ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

 • 29.05.2024
 • 0

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

Бүгүнкү күндө санариптик доорго өтүү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн келиши Ош мамлекеттик университетинин коом үчүн адистерди даярдоодогу жоопкерчилигин жогорулатты. Окуу жайыбыз көп тармактуу билим берүү мекемеси катары жаңы форматтагы адистин компетенциясын калыптандырууга, ийгиликтүү карьера курууга, жаңы мейкиндикти ачууга мүмкүндүк берет.

ОшМУ кызматташтык келишимдердин алкагында эл аралык мамилелердин багыттарын кеңейтүүгө, өнөктөш жогорку окуу жайлар менен биргелешкен кош дипломдуу билим берүү программаларын ийгиликтүү ишке ашырып келет. Дүйнөнүн 33 өлкөсүндөгү 282 университет менен эки тараптуу кызматташтык келишимдери бар.

Окуу жай коомдун муктаждыктарына ылайык билим берүү, окутуу, илимий изилдөө жана ишкердикке инвестиция салуу, ошондой эле илимий долбоорлорду коммерциялаштырууну натыйжалуу ишке ашырып жатат.

ОшМУда окуган ар бир студент Бизнес парк аркылуу студент болуп туруп бизнес багытында кошумча билим алып, эң мыкты стартап долбоорлорду алып чыгып, бизнесин баштаса болот.

         85 жылдык даңктуу мааракесин белгилеп жаткан Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939-жылы ачылган Ош мугалимдер институтунан башталат. 1951-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту түзүлүп, 1992-жылы Ош мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. Учурда университетте үч институт, бир жогорку билим берүү мектеби, 15 факультет, алты колледж, беш мектеп-гимназия бар. 27 окуу корпусу, 10 студенттик жатакана, 18 ачык жана жабык спорт комплекстери, эки медициналык клиника, эки пансионат, бир бизнес паркы бар. 30 окуу-усулдук, маданий-эстетикалык, ресурстук борборлор, лабораториялар жана концерттик залдар орун алган. ОшМУда башталгыч билим берүүдөн тартып докторантурага чейинки билим берүүнүн бардык баскычтары камтылган.

Чыныгы билим алууну эңсегендерге, таланттуу жана жөндөмдүүлөргө, мыкты адис болууну кыялдангандарга, жакшы адам болууга умтулган улан-кыздарга Ош мамлекеттик университетинин билим эшиги дайыма ачык.
         ОшМУда гана эң мыкты билим алган 10 студентте жылына 1,200$ өлчөмүндө “Атуулдук стипендия” алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир окуу жылынын аягында ТОП20га кирген студенттерибизге жылына 10 000 сомдон стипендия да ыйгарабыз. ОшМУда окуп, дүйнөнүн каалаган университеттеринен академиялык мобилдүүлүктөн өтүп, тажрыйба алып, дүйнөнүн эшигин биз менен ач!
         Урматтуу абитуриент! Биздин окуу жай күн санап өнүгүү жолунда баратат. Кел, оку, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымыңды кош!

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!   Кудайберди Кожобеков,

ОшМУнун ректору, профессор 

 

 

АР БИР КЕСИП АРДАКТУУ

Ош мамлекеттик университети 2024-2025-окуу жылына төмөнкү багыттар/адистиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт:

 

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХНИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

 • Физика-математикалык билим берүү:

– Математика жана информатика;

– Физика.

Математика

Физика

 • Колдонмо математика жана информатика:

— Колдонмо математика жана информатика;

— Big Data аналитик.

 • Колдонмо информатика:

— Экономикадагы колдонмо информатика;

— Архитектурадагы колдонмо информатика;

— Бизнес процесстерди жана финансыны автоматташтырылган башкаруу.

 • Информатика жана эсептөө техникасы:

— Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС);

— Информацияны иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ).

 • Информациялык системалар жана технологиялар:

— Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар;

— Билим берүүдөгү информациялык системалар жана технологиялар.

Маалыматтык коопсуздук

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо

 • Программалык инженерия:

— Веб-технологиялар жана мобилдик системаларды программалык камсыздоо;

Электромобилдер жана роботтук техникалык системаларды автоматтык башкаруу үчүн программаларды иштеп чыгуу.

Математика жана системалык анализ

Компьютердик лингвистика

Дизайн: графикалык дизайн

Электроэнергетика жана электротехника: Электр менен камсыздоо.

Агроинженерия

Архитектура

 • Техникалык физика:

— Медициналык физика;

— Криминалистикалык экспертизанын физикалык методдору.

Эмгек жана жалпы техникалык дисциплиналар

Магистратура

 • Физика-математикалык билим берүү
 • Математика
 • Физика
 • Электроэнергетика жана электротехника
 • Колдонмо математика жана информатика
 • Информатика жана эсептөө техникасы
 • Информациялык системалар жана технологиялар
 • Колдонмо информатика
 • Билим берүүнүн менеджменти

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

 

ЧЫГЫШ ТААНУУ ИНСТИТУТУ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Чыгыш таануу, африка таануу (чыгыш тилдери)

Конфликтология

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу

(корей, араб, фарс, япон тилдери)

Магистратура

Чыгыш таануу, африка таануу (чыгыш тилдери)

 

АРАШАН ГУМАНИТАРДЫК ИНСТИТУТУ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Теология

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер

Теология

Магистратура

Теология

 

 

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

Россиялык жана евразиялык интеграция бөлүмү

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Аймак таануу: Чыгыш Азия

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Башталгыч билим берүү. Англис тили

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Математика жана компьютердик илимдер:

 Инженердик жана технологиялык долбоорлоодо компьютердик моделдөө

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Эл аралык мамилелердеги санариптик дипломатия

(Россия менен кош дипломдуу программа)

Магистратура

Аймак таануу:

Чыгыш Азиядагы интеграциялык процесстер: коомдук-саясий аспектилери

(Россия менен кош дипломдуу программа)

 

Түрк тилдүү мамлекеттердин интеграция бөлүмү

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Программалык инженерия

Интернет технологиялар жана башкаруу

Экономика: Дүйнөлүк экономика

 

Европалык жана америкалык интеграция бөлүмү

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Европа таануу

Бизнес жана башкаруу: Эл аралык бизнес.

Англис тили кошумча котормо жана котормо таануу профили менен

Англис тили кошумча компьютердик лингвистика профили менен

Магистратура

Бизнести башкаруу: Эл аралык бизнес.

 

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Филологиялык билим берүү:

— Кыргыз тили жана адабияты;

— Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил

Журналистика

Реклама жана коомчулук менен байланыш

Магистратура

Филологиялык билим берүү: Кыргыз тили жана адабияты.

Филология

Журналистика

 

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Филологиялык билим берүү:

— Орус тили жана адабияты;

— Орус тили жана адабияты кошумча англис тили.

Лингвистика: Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

Магистратура

Филологиялык билим берүү: Орус тили жана адабияты.

Филология

Лингвистика: Чет тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы.

 

ТАРЫХ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ИШТЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Социалдык-экономикалык билим берүү: Тарых.

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү: Башкарууну документациялык камсыздоо.

Социалдык иш

Магистратура

Социалдык-экономикалык билим берүү: Тарых.

Социалдык иш

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

ТАБИЯТ ТААНУУ, ТУРИЗМ ЖАНА АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Табигый-илимий билим берүү: Биология; Химия; География.

Биология

Биология (профиль: Биология жана лабораториялык иш)

Химия (профили: химиялык-экологиялык, криминалистикалык экспертиза)

Туризм: Эл аралык туризм.

Агрономия (карантиндик өсүмдүктөрдү коргоо)

Ветеринария

Колдонмо геодезия

Магистратура

Табигый-илимий билим берүү

Биология

Химия

Туризм

 

ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДЕР ЖАНА МАДАНИЯТ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Филологиялык билим берүү:

Англис тили;

— Немис тили;

— Француз тили;

— Корей тили;

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

Магистратура

Филологиялык билим берүү: Англис тили.

Филология

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

 

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Педагогика:

— Башталгыч билим берүү;

— Мектепке чейинки билим берүү жана логопедия.

Психология

Магистратура

Педагогика: Башталгыч билим берүү.

Психология

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Көркөм билим берүү:

— Музыкалык искусство;

— Көркөм өнөр искусствосу.

Музыкалык эстрада өнөрү

Дизайн: костюм дизайны; интерьер дизайны

Костюм жана текстиль искусствосу

Актердук өнөр

Режиссура (Кино, ТВ)

Кинооператорлук (Кино, ТВ)

Магистратура

Көркөм билим берүү:

— Музыкалык искусство;

— Көркөм өнөр искусствосу.

Костюм жана текстиль искусствосу

 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Дарылоо иши

Педиатрия

Медициналык алдын алуу иши

Стоматология

Фармация

Фармация (орто кесиптик жана жог. мед. бил. баз.)

Медициналык айым иши

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Юриспруденция

Укук коргоо иши

Сот экспертизасы

Бажы иши

Магистратура

Юриспруденция

 

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Теология

 

БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Экономика:

— Финансы жана кредит;

— Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

— Экономика жана ишканалардагы башкаруу;

— Салык жана салык салуу;

— Санариптик экономика жана математикалык методдор;

— Аудит жана финансылык көзөмөл;

— Бизнестеги финансылык аналитик;

— IT-Бухгалтерия;

— Финансылык коопсуздук жана финансылык  көзөмөл.

Менеджмент

Бизнес информатика

Бизнести башкаруу

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Маркетинг

Магистратура

Экономика

Менеджмент

Маркетинг

 

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР  ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Эл аралык мамилелер:

эл аралык укук;

— эл аралык интеграция жана эл аралык уюмдар.

Саясат таануу

Магистратура

Эл аралык мамилелер

Саясат таануу

 

ОШМУ: БИЗ МЕНЕН ДҮЙНӨНҮН ЭШИГИН АЧ!

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Кытай таануу

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

Программалык инженерия:

— Информатика жана технология;

— Электрондук маалымат инженериясы.

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (англис тили).

Филология: Филологиялык дисциплиналарды окутуунун методикасы (кытай тили).

Магистратура

Кытай таануу

Лингвистика: Котормо жана котормо таануу.

 

 

ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Дарылоо иши (чет элдик жарандар үчүн)

(ОшМУ менен УГМУ (Россия) кош диплом программалары:

— Дарылоо иши

— Педиатрия

— Стоматология

Магистратура

Коомдук саламаттыкты сактоо

 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жогорку кесиптик билим берүүчү багыттар/Бакалавр

Дене тарбия жана спорт

Магистратура

Дене тарбия жана спорт

 

 

МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Акушердик иш

Медициналык айым иши

Дарылоо иши

Ортопедиялык стоматология

Профилактикалык стоматология

Фармация

Лабораториялык диагностика

 

ӨЗГӨН ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Акушердик иш

Медициналык айым иши

Дарылоо иши

Ортопедиялык стоматология

Профилактикалык стоматология

Фармация

Физикалык терапия

 

 

ФИНАНСЫ–ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Укук таануу

Укук коргоо ишмердүүлүгү

Экономика жана бухгалтердик эсеп

Финансы (тармактар боюнча)

Салык жана салык салуу

Банк иши

Теология

 

ИНДУСТРИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ

Башталгыч класстарда окутуу

Мектепке чейинки билим берүү

Дене тарбия

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу (ПОВТАС)

Дизайн

Тигүү буюмдарын моделдөө, конструкциялоо жана технологиясы

Социалдык иш

Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү

 

 

STEM ИННОВАЦИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Электр менен камсыздоо

Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо

Медициналык техникаларды оңдоо, техникалык жактан тейлөө жана монтаждоо

Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө

Колдонмо информатика  (тармактар боюнча)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Ветеринария

Туризм

Колдонмо геодезия

 

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ КОЛЛЕДЖИ

Чет тили (англис, немец тилдери)

Котормо иши (англис тили)

Котормо иши (кытай тили)

Котормо иши (корей, араб, түрк тилдери)

Медиалингвистика

 

КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ БОРБОРУ

Окуу курстары

Компьютердик курстар (Web-программалоо,  графика, дизайн);

Тил курстары (англис, кытай, орус, араб,  түрк, корей, немец, япон тилдери);

Бухгалтердик курстар (финансылык эсеп, 1С бухгалтерия, бухгалтердик эсеп, мамлекеттик сатып алуулар (тендер), бизнести пландоо);

Психология жана педагогика:

 Педагогикалык квалификацияларды жогорулатуу;

Музыкалык сабаттуулук курстары (комуз, гитара, аккордеон, фортепиано);

Кулинария (ашпозчу, бармен, официант);

Бычып тигүү (декоративдик колдонмо искусство, элиталык пардаларды тигүү);

Биринчи медициналык жардам көрсөтүү, укалоо (үй медайымы);

Чет элдик жарандар үчүн тил курстары (орус, кыргыз тилдери).

 

Жалпы республикалык тестке даярдоо курстары (ЖРТ)

Жалпы республикалык тестке даярдоо (математика, кыргыз тили, орус тили, биология, химия, физика, тарых)

 

IT АКАДЕМИЯ

WEB–технология

Локалдык тармактар администратору

Программалоо курстары

Робототехника

 

№12 КЕСИПТИК ЛИЦЕЙИ

9-класстын базасында  2 жылдык мөөнөт менен:

 •  Тигүүчү, тигүү жабдууларынын оператору;
  •    Ашпозчу, кондитер (2 жылдык жана 10 айлык);
 •  Электр жана газ менен ширетүүчү.

  11-класстын базасында 10 айлык мөөнөт менен:
  •    Чач тарач-визажист;
  •    Санитардык-техникалык, желдетүү системаларын жана жабдыктарын монтаждоочу; электр жана газ менен ширетүүчү;
  •    Тигүүчү-бычмачы;
  •    Электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча электро монтер.

 

“Билим” лицейи (5-11-класс)

“Ыйман” гимназиясы (8-11-класс)

“Кара-Суу” гимназиясы (8-11-класс)

“Ноокат” гимназиясы (8-11-класс)

“Зирек” башталгыч билим берүү борбору (1-4-класс)

 

КЕРЕКТЕЛҮҮЧҮ ДОКУМЕНТТЕР:

–  Абитуриенттин арызы;

–  АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы);

–  ЖРТнын сертификаты;

–  3х4  өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

–  Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, көчүрмөсү;

–  Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү.

 

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ош шаары 723500,

Ленин көчөсү 331, ОшМУнун башкы корпусу,

Кабыл алуу комиссиясы 137-каб.,

Телефон:  0(3222)70818, WhatsApp: +996770111110

Факс: 0(3222)70915

Сайт: www.oshsu.kg, Е-mail: [email protected]

КРнын ББжИ минист. лиценз.: №D2018-0001 13.11.2018, №C2019-0021 26.07.2019

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер