ОКУУЧУЛАР МЕНЕН КАЙТАРЫМ БАЙЛАНЫШ: МЕТОДДОРУ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

  • 21.04.2020
  • 2

Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту мугалимдерге окуучулар менен аралыктан иштөөдө колдоно ала турган кызыктуу педагогикалык технологияларды сунуштоодо.

ОКУУЧУЛАР МЕНЕН КАЙТАРЫМ БАЙЛАНЫШ: МЕТОДДОРУ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Аларды мугалимдер өз сабактарында пайдаланса натыйжалуу болот жана сабагынын максаттарына жана милдеттерине карата ылайыктап өзгөртүп алышса да болот. Төмөндө  окуучулар менен кайтарым байланышты кантип түзсө боло  тургандыгынын жол-жоболорун көрсөткөн ОКУУЧУЛАР МЕНЕН КАЙТАРЫМ БАЙЛАНЫШ: МЕТОДДОРУ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ аттуу методиканы сунуштайбыз.

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер

Гулбурак Дуйшобековна / 29.04.2020 00:53
Супер! Запишите меня пожалуйста?
Калыя / 22.04.2020 14:29
Азаматсыздар!