«МЕКТЕПТЕР 2030»: ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Билим берүү жана илим министрлиги Ага Хан Фонду менен биргеликте “Мектептер 2030” долбоорун ишке ашырууда. Учурда Бишкекте “Мектептер 2030” глобалдык үчүнчү форум өтүп жатат. Форумга мугалимдер, мектеп жетекчилери, жаштар, жарандык коом өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, донорлор жана мамлекеттик мекемелер менен өнөктөштөр катышууда.

"МЕКТЕПТЕР 2030": ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Бул долбоор билим берүү сапатын жогорулатуу жана окутуу иш-аракеттерин изилдөө жаатындагы глобалдык илимий долбоор. Долбоор 2020-2030-жылдардын аралыгында дүйнөнүн он өлкөсүндө, миңдеген пилоттук мектепке чейинки, башталгыч жана орто билим берүү мекемелеринде жүзөгө ашырылат.

"МЕКТЕПТЕР 2030": ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Долбоор коомдун өнүгүшүнө салым кошуу үчүн балдардын жана жаштардын билимин, жөндөмүн, дүйнө таанымын жана баалуулуктарын калыптандыруудагы мыкты тажрыйбаларды жана чечимдерди аныктоого жана жайылтууга көмөктөшөт. Кыргыз Республикасында долбоор Ош, Нарын, Чүй, Баткен облустарындагы жана Бишкек шаарындагы 30 мектепке чейинки жана 70 жалпы билим берүү уюмдары менен иш алып барат.

"МЕКТЕПТЕР 2030": ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Мектептер 2030 — он жылдык глобалдык программа, ал дүйнөнүн он өлкөсүндө иштейт жана 1000 мектепке чейинки жана мектептик билим берүү уюмдары менен иш алып барат.

"МЕКТЕПТЕР 2030": ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Программа заманбап дүйнөнүн белгисиздигин ийгиликтүү жеңүү жана коомдун өнүгүшүнө салым кошуу үчүн балдарда жана жаштарда билимди, көндүмдөрдү, дүйнө таанымды жана баалуулуктарды калыптандыруу боюнча алдыңкы тажрыйбаларды жана чечимдерди аныктоого жана жайылтууга көмөктөшөт.

"МЕКТЕПТЕР 2030": ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Программанын максаты — коомдун өнүгүшүнө салым кошуу үчүн балдардын жана жаштардын билимин, көндүмдөрүн, дүйнө таанымын, баалуулуктарын калыптандыруу боюнча алдыңкы тажрыйбаларды жана чечимдерди аныктоого, жайылтууга  көмөктөшүү.

"МЕКТЕПТЕР 2030": ШЫКТАНУУДАН КЕЛГЕН ИЙГИЛИКТЕР

Долбоордун изилдөө алкагы билим берүү кызматкерлерине далилдерге негизделген чечимдерди кабыл алууга жардам берет.

Эльвира Какиева, «Кут Билим»

Бөлүшүү

Комментарийлер