“ОКУЙБУЗ, ЖАРАТАБЫЗ, ИЗИЛДЕЙБИЗ!” РЕСПУБЛИКАЛЫК  СЫНАГЫ

 • 03.02.2023
 • 0

“ОКУЙБУЗ, ЖАРАТАБЫЗ, ИЗИЛДЕЙБИЗ!” РЕСПУБЛИКАЛЫК  СЫНАГЫ

Учурда республиканын жалпы билим берүүчү мектептеринде  1-6-класстардын окуучуларынын арасында  изилдөө долбоорлорунун “Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз!” аттуу республикалык  сынагы мектеп деңгээлинде жүрүүдө.  

Бул сынак Билим жана илим министрлиги тарабынан демилгеленип, ЮСАИДдин  «Окуу керемет!» долбоорунун колдоосу менен экинчи жылы өткөрүлүп жатат.

Сынакка өткөн жылы өлкөбүздүн 1600гө жакын мектеби активдүү катышып, окуучулардын 2000ден ашуун изилдөө долбоорлору иштелип чыккан. Былтыркы сынакка катышкан окуучулардын изилдөө иштерин ЮСАИДдин  «Окуу керемет!» долбоорунун YouTube каналынан https://www.youtube.com/watch?v=ZIvwVtXd8Jw; https://www.youtube.com/watch?v=0hQl9FrY-n4; шилтемелери,  https://drive.google.com/drive/folders/1DFEBQ3syQvrBZ3afzjck6mcvOKV__FPk?usp=sharin аркылуу көрүүгө болот. Быйылкы сынак да өтө уюшкандыкта жигердүү өтүп, окуучулар үчүн пайдалуу жана кызыктуу болооруна терең ишенебиз. Төмөндө  “Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз!”  республикалык сынагынын Жобосун толугу менен кыргыз жана орус тилдеринде жарыялайбыз.

 

Жалпы билим берүүчү мектептердин   1-6-класстарынын окуучуларынын  арасында

өткөрүлө турган изилдөө долбоорлору боюнча   “Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз!”

республикалык  сынагынын

ЖОБОСУ

 

 

 1. Жалпы жобо

Бул Жобо жалпы билим берүүчү мектептердин 1-6-класстарынын окуучуларынын арасында өткөрүлө турган изилдөө  долбоорлору боюнча  “Окуйбуз, жасайбыз, изилдейбиз!” аттуу Республикалык  сынакты (мындан ары –  Сынак) уюштуруу жана өткөрүү тартибин, методикалык негизин, сынакка катышууну жана жеңүүчүлөрдү аныктоонун тартибин белгилейт.

 • Жалпы билим берүүчү мектептердин 1-6-класстарынын окуучуларынын  арасында өткөрүлө турган изилдөө  долбоорлору боюнча “Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз!” аттуу Республикалык  Сынак  окуучулардын маалыматтык, окуу жана изилдөө компетенцияларын, ошондой эле чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган.
 • Сынак 23-апрель – Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата жыл сайын Республикалык масштабда өткөрүлөт.
 • Республикалык Сынактын негизги уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары — Уюштуруучу) болуп саналат.
 • Сынактын областтык деңгээлинде уюштуруучулар областтык билим берүү мекемелери/аймактык усулдук борборлор болуп саналат.
 • Сынактын райондук/шаардык деңгээлдеги уюштуруучулары райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрү болуп саналат.
 • Мектеп деңгээлинде уюштуруучулар мектеп директорлору жана алардын оку-тарбия иштери боюнча орун басарлары болуп саналат.
 1. Максаттары жана милдеттери

2.1. Сынактын максаты – жалпы билим берүү мектептердин 1-6-класстарынын окуучуларынын окуу, маалыматтык жана изилдөө компетенцияларын жана чыгармачылык дараметин өнүктүрүү.

2.2. Сынактын милдеттери:

 • 1-6-класстарынын окуучуларынын өз алдынча окуу жана изилдөө ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү жана алардын  кызыгуусун арттыруу;
 • билим берүү ишмердигинде компетенцияларды калыптандыруунун алдыңкы жолу катары окуучуларда изилдөө долбоорлорун жүргүзүү көндүмдөрүн калыптандыруу.
 • жалпы билим берүүчү мектептерде долбоорлоо жана изилдөө ыкмаларын колдонуу тажрыйбасын кеңейтүү.
 1. Сынакты даярдоо жана уюштуруу

3.1. Мектептин деңгээлинде мектеп окуучуларынын/ командаларынын мелдешине даярдык көрүү үчүн мектеп директорлору, окуу-тарбия иштери боюнча алардын орун басарлары  жооптуу. Алар катышуучулардын тизмесин бекитип, башталгыч класстардын мугалимдеринин жана предметтик мугалимдердин ичинен долбоордун жетекчилерин дайындашат.

3.2. Сынакты райондук/шаардык деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү үчүн райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн усулдук кабинетинин башчысы башында турган уюштуруу комитети түзүлөт.

3.3. Сынакты областтык деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлүп, аны областтык билим берүү институттарынын/усулдук борборлордун  мектеп жана мектепке чейинки билим берүү бөлүмдөрүнүн  башчысы жетектейт.

3.4. Сынакты республикалык деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү башында турган уюштуруу комитети түзүлөт.

3.5. Райондук/шаардык, областтык жана республикалык деңгээлде Сынакты өткөрүүнүн так күнүн, ордун жана тартибин уюштуруу комитети аныктайт.

3.6. Сынакка катышуу үчүн негиз болуп Сынактын райондук/шаардык жана областтык деңгээлдеринде түзүлгөн протоколдор саналат.  (Протокол 1-тиркемеде тиркелет).

3.7. Сынактын райондук/шаардык жана областтык деңгээлдеринин жыйынтыктарынын протоколу калыстар тобунун мүчөлөрүнүн байланыш телефондору жана жумуштар менен кошо  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин уюштуруу комитетине электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт.

 

 1. Сынакты өткөрүү мөөнөтү

4.1. Мектептерде Сынак декабрь айынан баштап февраль  айына чейин өткөрүлөт.  Тандалып алынган мыкты долбоорлор 15-февралдан  1-мартка  чейин райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө тапшырылат;

4.2. Райондук/шаардык Сынак 2-марттан 30-мартка чейин өтөт; Райондук/шаардык жеңүүчүлөрдүн жумуштарын уюштуруучулар 3 күндүн ичинде областтык турга жөнөтүшөт.

4.3. Областтык Сынак 3-апрелден 30-апрелге чейин өтөт; Областтык жеңүүчүлөрдүн жумуштарын уюштуруучулар 3 күндүн ичинде республикалык турга жөнөтүшөт.

4.4. Республикалык тандоо 11-майдан 23-майга чейин өтөт;

 

 1. Сынактын катышуучулары жана багыттары.

5.1. Сынактын катышуучулары 7 жаштан 12 жашка чейинки мектеп окуучулары (1-6-класстар).

5.2. Сынакка катышуучулар үч топко (жаш курагына ылайык) үч багыт боюнча бөлүнөт:

1-2-класстын окуучулары  — «Мен жана менин дүйнөм»;

3-4-класстын окуучулары – “Көп улуттуу Кыргызстандын элдеринин маданияты”;

5-6-класстын окуучулары  — “Жер шарынын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактайлы”

5.3. Сынакка жеке катышуучулар да жана 3 окуучудан турган командалар да катыша алышат;

5.4. Изилдөө долбоорунун темасы  катышуучу/команда тарабынан аныкталып, долбоордун жетекчиси менен макулдашылат.

5.5. Бир автор же команда бир гана эмгек менен Сынакка катыша алат.

 

 1. Изилдөө долбоору менен иштөөнүн этаптары

6.1. Сынактык ишти даярдоо бир нече этап менен ишке ашырылат:

1-этап: катышуучулар долбоордун жетекчиси менен бирге изилдөө темасын аныктап, тема боюнча маалымат булактарын (китептер, энциклопедиялар жана башка булактар) тандап, окуп изилдешет;

2-этап: катышуучулар гипотезаларды белгилеп, изилдөө ыкмаларын тандашат, материалдарды чогултушат, алынган маалыматтарды талдашат жана жалпылашат;

3-этап: катышуучулар каалаган форматта долбоорду даярдашат: китеп, макет, презентация, буклет ж.б.;

4-этап: долбоордун презентациясы;

6.2. Изилдөө долбооруна даярдык көрүү боюнча нускамалар 3-тиркемеде келтирилген.

6.3. Изилдөө долбоорун жүргүзүү боюнча көрсөтмөлөр 4-тиркемеде берилген.

 

 1. Изилдөө долбоорун тандоо тартиби

7.1.Райондук/шаардык, областтык жана Республикалык Сынакта сынактык иштердин презентациясы  уюштуруу комитети  тарабынан белгиленген күнү жана убакытта өткөрүлөт.

7.2.Ар бир деңгээлдеги Сынактык жумуштарды баалоо үчүн үч-беш  адамдан турган калыстар тобу түзүлөт.

7.3. Сынактык иштердин презентациясы мектеп деңгээлинде  калыстар тобунун мүчөлөрү үчүн катышуучулар тандаган онлайн же оффлайн форматта өткөрүлөт. Райондук/шаардык, областтык жана Республикалык деңгээлде онлайн форматында видеопрезентациялар гана кабыл алынат. Видеопрезентациянын узактыгы 15 мүнөттөн ашпашы керек.

7.4. Калыстар тобунун ар бир мүчөсү жумуштарды критерийлер боюнча жекече баалап,  атайын форманы толтурат (2-тиркеме).

7.5. Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн жеке баалоосунун негизинде сынактык долбоордун жалпы   упайларынын суммасы келип чыгат.

7.6. Бирдей упайга ээ болгон сынактык долбоорлорду аныктоодо чечим калыстар тобунун добуш берүүсүнүн негизинде чыгат. Биринчи орунга  экиден ашык долбоор чыкса болбойт.

7.7. 1-6-класстардын окуучуларынын арасында өткөрүлүүчү изилдөө долбоорлорунун   Республикалык сынагынын калыстар тобунун төрагасы —  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары.

7.8. Областтык  деңгээлдеги калыстар тобунун төрагасы болуп  Областтык билим берүү институттарынын/ усулдук борборлордун директорлору же Бишкек жана Ош шаарларындагы билим берүү башкармалыгынын башчысы саналат;

7.9. Райондук/шаардык деңгээлдеги калыстар тобунун төрагасы болуп райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы саналат.

7.10. Мектептик деңгээлдеги калыстар тобунун төрагасы болуп мектеп директору же анын окуу-тарбия иштери боюнча орун басары  саналат.

 

 1. Изилдөө долбоорлорун баалоо критерийлери

8.1. Бардык изилдөө долбоорлору төмөнкү критерийлер боюнча бааланат:

 • презентацияда шилтеме берилген маалымат булактарынын саны (китептер, энциклопедиялар жана башка булактар);
 • презентацияда шилтеме берилген маалымат булактарынын сапаты (китептер, энциклопедиялар жана башка булактар);
 • изилдөө долбоорунун идеясынын актуалдуулугу;
 • долбоордун мазмунунун берилген структурага шайкештиги;
 • катышуучулардын изилдөө көндүмдөрүн көрсөтүүсү: көйгөйлөрдү, гипотезаларды, колдонулган изилдөө ыкмаларын түзүү, корутундулардын негиздүүлүгү;
 • иштин жасалгасы (дизайны);
 • натыйжаларды/продукцияны көрсөтүүнүн сапаты.

8.2. Ар бир критерий боюнча баалоо 0 дөн 2ге чейинки шкаладагы дескрипторлорго ылайык жүргүзүлөт. Дескрипторлор жана рейтинг шкаласы 2-тиркемеде берилген.

 

 1. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо

9.1. Райондук/шаардык, облустук жана Республикалык деңгээлдеги бардык катышуучулар  дипломдор менен сыйланышат.  Сынактын  уюштуруу комитети өнөктөштөр менен бирге  сынактын жеңүүчүлөрүнө жана катышуучуларына өздөрүнүн сыйлыктарын, белектерин тапшыра алышат.

9.2. Райондук/шаардык деңгээлдеги жеңүүчүлөргө ар бир жаш курактык топ боюнча эң мыкты иш «Мыкты изилдөө долбоору» номинациясы ыйгарылат, алар  областтык этапка катышууга уруксат алышат. Ар бир район/шаар областтык деңгээлге ар бир жаш курактык топ боюнча биринчи орун алган жеңүүчүлөрдүн изилдөө долбоорлорун , б.а. эң мыкты 3 жумушту (видеопрезентацияны) (1-2 класстар арасындагы 1-орунду, 3-4-класстар арасындагы 1-орунду, 5-6-класстар арасындагы 1- орунду) жөнөтөт.

9.3. Областтык деңгээлдеги жеңүүчүлөргө ар бир жаш курактык топ боюнча эң мыкты иш «Мыкты изилдөө долбоору» номинациясы ыйгарылат, алар  Республикалык этапка катышууга уруксат алышат. Ар бир область  Республикалык деңгээлге ар бир жаш курактык топ боюнча биринчи орун алган жеңүүчүлөрдүн изилдөө долбоорлорун , б.а. эң мыкты 3 жумушту (видеопрезентацияны)   (1-2 класстар арасындагы 1-орунду, 3-4-класстар арасындагы 1-орунду, 5-6-класстар арасындагы 1- орунду) жөнөтөт.

9.4. Республикалык сынактын жыйынтыгы боюнча калыстар тобу ар бир жаш курактык категорияга ылайык Сынактын жеңүүчүлөрүн (ар бир топ боюнча — 1- 2- 3-орундарды) аныктайт, ошол  жеңүүчүлөрдүн жетекчилерине « Долбоордун мыкты жетекчиси» номинациясында лауреат наамы ыйгарылат. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланышат.

1-тиркеме

                      «Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз!» сынагынын  жыйынтыгынын протоколу

 

Катышуучунун аты-жөнүМектептин аты, району, областыИзилдөө долбоорунун атыЖетекчисиЖаш курагы боюнча топАлган оруну

 

 

Жалпы сумма
1       
2       
3       

 

Райондук/облустук/Республикалык (тиешелүүлүгүнө жараша астын сызуу керек) «Окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз!» сынагынын жыйынтыгы боюнча жогоруда аталган катышуучулар _________________________ облусунун ___________________________ районунун жеңүүчүлөрү болуп саналат.

 

Калыстар тобунун мүчөлөрү:

 1. 1. Аты-жөнү, телефону

2.

3.

4.

5.

Датасы

 

2-тиркеме

                                           Изилдөө долбоорлоруна баа берүү формасы

 

Калыстар тобунун мүчөсү ________________________________________

Долбоордун аталышы ____________________________________________

Долбоордун автору/авторлору _______________________________________

Долбоордун жетекчиси____________________________________________________

Мектеп ________________________________________________________________

Район _____________________________________Область________________________________________

 КритерийЭң жогорку упай -3 упайЭң жогорку упай -2 упай 0 упай
1Презентацияда шилтеме боюнча  берилген маалымат булактарынын саны (китептер, энциклопедиялар жана башка булактар);

 

 

         3 же андан көп маалымат булактары (шилтемелер)  колдонулган жана  көрсөтүлгөн (анын ичинде электрондук да бар)        2 же андан көп маалымат булактары (шилтемелер)  колдонулган жана  көрсөтүлгөн (анын ичинде электрондук да бар)        1 булак колдонулган жана/же маалымат булактары көрсөтүлгөн эмес
2Презентацияда шилтеме боюнча  берилген маалымат булактарынын сапаты (китептер, энциклопедиялар жана башка булактар);        Илимий жана жаңыртылган жаңы маалыматтар/булактар ​​колдонулган        Негизинен илимий жана салыштырмалуу жаңы маалыматтар колдонулган.        Эскирген жана илимий жактан негизсиз маалыматтар колдонулган
3Долбоордун идеясынын актуалдуулугу

 

        Долбоордун идеясы дүйнөлүк масштабда актуалдуу        Долбоордун идеясы өлкөнүн/аймактын/жердин деңгээлинде актуалдуу        Долбоордун идеясы актуалдуу эмес
4Долбоордун мазмунунун берилген структурага ылайык келиши

 

        структурасына толугу менен шайкеш келет:

·        Тема

·        Маанилүүлүктүн сүрөттөлүшү

·        Гипотеза

·        Изилдөө методдору

·        Маалыматтарды талдоо

·        Продукт/натыйжа

        Жарым-жартылай ылайык келет (пункттар белгиленет):

·        Тема

·        Маанилүүлүктүн сүрөттөлүшү

·        Гипотеза

·        Изилдөө методдору

·        Маалыматтарды талдоо

·        Продукт/натыйжа

        Мазмуну структурага дал келбейт
5Катышуучулардын изилдөө жөндөмдөрүн көрсөтүүсү: көйгөйдүн формулировкасы, гипотезалар, колдонулган изилдөө ыкмалары, корутундуларды негиздөө.

 

        Тема толугу менен ачылган; көйгөйлөр, гипотеза жана изилдөө ыкмалары так формулировкаланган; корутундулар негиздүү;        Тема жарым-жартылай ачылган; көйгөйлөр, гипотезалар жана изилдөө ыкмалары жарым-жартылай формулировкаланган; корутундулар жарым-жартылай негизделген.        Тема так ачылган эмес; маселенин, гипотезанын жана изилдөө ыкмаларынын түшүнүксүз түзүлгөн; корутундулар негизсиз.
6Ишти жасалгалоо (дизайны).

 

        Макети жана жасалгасы темага туура келет;  сапаттуу, эстетикага жооп берет, оригиналдуу.        Макети жана жасалгасы темага толук туура келбейт; дизайнда жарым-жартылай оригиналдуулук, эстетикасы бар.        Макет жана дизайн темага дал келбейт; дизайнда оригиналдуулук жок, эстетика жок.
7Натыйжаларды/продукцияны презентациялоонун сапаты (көрсөтмөлүүлүк, техкаражаттар/видео/аудио материалдар).

 

        Презентацияда көрсөтмөлүүлүк бар, техкаражаттар колдонулган (PowerPoint /видео/аудио материалдар)

 

 

        Презентация долбоорду толук чагылдырбайт, техкаражаттар жарым-жартылай колдонулган        Презентация долбоорго дал келбейт.
8Оозеки баяндама жасоо көндүмдөрү;

команданын толук катышуусу.

 

        Катышуучу/лар презентация жасоонун мыкты көндүмдөрүн көрсөтүштү, тиешелүү лексиканы жана терминдерди колдонуу менен өз ойлорун так айтып беришти.

Бүт команда тартылган.

        Катышуучу/лар презентация жасоонун орточо көндүмдөрүн көрсөтүп, сөздөрдө жана терминдердеги так эместиктерге жол беришти.

Команданын бардыгы тартылган эмес

        Катышуучу/лар оозеки баяндама жасоо көндөмдөрүн көрсөтө алышкан жок.

Команданын бардыгы тартылган эмес

 Жыйынтыгы   

 

Датасы:

Калыстар тобунун мүчөсүнүн аты-жөнү жана колу:

 

 

3-тиркеме

                                          Изилдөө долбоорлорун даярдоо жана жүргүзүү боюнча нускама

 1. Даярдык

 

 • Мектепте сынакты даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлөт.
 • Уюштуруу комитети изилдөө долбоорлорү үчүн мүмкүн болгон темалардын тизмесин түзөт жана 1-6-класстын окуучуларынын арасында сынакты жарыялайт;
 • Уюштуруу комитети сынактын катышуучусун/катышуучуларын аныктайт жана алардын жетекчилерин дайындайт.

 

 1. Команда түзүү

— Изилдөө долбоору үчүн окуучулардын командасын же жуптарын түзүү.

Сунуштар: топ ар кандай курактагы балдардан да, бир класста окуган окуучулардан да  турушу мүмкүн. Ар түрдүү курактагы окуучулардын топторун түзүүдө долбоордун жетекчиси бардык катышуучулардын  арасында жоопкерчиликти туура бөлүштүрүүсү, багыт  жана жардам берүүсү маанилүү.

 

 1. Долбоордун темасын, максаттарын жана милдеттерин аныктоо

Сынактын командасы же катышуучусу сунуш кылынган тизмеден (мурда уюштуруу комитети тарабынан сунушталган) теманы тандап алат, ал боюнча  суроолорду, көйгөйлөрдү,  гипотезаларды  түзүшөт. Алар  жетекчиси менен бирге изилдөө долбоорунун максаттарын жана милдеттерин аныкташат. Долбоордун жетекчиси  балдарга изилдөө долбоорунун үстүндө кантип иштөөнү түшүндүрөт, керек болсо мисалдар менен бекемдейт.

 

 1. Изилдөө долбоорунун негизги этаптары:
 • изилдөө темасын тандоо, максаттарды жана милдеттерди аныктоо;
 • гипотезаларды чыгаруу;
 • изилдөө ыкмасын тандоо;
 • материалдарды чогултуу;
 • алынган маалыматтарды жалпылоо;
 • долбоорду даярдоо (отчет, макет, презентация, слайд, буклет, китеп ж.б.);
 • долбоорду коргоо.

 

 1. Пландоо

— Долбоордун жетекчиси катышуучуларга долбоор боюнча иш планын түзүүгө багыт берет/жардам берет, ошондой эле балдарды команда/жуп ортосундагы иштин көлөмүн калыс бөлүштүрүүгө багыттайт, кичинекей изилдөөчүлөрдүн китепканага барууларынын графигин, топтордун/жуптардын жолугушууларын пландаштырат.

— Бир долбоорду даярдоо бир жумадан көп бир нече жумага чейин созулушу мүмкүн. Тиешелүү булактарды, адабияттарды,  туура тандоонун  негизинде  тезирээк аткарылышы мүмкүн. Эгерде бул ар кандай өсүмдүктөрдү (гүлдөрдү, жашылчаларды ж.б.) өстүрүү боюнча долбоор болсо, анда бул долбоорго көбүрөөк убакыт кетет. Ошондуктан, ишти пландаштырууда даярдоо убактысын да эске алуу зарыл.

 

 1. Изилдөө долбоорунун структурасы:

Темасы

Актуалдуулугу

Гипотезасы

Изилдөө ыкмалары

Маалыматтарды талдоо

Продукт/натыйжа

 

Титулдук барак.Титулдук баракчада катышуучулар, жетекчиси  (катышуучулардын толук аты-жөнү жана долбоордун жетекчиси, топтун, класстын, мектептин аты ж.б.) жана долбоордун аталышы камтылган.

Киришүү.Бул жерде балдар тандап алган тема эмне үчүн маанилүү жана кызыктуу экендиги жөнүндө кыскача жаза алышат, башкача айтканда, анын актуалдуулугун сүрөттөй алышат. Изилдеп жаткан долбоордогу объекттер кандай пайда/зыян алып келерин белгилешет.

Негизги бөлүк окулган материалдын көлөмүнө жана катышуучулардын жашына жараша эки же андан көп барактан турушу мүмкүн.

Негизги бөлүктө максаттар (иш эмне үчүн жасалган), милдеттер, гипотеза, колдонулган изилдөө ыкмасы (байкоо, эксперимент ж.б.), изилденүүчү объекттин кыскача сүрөттөлүшү, иштин аткарылган жери, убактысы  жөнүндө кыскача маалымат камтылууга  тийиш.

Андан кийин иштин же натыйжалардын сүрөттөлүшү жана аларды талкуулоо жүргүзүлөт. Катышуучулар долбоордун негизги темасын ачып, изилденип жаткан объект тууралуу кызыктуу фактыларды беришет.

Маалыматтар ошондой эле фигуралар, диаграммалар, таблицалар, кластер, синквейн, макеттер, моделдер ж.б. түрүндө берилиши мүмкүн.

Катышуучулар өз жашоосунун тажрыйбасынан мисалдарды (сезимдер, сезимдер, фактылар, мамилелер…) келтире  алышат.

Адабияттарды жана материалдарды колдонууда аларга шилтеме берүү милдеттүү болуп саналат.

Корутунду.Жыйынтыктыктаганда  изилдөөчүлөр изилдеп жаткан тема боюнча өз изилдөөлөрүнүн натыйжаларын (анкета, интервью, эксперимент, байкоо ж.б. натыйжалардын негизинде) пайдалануу менен кыскача корутунду чыгарышы керек. Андан кийин алар өз иштеринин жыйынтыгы боюнча презентация даярдашат. Катышуучулар өздөрүнүн фантазиясын, жөндөмүн, талантын колдонуп, ар кандай формада презентация даярдай алышат. Бул кол өнөрчүлүк, макеттер, чиймелер, слайддар, китептер ж.б. түрүндөгү презентациялар болушу мүмкүн.

Аягында колдонулган булактардын тизмеси, анын ичинде электрондук булактарга шилтемелер көрсөтүлүшү керек.

Эскертүү: видеопрезентация учурунда да ушул структура сакталышы маанилүү.

 

                                                                                                                                                                                   4-тиркеме

                                 Изилдөө долбоорлорун өткөрүү боюнча методикалык көрсөтмөлөр

 

Изилдөө  долбоорлору 1-6-класстын окуучулары үчүн мугалимдин (ата-эненин, китепканачынын) ийкемдүү жетекчилиги астында аткарылуучу, окуучулардын көз карашын кеңейтүүгө багытталган жалпы өнүктүрүү темасында балдардын өз алдынча жекече, топ менен же жуптардагы  иши. Изилдөө долбоорунун тандап алган темасына жараша окуучулар  ар түрдүү объектилердин пайдалуу жана зыяндуу касиеттерин аныкташат, заттын касиеттерин, аларга тышкы факторлордун тийгизген таасирине көңүл бөлүшөт ж.б.

Изилдөө долбоорлору окуучуларда кандай көндүмдөрдү өнүктүрөт?

Изилдөө долбоорлорунун үстүндө иштөө окуучулардын  чыгармачылык  дараметин өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт, изилдөө боюнча жана командада иштөө көндүмдөрүн өнүктүрөт, ошондой эле алардын  аналитикалык, чечендик жана лидерлик сапаттарын калыптандырат жана өнүктүрөт. Эң негизгиси, окуучулар ар кандай жанрдагы кошумча адабияттарды окууга тартылат, ал кийин балдарда алынган маалыматты окуу, байкоо, салыштыруу жана талдоо адатын калыптандырат.

Негизги этаптары:

 • изилдөө темасын тандоо, максаттарды жана милдеттерди аныктоо;
 • гипотезаларды аныктоо;
 • изилдөө ыкмасын тандоо;
 • материалдарды чогултуу;
 • алынган маалыматтарды жалпылоо;
 • ишти даярдоо (отчет, макет, презентация ж.б.);
 • эмгекти коргоо;

 

Изилдөө темасын тандоо, максаттарды жана милдеттерди аныктоо

Тема:

 • конкреттүү;
 • балдар үчүн кызыктуу жана актуалдуу;
 • кандайдыр бир көйгөйдү чагылдырышы (социалдык-маданий, экологиялык, тарыхый, физикалык жана/же табигый кубулуш менен байланышкан ж.б.) керек.

Эгерде көйгөйлүү тема тандалган болсо, анда маселе түшүнүктүү жана ишке аша турган болушу керек, аны чечүү изилдөөчү балдарга  реалдуу пайда алып келип, алардын суроолоруна жооп бериши керек. Бул конкреттүү көйгөй эмне үчүн азыркы учурда изилдениши керек экенин чечүү, башкача айтканда, бул теманын актуалдуулугун көрсөтүү маанилүү.

Бул долбоор эмне үчүн керек деген суроого жооп  издеп изилдөөнүн максаттарын жана милдеттерин аныктоо зарыл. Максат “үйрөнүү”, “билип алуу”, “иштеп чыгуу”, “иликтөө”, “салыштыруу”, “сүрөттөө”, “түзүү” ж.б. сөздөр менен башталат.

Сунуштар:Изилдөө долбоорун жүргүзүү үчүн кызыктуу темалардын тизмесин алдын ала даярдоо керек. Андан кийин балдар өздөрү кызыккан теманы тандап алышат.

Тандалган тема боюнча  изилдөө долбоору фактыларды, гипотезаларды, анализдерди, корутундуларды камтышы керек.

Эгерде фактылар көрсөтүлсө, анда алынган маалыматтын булагына шилтеме жасоо зарыл экенин эстен чыгарбоо керек.

Мисалы:[1]Boog J. Окуу үчүн төрөлгөн: баланы китеп менен кантип достоштурса болот. – М.: АНФ, 2015

Гипотеза

Гипотеза— бул логикалык жактан далилдене элек жана тажрыйба менен тастыктала элек божомол. Бул сөз орус тилинен «негиздеме, божомол» деп которулган грек сөзү. Бул түшүнүктүн эң жөнөкөй аныктамасы Далдын сөздүгүндө берилген: «болжолдоо, божомол».

Гипотезалар көбүнчө: “ойлойлу”, “айталы”, “мүмкүн”, “эгер… анда…” деген сөздөр менен башталат. Изилдөөнүн натыйжасында гипотеза ырасталат же жокко чыгарылат. Эгер тастыкталса, ал теорияга, ал эми жокко чыгарылса, гипотеза жалган божомолго айланат. Гипотеза негиздүү болушу керек, б.а. адабий маалыматтар жана логикалык ой-пикирлер менен бекемделген.

Баланын чыгармачылык, изилдөөчү, аналитикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган изилдөөлөрү үчүн гипотеза иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү маанилүү. Гипотезанын өзү баланын чыгармачылык изилдөө дараметине  түрткү берүүчү маанилүү фактор болуп калышы мүмкүн. Гипотезаларды, божомолдорду жана идеяларды алдыга коюу — бул изилдөөнү, изденүүнү жана акырында ар кандай чыгармачылыкта прогрессти камсыз кылган маанилүү ой жүгүртүү жөндөмү.

 

Изилдөө ыкмасын тандоо

Изилдөө ыкмасы темага жараша тандалат:

 • байкоо;
 • эксперимент;
 • моделдөө;
 • суроо берүү;
 • интервью алуу;
 • анализ жана синтез;
 • салыштыруу;

 

             Изилдөө ыкмаларынын негизги өзгөчөлүктөрү:

           Байкоо

— Бул изилдөө ыкмасы кубулушту максаттуу кабыл алуу болуп саналат, анын жүрүшүндө изилдөөчү маалымат алат. Байкоо баштоодон мурун, план түзүү керек.

— Байкоо жүргүзүү жана талдоо;

— Суроолорго жооп берүү: качан, кайда, канча убакыт жана так эмнени байкайсыңар?  Байкоолордун натыйжаларын жазуу керек;

— Байкоолордун натыйжасында алынган маалыматтарды жазгыла. Жазуулар текст же таблица түрүндө жүргүзүлүшү мүмкүн;

Эксперимент (латын тилинен “experimentum” – “сынап көрүү, тажрыйба”) – көпчүлүк илимдердеги таанып-билүүнүн алдыңкы ыкмасы, анын жардамы менен ар түрдүү кубулуштар катуу көзөмөлгө алынып башкарылуучу шарттарда изилденет. Адегенде пландарды, анан эксперименттериңердин натыйжаларын сүрөттөгүлө.

Моделдөө— бул  объекттерди алардын моделдери боюнча изилдөө; бул кубулуштарга түшүндүрмө алуу, ошондой эле изилдөөчүнү кызыктырган кубулуштарды алдын ала айтуу үчүн реалдуу турмуштагы объекттердин, процесстердин же кубулуштардын моделдерин куруу жана изилдөө.

Төмөнкү шарттарда гана  колдонулат:

 1. моделделген объекттин түзүлүшүн, иштөө принциптерин түшүнүүдө;
 2. объектти башкарууну үйрөнүүдө;
 3. белгилүү бир жагдайларда объектинин жүрүм-туруму жөнүндө алдын ала айтууда.

Моделди куруу зарыл болгон жагдайлар бар:

 1. объект өтө кичинекей же тескерисинче чоң (атомдор, күн системасынын планеталары, аалам);
 2. объект мындан ары жок (мамонттор, динозаврлар, примитивдүү адамдар);
 3. эксперименттер учурунда түп нускасын жок кылууга болот (бункер снаряддын соккусуна туруштук бере алабы?);
 4. объект али түзүлө элек (долбоорлоодогу имарат, идея стадиясында бизнес);
 5. изилдөө максаттары үчүн керек болгон көптөгөн өзгөчөлүктөргө жана мамилелерге ээ болгон татаал система изилденип жатса (аймактын картасы, адам);

        Анкета

Сурамжылоо ыкмасы анкетаны  анда көрсөтүлгөн эрежелерге ылайык респонденттин (б.а. интервью алуучунун) өз алдынча толтуруу жолу.

Сунуштар:Долбоордун жетекчиси окуучуларга анкета  үчүн суроолорду түзүүгө жардам берет.

Анализ — объектти анын бөлүктөрүн жана касиеттерин изилдөө жолу менен таанып билүүнүн ыкмасы.

Синтез— бул анализдин натыйжасында аныкталган бөлүктөрдү жана касиеттерди бир бүтүнгө айкалыштыруу аркылуу объектти таанып билүүнүн жолу. Анализ менен синтез бири-биринен обочолонбостон, бири-бирин толуктап, чогуу жашайт.

Анализ жана синтез жөнүндө айтсак, башында анализ болот, анан  синтез башталат деп ойлобош керек. Анализдин башталышында эле изилдөөчү изилденүүчү объект жөнүндө кандайдыр бир жалпы түшүнүккө ээ, андыктан анализ синтез менен айкалышып башталат. Андан кийин, бүтүндөй бир нече бөлүктөрүн изилдеп, изилдөөчү алгачкы жалпылоолорду жасай баштайт, анализдин биринчи маалыматтарын синтездей баштайт.

Салыштыруу— бул объекттердин окшоштугун жана/же айырмасын аныктоо жолу. Окшоштук — бул салыштырылган объектилердин окшоштугу, ал эми айырма бир салыштырылган объекттин экинчисинен кандайча айырмалангандыгы.

Жалпы салыштыруу алгоритми:

 1. Салыштыруу объекттеринин аныктамасы.
 2. Салыштырылган объекттердин маанилүү белгилерин салыштыруу, б.а. салыштырылган объекттердин жалпы жана/же айырмалоочу маанилүү белгилерин аныктоо.
 3. Жалпы белгилеринин айырмачылыктарын аныктоо.
 4. Корутунду. Салыштырылган объекттердин жалпы жана/же айырмалоочу маанилүү белгилерин көрсөтүү жана жалпы белгилеринин айырмачылык даражасын көрсөтүү зарыл. Кээ бир учурларда салыштырылган объектилердин ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктардын себебин да айта кетүүзарыл.

 

               ПОЛОЖЕНИЕ Републиканского конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 1-6 классов “Читаем, творим, исследуем!” 

 

 

 1. Общее положение

 

Настоящее Положение о Республиканском    конкурсе проектно-исследовательских работ  учащихся 1-6 классов общеобразовательных школ  «Читаем, творим, исследуем!» (далее – Конкурс) устанавливает порядок организации и проведения Конкурса, его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей.

 • Конкурс проектно- исследовательских работ учащихся 1-6 классов общеобразовательных организаций «Читаем, творим, исследуем!» направлен на  развитие у детей информационных, читательских и исследовательских  компетентностей, а также творческих способностей.
 • Конкурс приурочен к 23 апреля — Всемирному дню книги и авторского права проводится ежегодно в Республиканском масштабе.
 • Основным организатором Республиканского конкурса является Министерство образования и науки Кыргызской Республики (далее – Организатор).
 • Организаторами областного уровня Конкурса являются   областные институты образования / областные методические центры.
 • Организаторами районного/городского уровня Конкурса являются   районные/городские отделы  образования.
 • Организаторами на школьном уровне являются директора и завучи общеобразовательных организаций

 

 1. Цели и задачи

2.1. Цель Конкурса – развитие читательских, информационнных и исследовательских компетентностей и  творческого потенциала учащихся 1-6 классов общеобразовательных организаций.

2.2. Задачи Конкурса:

 • создать условия для повышения интереса и развития самостоятельной читательской и исследовательской деятельности у учащихся 1-6 классов ;
 • формировать у учащихся навыки  проектно- исследовательской работы,  как   ведущего способа формирования компетентностей в учебной деятельности.
 • расширить опыт использования проектно-исследовательских методов в общеобразовательных организациях.
 1. 3.     Подготовка и организация Конкурса

3.1.     За подготовку к Конкурсу школьных команд отвечают на школьном уровне директора школ, завучи по учебно-воспитательной работе и завучи-организаторы. Ими утверждается список участников и назначаются руководители проектов из числа учителей начальных классов и предметников.

3.2. Для организации и проведения Конкурса на районном/городском уровне создается организационный комитет, возглавляемый заведующим методическим кабинетом районного/ городского управления образования.

3.3.    Для организации и проведения Конкурса на областном уровне создается организационный комитет, возглавляемый заведующим лабораторией школьного и дошкольного образования Областных Институтов образования/ОМЦ

3.4. Для организации и проведения Конкурса на Республиканском  уровне создается организационный комитет, возглавляемый начальником Управления школьного, внешкольного образования МОН КР

3.4.  Оргкомитет определяет точную дату, место и порядок проведения Конкурса на районном/городском, областном и /Республиканском уровнях.

3.5.   Основанием для участия в Конкурсе являются протоколы районного/городского и областного уровней Конкурса «Читаем, творим, исследуем!»  (Протокол прилагается в Приложении 1).

3.6. Протокол итогов районного/городского и областного уровней  Конкурса с контактными телефонами членов жюри, направляется в Оргкомитет МОН КР по электронной почте;

 1. Сроки проведения Конкурса

4.1.  Школы проводят Конкурс с декабря до февраля месяца и предоставляют лучшие проектные работы   в районный/ городской отделы образования с 15 февраля по 1 марта;

4.2.  Районный/городской Конкурс  проходит с 2 марта  30 марта; Работы победителей районного/городского тура организаторы отправляют в течении 3-х дней на областной этап.

4.3. Областной Конкурс  проходит  с 3 апреля по  30 апреля; Работы победителей областного тура организаторы отправляют в течении 3-х дней на республиканский этап.

4.4. Республиканский Конкурс проходит с 11 мая по 23 мая;

 1. Участники и направления Конкурса.

5.1.  Участниками Конкурса являются школьники в возрасте от 7 до 12 лет (учащиеся 1-6 классов).

5.2. Конкурс проходит по трем подгруппам (по возрастной категории) по следующим направлениям:

учащиеся 1-2 классов – “Я и мой мир”;

учащиеся 3-4 классы– “Культура народов многонационального Кыргызстана”;

учащиеся  5-6 классов – “Сохраним биоразнообразие Земли”.

5.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и команды до 3-х человек;

5.4. Тема в рамках направления определяется самим участником/ командой по согласованию с руководителем проекта.

5.5.  Один автор или команда может представлять только одну работу.

 

 1. Этапы  работы над проектно-исследовательской конкурсной работой

6.1.  Подготовка конкурсной работы проводится в несколько этапов:

1 этап: участники совместно с руководителем проекта выбирают тему  исследования, подбирают, читают  и изучают информационные источники по теме (книги, энциклопедии и другие источники);

2 этап: участники выдвигают гипотезы, выбирают методы исследования, собирают материалы, анализируют и обобщают полученные данные;

3 этап: участники готовят продукт (проект) в любом формате: книга, макет, презентация, буклет, модель  и др.;

4 этап: презентация и защита проекта (конкурсной работы); 

6.2.  Инструкция по подготовке к проведению проектно-исследовательских работ представлена в Приложении 3.

6.3.  Методические рекомендации по проведению проектно-исследовательской работы даны в Приложении 4.

 1.  Порядок проведения отбора проектно-исследовательских конкурсных работ

7.1.  Презентация конкурсных работ на районном/городском и областном, Республиканском Конкурсе проводится в назначенный организаторами день и время.

7.2. Для оценивания конкурсных проектов на каждом уровне создаются жюри из трех-пяти человек.

7.3.  Презентация конкурсных работ в школьном этапе проводится для  членов жюри в удобном для участников формате в онлайн режиме или видеоформате (в записи).  Продолжительность видеопрезентации – не более 15 минут.

7.4.  Каждый член жюри проводит индивидуальную  оценку  проектов согласно критериям и заполняет  бланк для выставления своих оценок (Приложении 2).

7.5. Из индивидуальных оценок членов жюри складывается общая оценка каждого проекта как сумма баллов всех членов жюри.

7.6. При получении одинакового количества баллов решение принимается путем голосования. Допускается не более двух проектов на первое место.

7.7. Председателем жюри Республиканского конкурса проектно-исследовательских работ учащихся 1-6 классов  «Читаем, творим, исследуем!»  является  заместитель министра образования и науки КР

7.8. Председателем жюри областного  уровня   является директор ОИО/ОМЦ.

7.9.  Председателем  жюри районного/городского уровня  является руководитель районного/ городского управления образования.

7.10. Председателем жюри школьного уровня является директор или завуч школы.

 

 1. Критерии оценивания проектов

8.1. Оценка всех проектов проводится в соответствие со следующими критериями:

 • количество использованных источников информации, на которые сделана ссылка в презентации (книг, энциклопедий и других источников);
 • качество использованных источников информации, на которые сделана ссылка в презентации (книг, энциклопедий и других источников);
 • актуальность идеи проекта;
 • соответствие содержания проекта заданной структуре;
 • демонстрация исследовательских навыков участников: формулировка проблемы, гипотезы, использованные методы исследования, аргументированность  выводов;
 • навыки устной презентации участников:
 • оформление (дизайн) работы;
 • качество презентации результатов / продукта.

8.2. Оценка по каждому критерию проводится в соответствие с дескрипторами по шкале от 0 до 2.  Дескрипторы и шкала оценки в приложении 2.

 

 1. 9.    Награждение победителей 

9.1. Все участники   районного/городского и областного уровня  награждаются  Дипломами участника Конкурса. Организация и награждение участников могут проводиться с привлечением заинтересованных лиц, которые устанавливают собственные призы и награды победителям и участникам конкурса.

9.2.  Лучшая работа по каждой возрастной группе районного/городского уровня   номинируется как «Лучшая проектно-исследовательская работа» и допускается для участия  на областной этап. На областной уровень каждый район представляет по одной работе (видеопрезентации) с каждой возрастной группы (итого 3 лучших работы – 1-2 классы (1 место),3-4 классы (1 место) и 5-6 классы (1 место)).

9.3. Лучшая работа по каждой возрастной группе областного уровня   номинируется как «Лучшая проектно-исследовательская работа» и допускается для участия  на республиканском этапе. На республиканский уровень каждая область представляет по одной работе  (видеопрезентации) с каждой возрастной группы (итого 3 лучших работы – 1-2 классы (1 место),3-4 классы (1 место) и 5-6 классы (1 место)).

9.4. По итогам Республиканского конкурса жюри определяет победителей  Конкурса (1,2,3 место) по каждой возрастной категории, а также присваивает звание Лауреата конкурса в номинации «Лучший руководитель проекта» руководителям проектов, получивших призовые (1,2,3) места.

 

 

    Приложение 1.

                               Протокол  итога Конкурса «Читаем, творим, исследуем!»

 

№№ФИО участника/овШкола, район, областьНазвание проектаРуководитель проектаПодгруппаМесто

 

 

Сумма в баллах
1       
2       
3       

 

По итогам  районного/областного/ Республиканского (нужное подчеркнуть) Конкурса «Читаем, творим, исследуем!» вышеназванные участники являются победителями        _____________________________________________ района ______________________________________________ области.

 

Члены жюри:

1.

2.

3.

Дата:

 

Приложение 2.

                                                   Бланк оценки проектно-исследовательских работ

 

Член жюри_____________________________________________________________

Название проекта________________________________________________________

Автор/авторы проекта____________________________________________________

Руководитель проекта____________________________________________________

Школа_________________________________________________________________

район____________________________________________область________________________________________

 КритерийСамый высокий балл- 3 балла Самый высокий балл- 2 балла 0 балл
1Количество использованных источников информации, на которые сделана ссылка в презентации  (книг, энциклопедий и других источников);        Использовано и указано (ссылки) 3 и более источника информации, включая электронные        Использовано и указано (ссылки) 2 и более источника информации, включая электронные        Использован 1 источник и /или не указаны (ссылки)  источники информации
2Качество использованных источников информации, на которые сделана ссылка в презентации  (книг, энциклопедий и других источников);        Использованы научные и обновленные новые данные /источники        Использованы в основном научные и относительно новые  данные        Использованы устаревшие данные и научно необоснованная информация
3Актуальность идеи проекта

 

        Идея проекта актуальна в глобальном масштабе        Идея проекта актуальна на уровне страны/региона/населенного пункта        Идея проекта не актуальна
4Соответствие содержания проекта заданной структуре

 

        Полностью соответствует структуре:

·        Тема

·        Описание актуальности

·        Гипотеза

·        Методы исследования

·        Анализ данных

·        Продукт/результат

        Частично соответствует. (отмечается пункты, которые есть):

·        Тема

·        Описание актуальности

·        Гипотеза

·        Методы исследования

·        Анализ данных

·        Продукт/результат

        Содержание полностью не соответствует структуре
5Демонстрация исследовательских навыков участников: формулировка  проблемы, гипотезы, использованные методы исследования, аргументированность  выводов

 

        Тема раскрыта полностью; четко сформулированы  проблемы, гипотезы и  методы исследования;  выводы аргументированы;        Тема раскрыта частично; частично сформулированы проблемы, гипотезы и методы исследования; выводы частично аргументированы.        Тема не раскрыта; невнятная формулировка  проблемы, гипотезы и  методов исследования;  выводы неаргументированы.
6Оформление (дизайн) работы

 

        Оформление и дизайн работы соответствуют теме; работа оформлена качественно, эстетично, оригинально.        Оформление и дизайн работы не полностью соответствуют теме;  в оформлении частично присутствуют оригинальность, эстетичность.        Оформление  и дизайн не соответствуют теме; в оформлении нет оригинальности, отсутствует эстетичность.
7Качество презентации результатов / продукта (наглядность, использование ТСО/видео/аудиоматериалы).        Презентация наглядно представляет проект, использованы ТСО (PowerPoint/ видео/аудиоматериалы)        Презентация не полностью отражает проект, ТСО не использованы        Презентация не соответствует проекту.
8Навыки устной презентации, вовлеченность команды (для коллективных проектов).

 

        Участник/и демонстрирует отличные навыки презентации, точно выражает свои мысли, используя соответствующую лексику, термины. Вовлечена вся команда (для коллективных проектов)        Участник/и демонстрируют удовлетворительные навыки презентации, допуская неточности в формулировках и терминах. Вовлечены не все участники команды (для коллективных проектов)        Участник/и демонстрируют слабые навыки устной презентации.  Вовлечены не все участники команды (для коллективных проектов)
 Сумма баллов   

 

Дата:

ФИО и подпись члена жюри:

 

 

                                                                                                                                             Приложение 3

                             Инструкция по подготовке и проведению проектно-исследовательских  работ.

 1. Подготовка
 • Формирование Оргкомитета в школе по подготовке и проведению конкурса
 • Оргкомитетет формирует список возможных тем для исследовательских проектов и объявляет Конкурс среди учащихся 1-6 классов;
 • Оргкомитет определяет участника/ участников конкурса и назначает их руководителей.

 

 1. Формирование команд

— Создание команды  или пары учащихся для исследовательского проекта.

Рекомендации: группа может состоять как из детей разного возраста, так и из сверстников/из одного класса. При формировании групп состоящих из разных возрастов учащихся, руководителю проекта важно направлять и помогать справедливо разделить обязанности между всеми учащимися.

 

 1. Определение темы, целей и задач проекта

Команда или  участник конкурса выбирают тему из предложенного списка (заранее предложенного Оргкомитетом), над которой они хотят работать, формулируют свой вопрос, гипотезу для исследования. Совместо со своим руководителем формулируют, записывают цели и задачи проектно-исследовательской работы. Руководитель объясняет детям, как работать над проектно-исследовательской работой, при необходимости подкрепляет примерами.

 

 1. Основные этапы проектно-исследовательской работы:
 • выбор темы исследования, определение цели и задач;
 • выдвижение гипотез;
 • выбор метода исследования;
 • сбор материала;
 • обобщение полученных данных;
 • подготовка проекта (доклад, макет, презентация, слайд, буклет, книга и др.);
 • защита проекта.

 

 1. Планирование

— Руководитель направляет/помогает участникам  составить план работы над проектом,  также направляет детей на то, чтобы дети справедливо разделили объем работы между командой\ парой,  составляет расписание посещения библиотеки, встреч групп\пар маленьких исследователей.

— На подготовку одного проекта может уйти время от одной недели до нескольких недель. Подбор и чтение соответствующих источников, литературы и подготовка анализа на основе документов может быть выполнена быстрее. Но, если это проект по выращиванию растений (цветов, овощей и др.культур) в различных видах грунта, то этот проект займет больше времени. Поэтому при планировании работы надо учесть и время подготовки.

 

 1. Структура оформления исследовательского проекта:

Тема

Описание актуальности

Гипотеза

Методы исследования

Анализ данных

Продукт/результат

 

Титульный лист. На титульном листе помещаются данные об участниках и руководителе (ФИО участников и руководителя проекта или название группы, класс, школа и т.п), и название проекта.

Введение. Здесь дети могут коротко написать о том, почему выбранная ими тема важна и интересна, то есть описать ее актуальность. Какую пользу/вред приносят объекты в исследуемом проекте.

Основная часть может состоять от двух и более страниц в зависимости от объема исследуемого материала и возраста участников.

Основная часть должна содержать цель (для чего делалась работа), задачи, гипотезу,  применяемый метод исследования (наблюдение, эксперимент и т.д.), краткое описание исследуемого объекта, краткую информацию места, где проводилась работа и указать сроки проведения исследований.

Затем следует описание работы или результаты и их обсуждение. Участники дают интересные факты про исследуемый объект, раскрывая основную тему проекта.

Информацию можно подать также в виде рисунков, схем, таблиц, кластеров, синквейнов, макетов, моделей и т.п.

При написании своей работы участники могут связывать примеры (ощущения, чувства, факты, отношение…) из практики собственной жизни.

При использовании литературы и материалов обязательна ссылка на них.

Заключение. В заключении исследователи должны сделать краткий вывод по исследуемой теме, используя результаты своих исследований (результаты анкетирования, интервью, эксперимента, наблюдения и др.). Затем они готовят презентацию результатов своей работы для будущей аудитории, которыми могут являться их одноклассники, родители, учителя, сообщество и др. Участники могут приготовить презентацию в различной форме, используя свою фантазию, способность, талант. Это могут быть презентации в виде поделок, макетов, рисунков, слайдов, книги и т.п. по исследуемой теме.

В конце обязательно указывается список использованных источников, в том числе ссылки на электронные источники.

Примечание: структура сохраняется и при видеопрезентации.

 

                                                                                                                                                                                  Приложение 4

                      Методические рекомендации по проведению проектно-исследовательской работы

 

 Проектно-исследовательская работа для учащихся 1-6 классов представляет собой самостоятельную работу детей в группе или в парах на общеразвивающие тематики, направленные на расширение их кругозора, осуществляемой под гибким руководством учителя (родителя, библиотекаря).
В зависимости от выбранной тематики проектно-исследовательской работы учащиеся определяют полезные и вредные свойства различных предметов, выявляют свойства материй, воздействие на них внешних факторов и т.д.

Какие навыки у учащихся развивает  проектно-исследовательская работа?

Работа над проектно-исследовательской работой способствует развитию творческого потенциала ребенка, вырабатывает навыки исследования и работы в команде, а также формирует и развивает его аналитические, ораторские, лидерские качества. А самое главное, дети будут привлечены к чтению дополнительной литературы разных жанров, что в последующем развивает у детей привычку читать, наблюдать, сопоставлять и анализировать полученную информацию.

Основные этапы:

 • выбор темы исследования, определение цели и задач;
 • выдвижение гипотез;
 • выбор метода исследования;
 • сбор материала;
 • обобщение полученных данных;
 • подготовка работы (доклад, макет, презентация и др.);
 • защита работы;

 

                Выбор темы исследования, определение цели и задач

Тема должна быть:

 • Конкретной;
 • Интересной и актуальной для детей;
 • Может отражать какую-нибудь проблему (социально-культурную, экологическую, историческую, связанную с физическим и/или природным явлением и т.п).

Если выбрана проблемная тема, то проблема должна быть четкой и выполнимой, решение ее должно принести реальную пользу участникам исследования и ответить на их вопросы. Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать — то есть показать актуальность данной темы.

Необходимо определить цели и задачи исследовательского проекта, которые дают ответ на вопрос: зачем, почему и для чего нужен этот проект? Формулировка цели/ей начинается с таких слов, как «узнать», «выяснить», «разработать», «расследовать», «сравнить», «нарисовать», «сочинить» и т.д.

Рекомендации:  Необходимо  заранее подготовить список интересных тем для проведения проектно-исследовательской работы. Далее совместно с детьми выбрать наиболее интересную для них тему.

Проектно-исследовательская работа по выбранной теме должен содержать факты, гипотезы, анализ, выводы. 

Важно помнить, если указываются факты то, обязательно необходимо делать ссылки на источник полученной информации.

Например: [2]Буг Дж. Рожденный читать: как подружить ребенка с книгой. – М.: АНФ, 2015

                            Выдвижение гипотезы

Гипотеза — это предположение, еще не доказанная логически и не подтвержденная опытом догадка. Слово образовалось от греческого «hypothesis», что переводится на русский язык как «основание, предположение». Самое простое определение этого понятия приведено в словаре Даля: «предположение, догадка».

Обычно гипотезы начинаются со слов: «предположим», «допустим», «возможно», «если …, то …». В результате исследования гипотеза подтверждается или опровергается. В случае подтверждения она становится теорией, а если ее опровергнуть, то гипотеза превращается в ложное предположение. Гипотеза должна быть обоснованной, т.е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями.

Для детских исследований, направленных на развитие творческих, исследовательских, аналитических способностей ребёнка, важно умение вырабатывать гипотезы. Уже сама по себе гипотеза может стать важным фактором, мотивирующим творческий исследовательский потенциал ребёнка. Выдвижение гипотез, предположений и идей – важные мыслительные навыки, обеспечивающие исследовательский поиск и, в конечном счёте, прогресс в любой творческой деятельности.

Примером гипотезы является предположение греческого мыслителя и ученого Аристотеля в IV веке до нашей эры, когда он заметил любопытное явление: во время затмения Земля отбрасывает на Луну тень круглой формы. Тогда он выдвинул гипотезу: наша планета вовсе не плоская, а имеет форму шара. Дело Аристотеля подхватили другие ученые. Но окончательно его предположение смогли доказать почти через 900 лет после его зарождения. Сделал это мореплаватель Магеллан, который совершил кругосветное путешествие. Вышел из одной точки и в нее же вернулся.

 

                       Выбор метода исследования

Метод исследования выбирается в зависимости от темы:

 • Наблюдение;
 • Эксперимент;
 • Моделирование;
 • Анкетирование;
 • Интервьюирование;
 • Анализ и синтез;
 • Сравнение;

 

Основные особенности методов исследования:

Наблюдение

— Этот метод исследования представляет собой целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе которого исследователь получает информацию. Прежде чем приступать к наблюдению, необходимо составить план.

— Наблюдайте и анализируйте;

— Ответьте на вопросы: когда, где, сколько по времени и за чем именно будете наблюдать. Результаты наблюдений записывайте;

— Запишите информацию, полученную с помощью наблюдений. Записи можно делать в форме текста или таблицы;

Эксперимент (от латинского «experimentum»– «проба, опыт») — ведущий метод познания в большинстве наук, с помощью которого в строго контролируемых и управляемых условиях исследуются самые разные явления. Опишите сначала планы, а затем результаты своих экспериментов.

Моделирование – это исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя.

Метод применяется, когда необходимо:

 1. понять устройство, структуру, принципы функционирования моделируемого объекта;
 2. научиться управлять объектом;
 3. составить прогноз относительно поведения объекта в тех или иных ситуациях.

Существуют ситуации, когда без построения модели не обойтись:

 1. предмет очень маленький или, наоборот, большой (атомы, планеты солнечной системы, вселенная);
 2. предмет уже не существует (мамонты, динозавры, первобытные люди);
 3. в ходе экспериментов оригинал может быть уничтожен (выдержит ли бункер попадание снаряда);
 4. объект еще не создан (проектируемое здание, бизнес на стадии идеи);
 5. исследуется сложная система, имеющая много особенностей и взаимосвязей, которые нужно отбросить для целей изучения (карта местности, человек);

Анкетирование

Метод опроса посредством самостоятельного заполнения опросного листа (т.е. анкеты) респондентом (т.е. опрашиваемым) по указанным в нем правилам.

Рекомендации: Учитель-наставник помогает ученикам сформулировать вопросы для анкеты.

Анализ – это способ познания объекта посредством изучения его частей и свойств.

Синтез – это способ познания объекта посредством объединения в целое частей и свойств, выделенных в результате анализа. Анализ и синтез не изолированы друг от друга, а сосуществуют, друг друга дополняя.

Говоря об анализе и синтезе, нельзя думать, что в начале идет чистый анализ, а затем начинается чистый синтез. Уже в начале анализа исследователь имеет какую-то общую идею об изучаемом объекте, так что анализ начинается в сочетании с синтезом. Затем, изучив несколько частей целого, исследователь уже начинает делать первые обобщения, приступая к синтезу первых данных анализа. И таких ступеней может быть несколько, перед тем как будут изучены все части целого.

Сравнение – это способ познания посредством установления сходства и/или различия объектов. Сходство – это то, что у сравниваемых объектов совпадает, а различие – это то, чем один сравниваемый объект отличается от другого.

Общий алгоритм сравнения:

 1. Определение объектов сравнения.

2.Сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов, т.е. определение общих и/или отличительных существенных признаков сравниваемых объектов.

 1. Определение различия у общих признаков.
 2. Вывод. Необходимо представить общие и/или отличительные существенные признаки сравниваемых объектов и указать степень различия общих признаков. В некоторых случаях необходимо привести причины сходства и различия сравниваемых объектов.

 

[1]Boog J. Окуу үчүн төрөлгөн: баланы китеп менен кантип достоштурса болот. – М.: АНФ, 2015

[2] Буг Дж. Рожденный читать: как подружить ребенка с книгой. – М.: АНФ, 2015

Бөлүшүү

Комментарийлер