«МЕН ЖАНА ДҮЙНӨ»

  • 23.03.2023
  • 0

«Мыкты мугалим» коомдук фонду Бишкек шаарындагы окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн  мектептердин башталгыч класстарынын мугалимдерине Бишкек шаарындагы №65 экологиялык-экономикалык лицейинде семинар өтүп жатат.  

«МЕН ЖАНА ДҮЙНӨ»

Көңүлдүн борборунда  «Мен жана дүйнө»  жаңы окуу предмети болду.   Предметтик стандартты иштеп чыгуучулардын бири Солошенко Ольга Владимировна предметтик стандарттын илимий-методикалык өзгөчөлүктөрүнө, ошондой эле басмага даярдалып жаткан жаңы окуу китептерине токтолду.

Г.А., «КБ»

Бөлүшүү

Комментарийлер