ОШТУНУН МЕКТЕП-ЛИЦЕЙИНИН ОКУУЧУЛАРЫ АЧЫК САБАК ӨТҮШТҮ

  • 09.12.2019
  • 0

Ош технологиялык университетинин  мектеп-лицейинин  физика предметинин  мугалими  Токторова Гүлбарчын  окуу жайдын  мектеп-лицейинин   8-классынын   окуучуларына физика сабагынан «Кайноо жана буулануу» деген темада окуучулардын физикалык билимдерин  ѳздѳштүрүүсүнѳ жетишүү, билим алуунун андан аркы деңгээлине жетишүүсүнө, окуучулардын компетенттүү инсан катары калыптанышына өбөлгө түзүү максатында  ачык сабак өттү.

ОШТУНУН МЕКТЕП-ЛИЦЕЙИНИН ОКУУЧУЛАРЫ АЧЫК САБАК ӨТҮШТҮ

Анда  окуучулар  атайын тажрыйбаларды, эксперименттерди жүргүзүүнү жана өлчөөчү куралдардын  иштөө принциптерин үйрөнүштү.

Бөлүшүү

Комментарийлер