Мамбетова З., ж.б.ТабиатшуносликОш: ЦПУ2002-2004
Рыскелдиев К., ж.б.Тасвирий бадиий мехнатБ.: Билим-компьютер2015Басмадан чыгышына жараша
Шамбетова К., ж.б.МусикаБ.: Билим-компьютер2015Басмадан чыгышына жараша
Ысманова Ж., ж.б.АдепБ.: Учкун2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
5 класс
Нурманов А., ж.б.Она тилиОш: ЦПУ2010
Турсунов Р., ж.б.Узбек адабиётиБ.: Азур2010
Акматов Б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2009
Артыкбаев К, ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2012
Момуналиев  С.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2004
Каменецкая В. Г.,Каменецкая Н.Г.Русское слово (в 2-х частях)Б.: Билим куту20102003
Анарбаев Э. А ,Абдукаримова М.,

Жусупова Д.

Англис тилиОш: ЦПУ2010
Бекбоев И., ж.б.МатематикаБ.: Билим-компьютер2006
Мамбетакунов Э.Рязанцева В., ж.б.ТабиатОш: ЦПУ20122005
Дооталиев А.Киргизистон тарихидан кискача хикояларБ.: Билим-компьютер2009
Калдыбаева А., ж.б.АдепБ.: Билим-компьютер2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
6 класс
Нурманов А., ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2008
Юлдашев К.Кодиров В., ж.б.Узбек адабиётиБ.: Учкун2008
Абдувалиев И.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2008
Момуналиев С. , ж.б.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2008
Тагаев М.Симонова О.Г., ж.б.Русский языкОш: ЦПУ2008
Симонова О. Г., ж.б.Книга для чтенияБ.: Билим куту20102003
Анарбаев Э.А.., ж.б.Англис тилиБ.: Азур2009
Бекбоев И.,Абдиев А., ж.б.МатематикаБ.: Билим-компьютер2012
Бакиров Н., ж.б.Табиий географияБ.: Учкун2008
10Чоротегин Т., ж.б.Киргизлар ва Киргизстон тарихиБ.: Азур2010
11Субанова М., ж.б.БиологияБ.: Билим-компьютер2012
Асаналиев А. ж. бАдепБ.: Инсанат2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
7 класс
Мирзохидова М., ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2012
Холтураев С.Йулдошев К., ж.б.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2012
Ашырбаев Т.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2008
Момуналиев С., ж.б.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2012
Тагаев М., ж.б.Русский языкБ.: Инсанат2012
Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.: Аль салам2009
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Анарбаев Э.А., ж.б.Англис тилиБ.: Азур2009
Ибраева Н.,Касымов А.АлгебраБ.: Инсанат2009
Аилчыев А,Бекбоев И., ж.б.Геометрия 7-9Б.: Билим-компьютер2011
Мамбетакунов Э.ФизикаБ.: Билим-компьютер2009
Токтосунов А., ж.б.Биология 7-8Б.: Инсанат2011
Кадыркулов А., ж.б.География 7Б.: Инсанат20142007
Орускулов Т.,Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер20152006
Касымалиев  М.,Орускулов Т.Информатика  (практикум-маселелери) 7–9Б.: Билим-компьютер20152007
Чоротегин Т., ж.б.Киргизистон тарихиБ.: Азур 2010
Осмонов Ө., ж.б.Орто кылымдын тарыхыБ.: Билим куту2007
Назаралиева Ш.АдепБ.: Инсанат2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
8 класс
Мирзохидова М., ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2012
Махсумханов С., ж.б.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2012
Абдувалиева Б., ж.б.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
Момуналиев С., ж.б.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2012
Тагаев М., ж.б.Русский языкОш: ЦПУ2012
Соронкулов Г.,Ешенова Н.Литературатурное чтениеБ.:Билим-компьютер20152008
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Байзаков А.,Саадабаев А.,

Ыбыкеева Ж.

АлгебраБ.: Билим-компьютер2009
Айылчиев А.,Бекбоев И., ж.б.ГеометрияБ.: Билим-компьютер2011
Рисбаева Б., ж.б.ХимияОш: ЦПУ2015Басмадан чыгышына жараша
Молдогазиева С., ж.б.ХимияБ.: Инсанат2012
Исмаилова С., ж.б.ХимияБ.: Билим-компьютер2009
Кособаева Б.М., ж.б.ХимияБ.: Билим-компьютер2006
Карашев Т., ж.б.ФизикаБ.: Билим-компьютер2008
Токтогулов С., ж.б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
Орускулов Т.,Касымалиев М.Информатика  7–9Б.: Билим-компьютер20152007
Касымалиев  М.,Орускулов Т.Информатика  (практикум-маселелери) 7–9Б.: Билим-компьютер20152007
Омурбеков Т.,  ж.б.Киргизистон тарихиБ.: Азур2010
Дооталиев А., ж.б.Жаңы тарыхБ.: Билим-компьютер20152007
Осмонов А., ж.б.Кыргызстандын физикалык географиясыБ.: Инсанат2012
Бакиров Н., ж.б.Кыргызстан географиясыБ.: Инсанат2004
Закиров Н. З., ж.б.БиологияБ.: Билим-компьютер2012
Ботвинников А., ж.б.Чийүү 8–9Б.: Гл.редакция  «Энциклопедия»2012
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.:Билим-компьютер2012
9 класс
Нурманов А., ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2012
Махсумханов С., ж.б.Узбек адабиятиОш: ЦПУ2012
Абдувалиева Б., ж.б.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
Момуналиев С., ж.б.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2012
Смелкова З., ж.б.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Иманалиев М., ж.б.АлгебраБ.: Билим-компьютер2012
Айылчиев А., ж.б.ГеометрияБ.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ2011
Сулайманкулов К.Кособаева Б.ХимияБ.: Билим-компьютер Ош:ЦПУ2015Басмадан чыгышына карата
Мамбетакунов Э., ж.б.ФизикаБ.: Инсанат2008
Токтогулов С., ж.б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
Доолоткелдиева Т., ж.б.БиологияБ.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ2015Басмадан чыгышына карата
Бараталиев О.,Алымкулова Н.ГеографияБ.: Инсанат2012
Бакиров Н., ж.б.ГеографияБ.: Инсанат2004
Иманкулов М.Киргизистон тарихиБ.: Билим-компьютер Ош: ЦПУ2012
Омурзакова Т.Соңку тарыхБ.: Учкун2007
Эсенканов К.Адам жана коом  (Укук таануу)Б.: Инсанат2012
Саалаев О.Мамлекет жана укукБ.: Билим-компьютер2012
Мусакожоев Ш.Аджимидинов Н.ЭкономикаБ.: Aditi2010
Орускулов Т.,Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер20152007
Касымалиев  М.,Орускулов Т.Информатика  (практикум-маселелери) 7–9Б.: Билим-компьютер20152007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
10 класс
Нурманов А.Узбек тилиОш: ЦПУ2014
Махсумханов С.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2014
Тагаева З.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
Момуналиев С.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2014
Кундузакова С.А.,Васильев А., ж.б.Русский языкБ.: Континент2009
Шейман Л., ж.б.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
Юсупова А., ж.б.Англис тили 10-11Б.: Билим-компьютер2012
Саламатов Ж.,Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Билим-компьютер2010
Бекбоев И.,Борубаев А.А.,

Айылчиев А.А.

Геометрия 10–11Б.:  Aditi 2009
Койчуманов М. К., ж.б.ФизикаБ.: Инсанат2008
Молдогазиева С. М., ж.б.ХимияОш: ЦПУ2015Басмадан чыгышына карата
Чодураев Т., ж.б.ГеографияБ.: Инсанат2012
Мусакожоев Ш., ж.б.ЭкономикаБ.: Инсанат2012
Саалаев О.Мамлекет жана укукБ.: Билим-компьютер2012
Осмонов Ө., ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер 2012
Осмонов Ө., ж.б.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19-к. ортосуна чейин)Б.: Билим-компьютер 2012
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С., ж.б.Биология 10–11 кл.Б.: Инсанат2008
18Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (1-бөлүм)Б.: Кыргызстан2004
11 класс
Нурмонов А.,Холтураев С.,

Мирзохидова М.

Абдуллаева Д.

Узбек тилиОш: ЦПУ2014
Максумханов С.,Турсунов Р.,

Юлдошева М.

Узбек адабиётиОш: ЦПУ2014
Акматова А., ж.б.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2014
Исаков Б., ж.б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2012
Момуналиев С.,Акматов К.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2014
Задорожная Н. П.,Идрисова С.Русский языкБ.: Инсанат2012
Ешенова Н., ж.б.Русская литератураБ.: Кутаалам2012
Юсупова А., ж.б.Англис тили 10-11Б.: Билим-компьютер2012
Саламатов Ж.,Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Билим-компьютер2010
Бекбоев И.,Борубаев А.А.,

Айылчиев А.А.

Геометрия. 10–11Б.:  Aditi 2009
Шаршекеев Ө., ж.б.ФизикаБ.: Энциклопедия2012
Шаршекеев Ө., ж.б.АстрономияБ.: Энциклопедия2012
Кудайбергенов Т., ж.б.ХимияОш: ЦПУ2015Басмадан чыгышына карата
Токтосунов А. Т.,Рустембеков С.С., ж.б.Биология. 10–11Б.: Инсанат2008
Осмонов А., ж.б.ГеоэкологияБ.: Инсанат2012
Мырзахматова А., ж.б.Киргизистон тарихиБ.: Билим-компьютер2012
Осмонов  Ө., ж.б.Дүйнө тарыхы (19-к. ортосунан азыркы учурга  чейин)Б.: Инсанат2012
Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкарууга катышуу (2-бөлүм)Б.: Кыргызстан2004

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2015/2016 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Окуу китептинавторлоруОкуу китептин аталышыБасмаканасыЧыкканжылы
1 класс
Эшонкулов Ч. , ж.б.Алифбо (ОМК)Б.: Инсанат2011
Лутфуллоев М.Забони модариД.: Сарпараст2005
Эсеналиева К.Кыргыз тилиБ.: Кутаалам2011
Абылаева Н.,Акматов Б.Кыргыз тилиБ.: Кутаалам2011
Кулбаева Г., ж.б.Русский языкБ.: Кутаалам2011
Мамбетова З.,Архипова Т. В.ВатаншиносиБ.: Кутаалам2011
Рысбаев С., ж.б.Адеп алиппесиБишкек2006
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
2 класс
Шарифов Ф.Забони модариД.: Фарас2005
Абдуллаев И.Забони модариПолиграф групп2005
Чокошева Б. С.,Акунова А. Р.Кыргыз тили  (ОМК)ОсОО «Альмериядан» басылып чыгарылды2013
Абдухамидова Б.,Рысбаев С. К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу  (ОМК)Б.:Билим-компьютер2013
Токтомаметов А.Адабий окууБ.: Билим-компьютер20102009
Омурбаева Д. К.Русский язык и чтение  (1, 2-бөлүм) (ОМК)Б.: Билим-компьютер2013
Отохонов Р.МатематикаМТЛ ОРЕС2005
Бекбоев И.БМатематикаБ.: Учкун2011
Адилова Г. И.Эхсоси ватанБ.: Учкун2011
Бойназаров Б.Санъат ва мехнатД.: Офсет2011
Ысманова Ж.,Мусаева В., ж.б.АдепБ.: Принт-экспресс20072013
12Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
3 класс
Боронов Б.Забони модариМТЛ ОРЕС2003
Акунова А.Р.,Чокошева Б. С.Кыргыз тили  (ОМК)Б.: Кирланд2013
Абдухамидова Б. А.,Рысбаев С. К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу  (ОМК)Б.: Полиграфбумресурсы2014
Булатова В.А.,Шеримбекова А. Ш., ж.б.Русский язык и чтение.  (1, 2-бөлүм) (ОМК)Б.: St art2013
Безрукова  А. И. ж.б.Англис тилиБ.: Инсанат2004
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д.Англис тилиБ.: Мектеп1999
Хомидова А.МатематикаД.: Сарпараст2005
Акрамов С.ТабиатшнсиД.: Сарпараст2004
Боронов Б.ОдобнмаД.: Сарпараст2004
Байназаров Б.Санъат ва мехнатД.: Офсет2011
Ысманова Ж.,Мусаева В., ж.б.АдепБ.: Учкун2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.:Билим-компьютер2012
4 класс
Лутфуллоев М.Забони модариСарпараст2005
Чокошева Б. С.,Акунова А. Р.Кыргыз тили (ОМК)Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша2015
Рысбаев С.К.,Ибраимова К.,

Абдухамидова Б.

Адабий окуу (ОМК)Б.: Аркус2015
Задорожная Н.П.,Мусаева Ч.Н.,

Таирова Г.К., ж.б.

Русский язык и чтение  (ОМК)Б.: Аркус Басмадан чыгышына жараша2015
Безрукова  А. И.Англис тилиБ.: Инсанат2004
Шаршекеева К.Д.Шаршекеева Н.Д.Англис тилиБ.: Мектеп2000
Хомидова А. А.МатематикаМТЛ ОРЕСТ2013
Акрамов С.ТабиатшиносиСарпараст2005
Бойназаров Б.Санъат ва мехнатОфсет2001
Боронов Б.ОдобномаСарпараст2004
Ысманова Ж., ж.б.АдепБ.: Учкун2007
Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
5 класс
Хоскашев Т.Забони модариДушанбе2000
Мирзод Г. И.Адабиёти точикМатбуот2005
Койлубаева А.,Койлубаева А.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2015 Басмадан чыгышына жараша
Акматова Б. Н.Кыргыз тилиБ.: Start LTD2009
Артыкбаев К., ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2012
Каменецкая В. Г.,Каменецкая Н.Г.Русское слово (в 2-х частях)Б.: Билим куту 20102003
Ким НАнглис тилиБ.: Учкун2011
Анарбаев Э. А., ж.б.Англис тили2010
Кодиров Н.МатематикаД.: Офсет2001
Султонов С.БотаникаД.: Помпрад групп2005
Мамбетакунов Э.Табиат танууБ.: Мектеп2012
Дооталиев А.К.Таърихи КыргызстонБ.: Билим-компьютер2009
Зиёев Т.Таърихи умумиД.: Сарпараст2005
Калдыбаева А., ж.б.АдепБ.: Билим-компьютер2007
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.:Билим-компьютер2012
6 класс
Анваров С.Забони модариД.: Офсет2001
Хожиев К.Адабиёти точикД.: PLEIADES INC2004
Үсөналиев С.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер20152007
Сманбаев А., ж.б.Биздин адабиятБ.: Билим-компьютер2007
Гусейнова Т.З.Русский языкД.: Шарки Озод2006
Тагаев М., ж.б.Русский языкБ.: Билим куту20102003
Симонова О.Г., ж.б.Книга для чтенияБ.: Билим куту20102003
Ким Н.П.Англис тилиБ.: Китеп компани2004
Абдиев А.,Бекбоев И., ж.б.МатематикаБ.:  Билим-компьютер2012
Шарифзода А.МатематикаД.: Маориф-фарханг2004
Субанова М., ж.б.БиологияБ.: Билим-компьютер2012
Султанов С.БотаникаДушанбе2000
Очилов Х.ГеографияД.: PLEIADES INC2012
Чоротегин Т., ж.б.Кыргыз тарыхыБ.: Билим-компьютер2010
Зиёев Т.Таърихи умумиД.: Сарпараст2005
Асаналиев А., ж.б.АдепБ.: Учкун2012
Исломов С.Касбу хунарД.: PLEIADES INC2004
Байназаров Б.Санъти тасвириД.: Полиграф групп2005
Асаналиев А., ж.б.АдепБ.: Билим куту2012
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
7 класс
Алимов С.Забони модариД.: PLEIADES INC2002
Шайхов М.Адабиёти точикД.: PLEIADES INC2002
Сапарбаев А.Кыргыз тилиБ.: Бийиктик2002
Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
Момуналиев С.Кыргыз адабиятиБ.: Учкун2012
Тагаев М., ж.б.Русский языкБ: Инсанат2012
Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.: Аль салам2009
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Сатская Р. Н.Англис тилиД.: PLEIADES INC2002
Кадиров Н.АлгебраД.: МТЛ ОРЕС2005
Айылчиев А., ж.б.Геометрия7–9Б.: Билим-компьютер20112009
Мамбетакунов Э., ж.б.ФизикаБ.: Билим-компьютер2009
Нормуров Ф.ФизикаДушанбе2004
Ятимов К.ГеографияД.: МТЛ ОРЕС2003
Акрамов С.ЗоологияД.: МТЛ ОРЕС2004
Токтосунов А., ж.б.Биология 7Биология 7-8Б.: ИнсанатБ.: Инсанат20152006
Орускулов Т.,Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер20152006
Касымалиев  М.,Орускулов Т.Информатика  (практикум-маселелери)  7–9Б.: Билим-компьютер20152007
Чоротегин Т., ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2010
Зиёев Т.Таърихи умумиД.: Сарпараст2005
Назаралиева Ш.АдепБ.: Инсанат2010
Жумакадырова Ч. Ж.,Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.:Билим-компьютер2012
8 класс
Алимов С.Забони точикиД.: Собириён2007
Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
Момуналиев С.Кыргыз адабиятыБ.: Учкун2012
Тагаев М., ж.б.Русский языкОш: ЦПУ2012
Супрун  А., ж.б.Русский язык  8–9Б.: Инсанат20122008
Соронкулов Г.,Ешенова Н.Литературатурное чтениеБ.: Билим-компьютер20152008
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Алиев Б.АлгебраД.: Маориф-фарханг2005
Айылчиев А., ж.б.Геометрия 7–9Б.: Билим-компьютер20112009
Нормуродов Ф.ФизикаБ.: Маориф-фарханг2004
Токтогулов С. Т.ФизикаБ.: Инсанат2012
Исмаилова С., ж.б.ХимияБ.: Билим-компьютер2009
Зубайдов И.ХимияД.: Шарки озод2002
Молдогазиева С. М.ХимияБ.: Инсанат2012
Акрамов С.ЗоологияД.: МТЛ ОРЕС2004
Осмонов А. ж. бКыргызстан физикалык географиясыБ.: Инсанат2012
Бакиров Н., ж.б.Кыргызстан географиясыБ.: Билим-компьютер2004
Омурбеков Т., ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: Континент2009
Зиёев Т. Н.Таърихи умумиД.: МТЛ ОРЕС2002
Камолов Ф. С.Асосхои техникии компютериД.: Шарки озод2004
Чураев Т. К.НакшакашиДушанбе2004
Ботвиников А. Д.НакшакашиД.: Энцин борбору2011
Жумакадырова Ч. Ж.,  Клецова В.П.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: Билим-компьютер2012
9 класс
Мирзод Т.АдабиётД.: PLEIADES INC2004
Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
Момуналиева Б.Кыргыз адабиятыБ.:  Учкун2012
Алимов Б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2012
Супрун А. Е.Русский язык 8-9Б.: Инсанат2012
Смелкова З., ж.б.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Иманалиев М., ж.б.АлгебраБ.: Билим-компьютер2012
Айылчиев А., ж.б.Геометрия7–9Б.: Билим-компьютер20112009
Токтосунов С. Т.ФизикаБ.: Инсанат2012
Салиев Л.ХимияД.: PLEIADES INC2001
Бараталиев О.,Алымкулова Н.ГеографияБ.: Инсанат2012
Бакиров Н., ж.б.ГеографияБ.: Инсанат2004
Закиров Ж.БиологияБ.: Билим-компьютер2012
Устаев М. Б.БиологияБ.: Start LTD2001
Давлатов И.Иктисоди бозаргониД.: Офсет2002
Иманкулов М.Кыргызстан  тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
Зиёев Т. Н.Таърихи умумиД.: PLEIADES INC2012
Рахимзода Х.Маърифати оиладориД.: МТЛ ОРЕС2003
Чураев Т. К.НакшакашиДушанбе2004
Ботвиников А. Д.НакшакашиД.: Энцин борбору2011
10 класс
Абылаева Н.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
Асаналиев К.,Байгазиев С. Ж., ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим куту20132007
Кундузакова С. Н.Русский языкБ.: Континент2009
Шейман Л., ж.б.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
Юсупова А., ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Саламатов Ж. ж. бАлгебраБ.: Билим-компьютер2010
Айылчиев А., ж.б.Геометрия10–11Б.: Билим-компьютер 2009
Койчуманов М. К., ж.б.ФизикаБ.: Инсанат2008
Молдогазиева С., ж.б.ХимияБ.: Инсанат2008
Рудзитис Р.Фельдман Г., ж.б.ХимияБ.: Мектеп2004
Полянский Ю. И.БиологияД.: Маориф1985
Чодураев  Т., ж.б.ГеографияБ.: Инсанат2012
Осмонов А. О.ГеографияБ.: Учкун2011
Мусакожоев Ш., ж.б.ЭкономикаБ.: Инсанат2012
Осмонов О., ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: Инсанат2012
Осмонов Ө., ж.б.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19-к. ортосуна чейин)Б.: Инсанат2012
Зиёев Т. Н.Таърихи умумиД.: Собириён2005
Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.:  Aditi2012
Пилон Ж.Инсон шахрванди 10IFES турар2006
11 класс
Зайниддинов А.Адабиёти ЧахонД.: ПНК Офсет2001
Исаков Б., ж.б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2012
Акматова А. А.Кыргыз тилиБ.: TRIADA PRINT2014
Момуналиев С.Кыргыз адабиятиБ.: TRIADA PRINT2014
Задорожная Н. П. ж.б.Русский языкБ.: Инсанат2012
Эшенова Н. А.Русская литератураБ.: Кутаалам2013
Сатская П. И. ж.б.Англис тилиД.: PLEIADES INC2003
Юсупова А. З. ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
Гуломов М.АлгебраД.: ОПЕК2005
Айылчиев А., ж.б.Геометрия10–11Б.:Билим-компьютер2009
Шаршекеев Ө., ж.б.ФизикаБ.: Учкун2012
Шаршекеев Ө., ж.б.АстрономияБ.: Учкун2012
Бандаев С.Химияи органикиД.: Сарпараст2006
Кудайбергенов Т., ж.б.ХимияБ.: Инсанат2008
Полянский Ю. И.БиологияД.: Маориф1985
Осмонов А., ж.б.ГеоэкологияБ.: Инсанат2012
Мырзахматова А., ж.б.Кыргыз тарыхыБ.: Билим-компьютер2004-2012
Осмонов О. Ж.Кыргыз тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
Осмонов Ө., ж.б.Дүйнө  тарыхы  (19-к. ортосунан азыркы учурга  чейин)Б.: Инсанат2012
Пилон Ж.Инсон шахрванди 11IFES Турар2006

 

Поделиться

Комментарии

Жейлан / 12.03.2017 00:18
булардын иштелгендери барбы ГДЗ ил жокпу