«МАНАС» ЭПОСУНУН КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ РОЛУ»

  • 12.01.2024
  • 0

«Манас» улуттук академиясынын президенти Т.Бакчиев Балдардын жана өспүрүмдөрдүн «Сейтек» улуттук борбору тарабынан уюштурулган «Манас» эпосу балдардын дүйнөсүндө» темасындагы манастаануу, комуз боюнча мугалимдердин (мектептик, мектептен тышкаркы кошумча билим берүү уюмдарынын манасчылык, дастан айтуу, төкмөчүлүк, комуз, комуз менен ырдоо боюнча ийрим жетекчилеринин) он күндүк программасында «Манас» эпосунун кыргыз коомундагы ролу» аттуу лекциясын окуду.

"МАНАС" ЭПОСУНУН КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ РОЛУ"

"МАНАС" ЭПОСУНУН КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ РОЛУ"

— Бүгүнкү сабакта окумуштуу Т.Бакчиев өз изилдөөлөрүнүн натыйжаларына таянып, эпос, жомок, дастан жана анын түпкү теги жөнүндө кеңери түшүнүк берди. Манасчылыктын табияты, анын келип чыгуу себептери, турмуштагы орду, тарыхый жолу жана деңгээлдери тууралуу мурда мугалимдер билбеген түшүнүктөргө токтолду. Леция жагымдуу жана жугумдуу мүнөздө өттү, — дейт курстун угуучусу А.Кармышаков.

Г.А., “КБ”

Бөлүшүү

Комментарийлер