МУГАЛИМДИН КОМПЕТЕНЦИЯСЫН БААЛОО ҮЧҮН “БИЛИМ БЕРҮҮ ПРАКТИКАСЫНА БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮ” ИНСТРУМЕНТИ ТААНЫШТЫРЫЛДЫ

  • 11.03.2023
  • 0

2023-жылдын 2-мартында билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева, министрликтин кызматкерлери, Кыргыз билим берүү академиясынын, Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун, Бишкек шаарындагы мектеп администрациясынын өкүлдөрү, билим берүү тармагындагы эксперттер жаңыдан иштелип чыккан “Билим берүү практикасына байкоо жүргүзүү” инструментин талкуулашты.

МУГАЛИМДИН КОМПЕТЕНЦИЯСЫН БААЛОО ҮЧҮН “БИЛИМ БЕРҮҮ ПРАКТИКАСЫНА БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮ” ИНСТРУМЕНТИ ТААНЫШТЫРЫЛДЫ

Курал билим берүү чөйрөсүн карап чыгуунун, уюштуруунун, методиканын жана баалоонун негизинде сабакты баалоого мүмкүндүк берет.

Талкуунун катышуучулары аны мектептерди аккредитациялоодо, мыкты мугалим сынагына катышуучуларынын сабактарын баалоодо, ошондой эле педагогдорго өзүн-өзү баалоо жана квалификациясын жогорулатууда колдонууну сунушташты.

Жакынкы айларда ички баалоону видеокамераларды колдонуу менен өткөрүү үчүн каражатты пайдалануу боюнча колдонмо иштелип, 60 усулчу тандалып алынат. Алар 120 пилоттук мектепте тышкы баалоону баштайт.

“Билим берүү практикасына байкоо жүргүзүү” каражаты Билим берүү жана илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырып жаткан “Келечек үчүн билим берүү” долбоорунун алкагында иштелип чыкты.

Бөлүшүү

Комментарийлер