PISA КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН ЖАНА “ЖАШЫЛ КӨНДҮМДӨРДҮ » ИНТЕГРАЦИЯЛОО СЕМИНАРЫ

  • 03.03.2023
  • 0

PISA КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН ЖАНА “ЖАШЫЛ КӨНДҮМДӨРДҮ " ИНТЕГРАЦИЯЛОО СЕМИНАРЫ

1-марттан 4-мартка чейин табият таануу илимдеринин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча машыктыруучулар тобун даярдоо үчүн “Табият таануу илимдеринин негиздери: “жашыл көндүмдөрдү” жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту калыптандыруу” семинары өтүүдө. Тренерлер мугалимдерге окуучулар менен иштөө ыкмаларын өздөштүрүүгө, алардын табигый илимдерге болгон кызыгуусун арттырууга, “жашыл көндүмдөрдү”, табигый жана техногендик дүйнөнү түшүнүү ыкмаларын практикада колдонууга жардам берет деп пландалууда.

Ошондой эле семинардын программасы “Европа Биримдигинин бюджеттик колдоосунун индикатору катары Кыргызстандын мектептеринде “жашыл көндүмдөрдү” калыптандыруу”, “баалоо” темаларын камтыйт. Табигый-илимий сабаттуулукту калыптандырууда билим берүү системасына Европа Биримдигинин тажрыйбасын, жаңы ыкмаларын”, PISA компетенцияларын жана «жашыл көндүмдөрдү» интеграциялоо.

Бөлүшүү

Комментарийлер