МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!

 • 04.06.2024
 • 0

МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!

К. КАРАСАЕВ атындагы БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ТӨМӨНКY АДИСТИКТЕР ЖАНА БАГЫТТАР БОЮНЧА КАБЫЛ АЛАТ

 

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Окутулган тилдер: кыргыз, түрк

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
Филологиялык билим берүүКыргыз тили жана адабияты
ЛингвистикаТилдерди окутуунун теориясы жана методикасы
ФилологияТүрк тили
Адистик (5 жыл)
Мамлекеттик тилди кыргыз эмес билим берүү  мекемелеринде окутуу
Магистратура (2 жыл)
Филологиялык билим берүү
Филология

 

ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Окутулган тилдер: орус, беларус, англис

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
Филологиялык билим берүүОрус тили жана адабияты
Лингвистика

 

 

 

Тилдерди жана маданиятты окутуунун теориясы  жана методикасы

Орус тили чет тил катары

Котормо жана котормо таануу

ФилологияФилологиялык дисциплиналарды окутуу
Магистратура (2 жыл)
Лингвистика

 

 

Тилдерди жана маданиятты окутуунун теориясы жана методикасы

Орус тили чет тил катары

Филологиялык билим берүү
Филология

МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!

ЕВРОПА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Окутулган тилдер: англис, немис, француз

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
Филологиялык  билим берүүЧет тили (англис)
Лингвистика

 

 

Тилдерди жана маданиятты окутуунун теориясы жана методикасы (англис, немис)

Котормо жана котормо таануу (англис, немис)

ФилологияФилологиялык дисциплиналарды окутуу (англис, немис)
Адистик (5 жыл)
Котормо жана котормо таануу (англис)
Магистратура (2 жыл)
Филологиялык билим берүү
Лингвистика

 

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ

Окутулган тилдер: кытай, англис

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
Кытай таанууКытай таануу
Лингвистика

 

Тилдерди жана маданиятты окутуунун теориясы жана  методикасы
ФилософияДиндердин философиясы (дин таануу)
Чыгыш таануу африканистикаАзия жана африка өлкөлөрүнүн тили
ЭкономикаДүйнөлүк экономика
МенеджментЭл аралык менеджмент
Эл аралык мамилелерСырткы саясат
Адистик (5 жыл)
Котормо жана котормо таануу
Магистратура (2 жыл)
Чыгыш таануу, африканистика

 

ЭКОЛОГИЯ ЖАНА МЕНДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Чет тилдерин тереңдетип окутуу

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
ГеографияРекреациондук география, аймак таануу жана туризм
Менеджмент

 

Чакан жана орто бизнести башкаруу

Мекемелердеги менеджмент

Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу
Экология жана жаратылышты пайдалануу
Туризм
Магистратура (2 жыл)
Экология жана жаратылышты пайдалануу
Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу
География
Менеджмент

МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА! МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!

ЭКОНОМИКА ЖАНА ФИНАНСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Окутулган тилдер: англис, кытай, түрк

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
Экономика

 

 

 

Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит

Каржы, насыя жана банктык иш

Ишканаларда эконмикалык башкаруу

Салык жана салык салуу

Бизнести башкаруу
Бизнес-маалымат
Магистратура (2 жыл)
Экономика

 

Бухгалтердик эсеп жана аудит

Каржы жана банктык иш

Ишканаларда эконмикалык башкаруу

МенеджментБизнес башкаруу (профилдик эмес)

 

СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

 

Бакалавр (4 жыл)
Багыты
Социалдык иш
Психология
Саясат таануу
Социология
Магистратура (2 жыл)
Саясат таануу
Психология
Социалдык иш
Социология

 

МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!

ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА МААЛЫМАТТАР СИСТЕМАСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

 

Бакалавр (4 жыл)
Багыты
Журналистика
Жарнама жана коомчулук менен байланыш
Маалыматтар системасы жана технология
Китепкана таануу жана документ таануу
Магистратура( 2 жыл)
Журналистика (профилдик эмес)

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРYY ФАКУЛЬТЕТИ

Чет тилдерин тереңдетип окутуу

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
ПедагогикаПедагогика жана мектепке чейинки билим берүүнүн методикасы

Педагогика жана башталгыч билим берүү методикасы Социалдык педагогика

Социалдык педагогика-психология

Логопед

Магистратура (2 жыл)
ПедагогикаЖалпы педагогика

Жалпы педагогика (профилдик эмес)

 

ЧЫГЫШ ТААНУУ ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Окутулган тилдер: араб, корей, фарс, түрк, япон, англис

 

Бакалавр (4 жыл)
БагытыПрофилдер
Чыгыш таануу,

африканистика

Маалыматтар технологиясы IT

·    IT- технология араб өлкөсү (араб тили)

·    IT-технология Иран (фарс тили)

·    IT- технология Корей (корей тили)

·    IT- технология Түркия (түрк тили)

·    IT- технология Жапон (жапон тили)

Эл аралык мамилелерСырткы саясат

·    Араб дүйнөсү (араб тили)

·    АКШ жана Улуу Британия (англис тили)

·    Иран (фарс тили)

·    Корей Республикасы (корей тили)

·    Түркия (түрк тили)

·    Жапония (жапон тили)

ЛингвистикаТилдерди жана маданиятты окутуунун теориясы жана методикасы

·    Араб тили жана маданияты (араб тили)

·    Корей тили жана маданияты (корей тили)

·    Жапон тили жана маданияты (жапон тили)

·    Түрк тили жана маданияты (түрк тили)

Магистратура (2 жыл)
Эл аралык мамилелер (Тышкы саясат)
Чыгыш таануу жана африканистика

МЫКТЫ БОЛГУҢ КЕЛЕБИ? БМУНУ ТАНДА!

YЗГYЛТYКСYЗ ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРYY ИНСТИТУТУ

(аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен сырттан окуу)

Окуу мөөнөтү 2,5 жыл, 3,5 жыл жана 5 жыл

 

Бакалавр
БагытыПрофилдер
Филологиялык билим берүүКыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

ЭкономикаБухгалтердик эсеп, анализ жана аудит

Каржы, насыя жана банктык иш

Ишканаларда эконмикалык башкаруу

Салык жана салык салуу

Туризм
Менеджмент
Мамлекеттик жана муниципиалдык башкаруу
Китеп таануу жана документ таануу
Социалдык иш
Журналистика
Педагогика

 

КОЛЛЕДЖ

9-11-класстардын базасында орто кесиптик билим берүү

Окутулган тилдер: англис, кытай

 

Адистиги
Каржы (тармактар боюнча)
Салык жана салык салуу
Экономика жана бухгалтердик эсеп
Менеджмент
Чет тилдер (англис, кытай тили)
Котормо иши (англис, кытай тили)

 

ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРYY БОРБОРУ

 

Чет элдик жарандарды жогорку окуу жайга тапшырууга жана тилди өздөштүрүүдө кыргыз жана орус тилдерин үйрөтөт.

Борбордун окуу программалары тилди өздөштүрүүнүн деңгээлдерине жана мөөнөттөрүнө жараша угуучулардын тандоосуна багытталган.

 

 

Биздин дарек:

Бишкек ш., 720044, Ч.Айтматов пр., 27

Телефон: 0312-21-87-27, 0312-21-86-59

Уюлдук: 0702-133-130, 0707-186-720

Колледж: 0998-984-140

YДББИ: 0708-888-745

Сайт: bhu.kg,

E-mail: а[email protected]

Instagram: bsu.kg

 

Тапшыруу үчүн негизги документтер:

 • ЖРТнын сертификаты;
 • Билими тууралуу күбөлүк, аттестат, диплом;
 • Туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт;
 • Аскердик билет же күбөлүк;
 • 3х4 өлчөмүндөгу 6 даана сүрөт.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер