ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

 • 18.06.2020
 • 0

ОшТУ 2020-2021-окуу жылына карата төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча кабыл алууну жүргүзөт:

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

АВТОУНАА ЖАНА ТРАНСПОРТТУК ТЕЙЛӨӨ ФАКУЛЬТЕТИ

670300 Транспорттук процесстердин технологиясы

Профиль:

— Кыймыл коопсуздугун уюштуруу;

— Унаадагы ташууну уюштуруу жана башкаруу;

— Бажы иши.

670200 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо

Профиль:

— Автомобиль жана автомобилдер чарбасы;

— Авто сервис;

— Унаанын электржабдыктары.

650100 Материал таануу жана материалдардын технологиясы

570400 Дизайн

Профиль:

— Графикалык дизайн;

— Дизайн интерьери.

 

АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

750200 Архитектуралык чөйрөнүн дизайны

750100 Архитектура

750500 Курулуш

Профиль:

— Өндүрүштүк жана атуулдук курулуш;

— Автоунаа жолдору жана аэродромдор;

— Имараттарды долбоорлоо.

620101 Колдонмо геодезия

750002 Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорт тоннелдерин куруу

 

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

640200 Электроэнергетика жана электротехника

Профиль:

— Электр менен жабдуу;

— Электр станциялары;

— Электроэнергетикалык тармактар жана тору;

— Электроэнергетикалык тармактарды реле аркылуу коргоо жана автоматташтыруу;

— Электр жабдуу тармактарында энергияны үнөмдөө;

— Электроэнергетикадагы менеджмент.

610300 Агроинженерия

Профиль:

— Электр жабдыктары жана электр технологиялары.

640100 Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы

Профиль:

— Жылуулук электр станциясы.

700600 Метрология, стандартташтыруу жана сертификациялоо

Профиль:

— Өндүрүш жана азык-түлүктөрдү стандартташтыруу жана сертификациялоо

      750500 Курулуш багыты

     Профил:

— Жылуулук-газ менен камсыздоо жана желдетүү

 

ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

510200 Колдонмо математика жана информатика

710300 Колдонмо информатика

550800 Кесиптик билим берүү

570021 Интерьер жана жабдуулар

650300 Машинакуруу

Энергетикалык машина куруу

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

610600 Айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы

740100 Өсүмдүктөрдөн алынган тамак-аш азыктарынын технологиясы.

720100 Химиялык технология

Профиль:

— Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы;

— Табигый энергия кармаган нефти, газ жана көмүртек материалдардын химиялык технологиялары.

740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы

570020 Дизайн

Профиль:

— Кийимдин дизайны (ЖРТ талап кылынбайт).

570700 Текстиль жана костюм искусствосу

730100 Токой иши жана ландшафттык курулуш

520800 Экология жана жаратылышты пайдалануу

760300 Техносфералык коопсуздук

Профиль:

— Өзгөчө кырдаалдарда коргоо;

630300 Тоо-кен иштери;

630001 Колдонмо геология.

 

КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы

Профиль:

— Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары.

700200 Техникалык системаны башкаруу

710100 Информатика жана эсептөө техникасы

Профиль:

— Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо.

710200 Маалымат системалары жана технологиялары

— Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары.

590100 Маалымат коопсуздугу

Профиль:

— Укук коргоо чөйрөсүндөгү маалымат технологиялардын коопсуздугу;

— Финансы жана экономика структураларындагы маалымат коопсуздугу.

531200 Компьютердик лингвистика

Профили:

— Эл аралык коммуникация жана автоматташтырылган котормо системалары.

531100 Лингвистика

Профиль:

— Котормо жана котормо таануу.

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

580600 Логистика

Профиль:

— Ишмердүүлүк логистикасы;

— Каржы-банктык ишмердүүлүк логистикасы.

710300 Колдонмо информатика

Профиль:

— Экономикадагы колдонмо информатика;

— Банк ишиндеги маалыматтар системасы.

540200 Социалдык иш

Профиль: Социалдык иш

531500 Аймак таануу

Профиль:

— Аймак таануу.

580500 Бизнес информатика

Профиль:

— Электрондук бизнес;

— Каржы банк чөйрөсүндөгү маалымат коопсуздугу;

— Экономикадагы электрондук башкаруу.

580700 Бизнести башкаруу

Профил:

— Эл аралык бизнес;

— Долбоорлорду башкаруу.

710500 Интернет технологиялары жана башкаруу

Профиль:

— Бухгалтердик эсепте, анализде жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу.

580100 Экономика

Профиль:

— Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

— Статистика;

— Мамлекеттик финансылык көзөмөл;

— Финансы жана кредит;

— Салык жана салык салуу;

— Банк жана банк ишмердүүлүгү.

580200 Менеджмент

Профиль:

— Өндүрүш менеджменти;

— Маалымат менеджменти;

— Орто жана чакан ишкердүүлүктү башкаруу.

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары

Профиль:

Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары.

740700 Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы

640200 Электроэнергетика жана электротехника

Профиль:

— Электр менен камсыздоо;

— Электроэнергетикалык тармактар жана тору;

— Энергиянын альтернативдүү булактары;

— Өндүрүштүк менеджмент тармактары.

580100 Экономика

Профиль: — Бухгалтердик эсеп жана аудит;

— Финансы жана кредит.

670300 Транспорттук процесстердин технологиясы

Профиль:

— Жол кыймылын уюштуруу.

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ – ИЛИМ-БИЛИМДИН ЫЙЫК ОРДОСУ!

МАГИСТРАТУРА

690300 Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы

510200 Колдонмо математика жана информатика

640200 Электроэнергетика жана электротехника

670300 Унаа процесстеринин технологиясы

710200 Маалымат системалары жана технологиялары адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары.

520500 Картография жана геоинформатика

544319 Информатика жана программалоо технологиясы

750500 Курулуш

710300 Колдонмо информатика

610300 Агроинженерия

610600 Айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы

550800 Кесипке окутуу

520800 Жаратылышты колдонуу жана экология

 

ГУМАНИТАРДЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖ

 1. Социалдык иш (квалификациясы социалдык кызматкер);
 2. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу (квалификациясы — юрист);
 3. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (квалификациясы — бухгалтер);
 4. Каржы (тармактар боюнча) (квалификациясы — финансист);
 5. Менеджмент (тармактар боюнча) (квалификациясы — менеджер);
 6. Статистика (квалификациясы — экономист);
 7. Байланыш тармактары жана коммутация системалары (квалификациясы — техник);
 8. Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (квалификациясы– техник-программист);
 9. Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
 10. Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (квалификациясы – техник);
 11. Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) (квалификациясы – компьютердик системалар боюнча техник);
 12. Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (квалификациясы – модельер-конструктор);
 13. Дизайн (тармактар боюнча) (квалификациясы – дизайнер);
 14. Ачык тоо-кен иштери (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
 15. Өзгөчө кырдаалда коргоонуу (квалификациясы – техник);
 16. Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник электрик);
 17. Электр станциялары, тармактары жана системалары (квалификациясы техник-электрик);
 18. Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо (квалификациясы – техник-электрик);
 19. Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник-электркуроочу);
 20. Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы — техник);
 21. Курулуштарды куруу жана пайдалануу (квалификациясы — техник);
 22. Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
 23. Архитектура (квалификациясы техник);
 24. Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (квалификациясы — техник);
 25. Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (квалификациясы — техник);
 26. Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы (квалификациясы – техник-электр-механик);
 27. Нефти жана газды кайра иштетүү (квалификациясы – техник-технолог);
 28. Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (квалификациясы — технолог).

 

 

БИЗДИН ДАРЕК:

Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 81

Автобустар: 12; троллейбус: 1,2

Маршрутка: 106, 107, 112, 142, 146, 149, 157, 109

Юго-Восток кичи району, акыркы аялдама.

Телефондор:

(0779) —98-19386; (0777)-

475037; (0771)-873434;

(0778)-749590;

ОшТУнун сайты:

www.oshtu.kg

Бөлүшүү

Комментарийлер