КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ ТӨМӨНКҮ БОШ ОРУНДАРГА КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

 • 13.07.2022
 • 0

Мектепке чейинки жана мектептик билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер –  1орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1орун
 • Ага илимий кызматкер –3 орун
 • Илимий кызматкер – 2 орун

Филологиялык билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория  башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер –  1орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1орун
 • Ага илимий кызматкер –1 орун
 • Илимий кызматкер – 1 орун

 Табигый илимий жана математикалык билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер –  3 орун
 • Ага илимий кызматкер – 1 орун
 • Илимий кызматкер – 2 орун

  Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер – 1орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун
 • Илимий кызматкер – 1 орун

Социалдык-гуманитардык билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун
 • Ага илимий кызматкер – 1 орун
 • Илимий кызматкер – 1 орун

Тарбия, социалдаштыруу жана мектептен сырткаркы кошумча билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер – 1орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 2 орун
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун

Илимий изилдөө уюштуруу лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун
 • Башкы илимий кызматкер – 1орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясы:

 • Башкы илимий кызматкер – 1орун
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун

Конкурсту өткөрүү мөөнөтү жарыяланган күндөн тартып 1 ай, эмгек. Документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 25, Кыргыз билим берүү академиясы, 2-кабат, кабылдама 62 23 57, 62 23 61

Тиешелүү баштапкы документтер:

 • КББАнын президентинин атына жазылган арыз;
 • өздүк баракча;
 • паспорттун көчүрмөсү
 • сүрөт 4х6 (2 даана), 3х4 (2 даана);
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • жарыяланган эмгектеринин тизмеси;
 • документтер, тастыкталган адисттик, илимий жана эмгек стажы (сырттан келген документтер нотариустан күбөлөндүрүлсүн).

Кошумча маалыматтар менен КББАнын сайтынан таанышууга болот:

www. КАО kg

Поделиться

Комментарии