М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 • 11.06.2021
 • 0

2021-2022-ОКУУ ЖЫЛЫНА ТӨМӨНДӨГY АДИСТИКТЕР БОЮНЧА АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛАТ.

М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 • 580600 — Логистика (негизги тест, математика)
 • 710300 — Колдонмо информатика (негизги тест, физика же математика)
 • 540200 — Социалдык иш (негизги тест)
 • 531500 — Аймак таануу (негизги тест, тарых же англис тили)
 • 580500 — Бизнес информатика (негизги тест, математика)
 • 580700 — Бизнести башкаруу (негизги тест, математика)
 • 710500 — Интернет технологиялары жана башкаруу (негизги тест, физика же математика)
 • 580100 — Экономика (негизги тест, математика)

ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

 • 510200 — Колдонмо математика жана информатика (негизги тест, математика же физика)
 • 710300 — Колдонмо информатика (негизги тест, физика же математика)
 • 550800 — Кесиптик билим берүү (негизги тест)
 • 570021 — Интерьер жана жабдуулар (ЖРТ талап кылынбайт)
 • 650300 — Машина куруу (негизги тест, физика же математика)
 • Эксперимент. Энергетикалык машина куруу (негизги тест, физика же математика)

М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

 • 750200 — Архитектуралык чөйрөнүн дизайны (негизги тест, чыгармачылык сынак)
 • 750100 — Архитектура (негизги тест, чыгармачылык сынак)
 • 750500 — Курулуш (негизги тест, чыгармачылык сынак)

ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

 • 640200 — Электроэнергетика жана электротехника (негизги тест, физика же математика)
 • 610300 — Агроинженерия (негизги тест)
 • 640100 — Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы (негизги тест, физика же математика)
 • 700600 — Метрология, стандартташтыруу жана сертификациялоо (негизги тест, физика же математика)
 • 750500 — Курулуш багыты (негизги тест, физика же математика)

ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 • 610600 — Айыл-чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы (негизги тест)
 • 740100 — Өсүмдүктөрдөн алынган тамак-азыктарын өндүрүү жана анын технологиясы (негизги тест, биология же химия)
 • 720100 — Химиялык технология (негизги тест, химия же физика)
 • 740700 — Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо (негизги тест, физика же химия)
 • 570020 — Дизайн — (ЖРТ талап кылынбайт)
 • ү570700 — Костюм жана текстиль искусствосу (негизги тест, чыгармачылык сынак)
 • 730100 — Токой иши жана ландшафттык курулуш (негизги тест)
 • 520800 — Экология жана жаратылышты пайдалануу (негизги тест)
 • 760300 — Техносфералык коопсуздук (негизги тест, физика же математика)
 • 630001 — Колдонмо геология (негизги тест)

М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

АВТОУНАА ЖАНА ТЕТИКТЕРДИ ТЕЙЛӨӨ ФАКУЛЬТЕТИ

 • 670300 — Унаа процесстердин технологиясы (негизги тест, физика же математика)
 • 670200 — Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо (негизги тест, физика же математика)
 • 650100 — Материал таануу жана матералдардын технологиясы (негизги тест, физика же математика)
 • 570400 — Дизайн — (ЖРТ талап кылынбайт)

КИБЕРНЕТИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

 • 690300 — Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары (негизги тест, физика же математика)
 • 710100 — Информатика жана эсептөө техникасы (негизги тест, физика же математика)
 • 710200 — Маалымат системалары жана технологиялары (негизги тест, физика же математика)
 • 590100 — Маалымат коопсуздугу (негизги тест, математика же физика)
 • 531200 — Компьютердик лингвистика (негизги тест, англис тили)
 • 531100 — Лингвистика (негизги тест, англис тили)
 • 700500 — Мехатроника жана робототехника (негизги тест, математика же физика)

КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ ИНСТИТУТУ

 • 690300 — Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары
 • 740700 — Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы
 • 640200 — Электроэнергетика жана электротехника
 • 580100 — Экономика
 • 670300 — Транспорттук процесстердин технологиясы

МАГИСТРАТУРА

 • 690300 — Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы
 • 510200 — Колдонмо математика жана информатика
 • 640200 — Электроэнергетика жана электротехника
 • 670300 — Унаа процесстеринин технологиясы
 • 710200 — Маалымат системалары жана технологиялары
 • 520500 — Картография жана геоинформатика
 • 544319 — Информатика жана программалоо технологиясы
 • 750500 — Курулуш
 • 710300 — Колдонмо информатика
 • 610300 — Агроинженерия
 • 610600 — Айыл чарба азыктарынын өндүрүүнүн технологиясы
 • 550800 — Кесипке окутуу
 • 520800 — Жаратылышты колдонуу жана экология

М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ГУМАНИТАРДЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК КОЛЛЕДЖИ

 • 165 — Социалдык иш (квалификациясы – социалдык кызматкер);
 • 165 — Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу (квалификациясы – юрист);
 • 135 — Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (квалификациясы-бухгалтер);
 • 135 -Каржы (тармактар боюнча) (квалификациясы – финансист);
 • 135 — Менеджмент (тармактар боюнча) (квалификациясы – менеджер);
 • 135 — Статистика (квалификациясы – экономист);
 • 125 — Байланыш тармактары жана коммутация системалары (квалификациясы – техник);
 • 135 — Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (квалификациясы – техник-программист);
 • 135 — Колдонмо информатика (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-программист);
 • 135 — Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча техник);
 • 135 — Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (квалификациясы – техник);
 • 145 — Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (квалификациясы –модельер-конструктор);
 • 145 — Дизайн (тармактар боюнча) (квалификациясы –дизайнер);
 • 145 — Ачык тоо-кен иштери (квалификациясы – тоо-кен техник-технологу);
 • 125 — Өзгөчө кырдаалда коргонуу (квалификациясы – техник);
 • 125 — Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (квалификациясы – техник-электрик);
 • 125 — Электр станциялары, тармактары жана системалары (квалификациясы – техник-электрик);
 • 125 — Айыл чарбасын электрификациялоо жана автоматизациялоо (квалификациясы – техник-электрик);
 • 125 — Электр берүү линияларын куроо жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник-электркуроочу);
 • 125 — Инженердик курулуштарды куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
 • 125 — Курулуштарды куруу жана пайдалануу (квалификациясы – техник);
 • 125 — Автомобиль жолдорун, аэродромдорду куруу жана эксплуатациялоо (квалификациясы – техник);
 • 125 — Архитектура (квалификациясы – техник);
 • 125 — Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (квалификациясы – техник);
 • 125 — Унаа менен ташууларды уюштуруу жана башкаруу (квалификациясы – техник);
 • 125 — Унаанын электр жабдыктарынын эксплуатациясы жана автоматикасы (квалификациясы – техник-электр-механик);
 • 145 — Нефти жана газды кайра иштетүү (квалификациясы – техник-технолог);
 • 145 — Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы (квалификациясы – технолог);
 • 135 — Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) (квалификациясы –компьютердик системалар боюнча техник);
 • 175 — Котормо иши (квалификациясы — котормочу).

Ош технологиялык университетинин академик Б. Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү колледжи.

Жаңы окуу жылына кабыл алуу (№LC 60000219, LC 170000396, LC 170000974, С 2010-0001 КР БИМ) лицензиянын негизинде төмөндөгү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:

230109 — Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо.

140212 —  Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча).

230701 — Колдонмо информатика (тармактар боюнча).

130403 — Ачык тоо-кен иштери.

110201 — Агрономия.

050704 — Мектепке чейинки билим берүү.

— Башталгыч класстарда окутуу.

14570 — Финансы (тармактар боюнча).

14571 — Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча).

30505 — Укук таануу.

КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ КУРСТАР БОЮНЧА ДАЯРДОО

Окууга өткөн абитуриенттерге окуп жаткан адистигине карабастан контракттык негизде төмөндө көрсөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстардан окуп, мамлекеттик эмес үлгүдөгү дипломго, сертификатка ээ болуусуна шарт түзүлгөн (лицензия №LЕ 16000491, LE 50000774, LE 180001173 КР ББжИМ):

 • Компьютердик сабаттуулук (окуу мөөнөтү — 2 ай)
 • Чачтарач иши (окуу мөөнөтү — 2 ай)
 • Орус тили (окуу мөөнөтү — 1 жылга чейин)
 • Англис тили (окуу мөөнөтү — 1 жылга чейин)
 • Ветеринардык санитар (окуу мөөнөтү — 3 ай)
 • Электр ширетүүчү (окуу мөөнөтү — 2 ай)
 • От жагуучу (окуу мөөнөтү — 2 ай)
 • Кулинария (окуу мөөнөтү — 2 ай)

Окуу мөөнөтү орто кесиптик билим алуу үчүн:

— стационардык бөлүмдө 9-классты бүтүргөндөр  — 2 жыл 10 ай, 11-классты бүтүргөндөр — 1 жыл 10 ай, ал эми сырткы бөлүмдөгүлөр — 2 жыл 6 ай окушат.

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтер:

 1. Аттестат же диплом(түп нускасы);
 2. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк (көчүрмө);
 3. Сүрөт 3х4 (8 даана);
 4. Ата-энесинин паспорту (көчүрмө);
 5. Аскердик билет же каттоо күбөлүгү.

Биздин дарек:

723503, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Насирдин Исанов көчөсү 81. Автобустар:12; троллейбустар: 1,2 Маршруткалар: 106, 107, 112, 142, 146, 149, 157. Түштүк-чыгыш кичи району, акыркы аялдама.

Тел.: (3222)4-37-37; (+996)502-01-02-03; (+996)771-87-34-34; (+996)777-47-50-37;

Факс:(3222) 4-37-37   WhatsApp: +996 779 989 386

Сайт: www.oshtu.kg      E-mail: [email protected]    Лицензия ЖБ №170000223:

Бөлүшүү

Комментарийлер