ОШТУ – ЖАҢЫ КҮЧ, ЖАҢЫ БАГЫТ, ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯ

 • 18.03.2022
 • 0

2022-2023-ОКУУ ЖЫЛЫНА ТӨМӨНДӨГY АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛАТ:

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 • 580600 Логистика (негизги тест, математика)
 • 710300 Колдонмо информатика (негизги тест, физика же математика)
 • 540200 Социалдык иш (негизги тест)
 • 531500 Аймак таануу (негизги тест, тарых же англис тили)
 • 580500 Бизнес информатика (негизги тест, математика )
 • 580700 Бизнести башкаруу (негизги тест, математика )
 • 710500 Интернет технологиялары жана башкаруу (негизги тест, физика же математика)
 • 580100 Экономика (негизги тест, математика)

ОШТУ – ЖАҢЫ КҮЧ, ЖАҢЫ БАГЫТ, ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯ

ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

 • 510200 Колдонмо математика жана информатика (негизги тест, математика же физика)
 • 710300 Колдонмо информатика (негизги тест, физика же математика)
 • 550800 Кесиптик билим берүү (негизги тест)
 • 570021 Интерьер жана жабдуулар (ЖРТ талап кылынбайт)
 • 650300 Машина куруу (негизги тест, физика же математика)
 • Эксперимент. Энергетикалык машина куруу (негизги тест, физика же математика)

АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

ОШТУ – ЖАҢЫ КҮЧ, ЖАҢЫ БАГЫТ, ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯ

 • 750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (негизги тест, чыгармачылык сынак)
 • 750100 Архитектура (негизги тест, чыгармачылык сынак)
 • 750500 Курулуш (негизги тест, чыгармачылык сынак)

ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 • 640200 Электроэнергетика жана электротехника (негизги тест, физика же математика)
 • 610300 Агроинженерия (негизги тест)
 • 640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы (негизги тест, физика же математика)
 • 700600 Метрология, стандартташтыруу жана сертификациялоо (негизги тест, физика же математика)
 • 750500 Курулуш багыты (негизги тест, физика же математика)

ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 • 610600 Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (негизги тест)
 • 740100 Өсүмдүктөрдөн алынган тамак-азыктарын өндүрүү жана анын технологиясы (негизги тест, биология же химия)
 • 720100 Химиялык технология (негизги тест, химия же физика)
 • 740700 Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (негизги тест, физика же химия)
 • 570020 Дизайн — (ЖРТ талап кылынбайт)
 • 570700 Костюм жана текстиль искусствосу (негизги тест, чыгармачылык сынак)
 • 730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш (негизги тест)
 • 520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу (негизги тест)
 • 760300 Техносфералык коопсуздук (негизги тест, физика же математика)
 • 630001 Колдонмо геология (негизги тест)

ОШТУ – ЖАҢЫ КҮЧ, ЖАҢЫ БАГЫТ, ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯ

АВТОУНАА ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ ТЕЙЛөө ФАКУЛЬТЕТИ

 • 670300 Унаа процесстердин технологиясы (негизги тест, физика же математика)
 • 670200 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо (негизги тест, физика же математика)
 • 650100 Материал таануу жана матералдардын технологиясы (негизги тест, физика же математика
 • 570400 Дизайн — (ЖРТ талап кылынбайт)

КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 • 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары (негизги тест, физика же математика)
 • 710100 Информатика жана эсептөө техникасы (негизги тест, физика же математика)
 • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары (негизги тест, физика же математика)
 • 590100 Маалымат коопсуздугу (негизги тест, математика же физика)
 • 531200 Компьютердик лингвистика (негизги тест, англис тили)
 • 531100 Лингвистика (негизги тест, англис тили)
 • 700500 Мехатроника жана робототехника (негизги тест, математика же физика)

КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ ИНСТИТУТУ

 • 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары
 • 740700 Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы
 • 640200 Электроэнергетика жана электротехника
 • 580100 Экономика
 • 670300 Транспорттук процесстердин технологиясы

МАГИСТРАТУРА

 • 690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы
 • 510200 Колдонмо математика жана информатика
 • 640200 Электроэнергетика жана электротехника
 • 670300 Унаа процесстеринин технологиясы
 • 710200 Маалымат системалары жана технологиялары
 • 520500 Картография жана геоинформатика
 • 544319 Информатика жана программалоо технологиясы
 • 750500 Курулуш
 • 710300 Колдонмо информатика
 • 580100 Экономика
 • 610600 Айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы
 • 550800 Кесипке окутуу
 • 520800 Жаратылышты колдонуу жана экология

ОШТУ – ЖАҢЫ КҮЧ, ЖАҢЫ БАГЫТ, ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯ

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ГУМАНИТАРДЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

 • Социалдык иш (квалификациясы – социалдык кызматкер);
 • Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу (квалификациясы – юрист);
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (квалификациясы — бухгалтер);
 • Каржы (тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
 • Менеджмент (тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
 • Статистика (квалификациясы – экономист);
 • Байланыш тармактары жана коммутация системалары (квалификациясы – техник);
 • Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (квалификациясы – техник-программист);
 • Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
 • Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) (квалификациясы – компьютердик системалар боюнча техник);
 • Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (квалификациясы – техник);
 • Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (квалификациясы –модельер-конструктор);
 • Дизайн (тармактар боюнча) (квалификациясы –дизайнер);
 • Ачык тоо-кен иштери (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
 • Өзгөчө кырдаалда коргонуу (квалификациясы – техник);
 • Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-электрик);
 • Электр станциялары, тармактары жана системалары (квалификациясы – техник-электрик);
 • Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо (квалификациясы – техник-электрик);
 • Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник-электркуроочу);
 • Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
 • Курулуштарды куруу жана пайдалануу (квалификациясы – техник);
 • Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
 • Архитектура (квалификациясы – техник);
 • Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (квалификациясы – техник);
 • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (квалификациясы – техник);
 • Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы (квалификациясы – техник-электр-механик);
 • Нефти жана газды кайра иштетүү (квалификациясы – техник-технолог);
 • Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (квалификациясы – технолог);
 • Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча техник);
 • Котормо иши (квалификациясы — котормочу).

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту

(№LC 60000219, LC 170000396, LC 170000974, С 2010-0001 КР ББжИМ) лицензиянын негизинде төмөндөгү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:

 • 230109 Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо;
 • 140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча);
 • 230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча);
 • 130403 Ачык тоо-кен иштери;
 • 110201 Агрономия;
 • 050704 Мектепке чейинки билим берүү;

— Башталгыч класстарда окутуу;

 • 14570 Финансы (тармактар боюнча);
 • 14571 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча);
 • 30505 Укук таануу.

КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ КУРСТАР БОЮНЧА ДАЯРДОО

Окууга өткөн абитуриенттерге окуп жаткан адистигине карабастан контракттык негизде төмөндө көрсөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстардан окуп, мамлекеттик эмес үлгүдөгү дипломго, сертификатка ээ болуусуна шарт түзүлгөн (лицензия №LЕ 16000491, LE 50000774, LE 180001173 КР ББжИМ):

 • Компьютердик сабаттуулук (окуу мөөнөтү — 2 ай);
 • Чачтарач иши (окуу мөөнөтү — 2 ай);
 • Орус тили (окуу мөөнөтү — 1 жылга чейин);
 • Англис тили (окуу мөөнөтү — 1 жылга чейин);
 • Ветеринардык санитар (окуу мөөнөтү — 3 ай);
 • Электр ширетүүчү (окуу мөөнөтү — 2 ай);
 • От жагуучу (окуу мөөнөтү — 2 ай);
 • Кулинария (окуу мөөнөтү — 2 ай);

Окуу мөөнөтү орто кесиптик билим алуу үчүн:

стационардык бөлүмдө 9-классты бүтүргөндөр  — 2 жыл 10 ай, 11-классты бүтүргөндөр -1 жыл 10 ай, сырткы бөлүмдөгүлөр — 2 жыл 6 ай окушат.

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтер:

 1. Аттестат же диплом(түп нускасы);
 2. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (көчүрмө);
 3. Сүрөт 3х4 (8 даана);
 4. Ата-энесинин паспорту (көчүрмө);
 5. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү.

Биздин дарек:

723503, Кыргыз Республикасы,
Ош шаары, Насирдин Исанов көчөсү, 81 Автобустар: 12; троллейбус: 1, 2
Маршрутка: 106, 107, 109, 112, 12, 142, 146, 149, 157 Түштүк-Чыгыш кичи району, акыркы аялдама

Тел.: (3222) 4-37-37; (+996) 776 01-02-03;

(+996) 553 63-24-38; (+996) 502 01-02-03;

Факс: (3222) 4-37-37

WhatsApp: +996 556 655 056

Сайт: www.oshtu.kg

E-mail: [email protected]

Лицензия ЖБ №170000223

Бөлүшүү

Комментарийлер