Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети — билимди ооштурган, ырысты жугуштурган окуу жай!

 • 28.05.2024
 • 0

Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети 2024-2025-окуу жылына карата төмөндөгү адистиктер, багыттар боюнча абитуриенттерди кабыл алууну жүргүзүүгө даярдыктарды көрүүдө.

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети - билимди ооштурган, ырысты жугуштурган окуу жай!

                                                                                        Жогорку билим берүү боюнча

Каржы-экономика факультети
580100.
Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу)/бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, математика.
540200. Социалдык иш / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест.
 580200. Менеджмент / бакалавр, магистр – күндүзгү, сырткы. Негизги тест, математика.
580500. Бизнес – информатика / бакалавр, күндүзгү, сырткы. Негизги тест, математика.

Тарых  — филология факультети
550300.
Филологиялык билим берүү:— англис тили/бакалавр — күндүзгү / — негизги тест, англис тили —кыргыз тили жана адабияты /бакалавр — күндүзгү, сырткы/ — негизги тест, кыргыз тили жана адабияты —орус тили жана адабияты /бакалавр — күндүзгү, сырткы/— негизги тест, орус тили жана адабияты —өзбек тили жана адабияты /бакалавр — күндүзгү, сырткы/— негизги тест, өзбек тили жана адабияты.
531100. Лингвистика /бакалавр — күндүзгү. Негизги тест, англис тили.
 550400. Социалдык — экономикалык билим берүү (тарых) / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, тарых.
— Англис тили кошумча немис тили — күндүзгү. Негизги тест, англис тили.

Инженердик — технологиялык факультети
 710100. Информатика жана эсептөө техникасы / бакалавр — күндүзгү, кечки. Негизги тест, физика же математика.
570700. Костюм жана текстиль искусствосу / бакалавр – күндүзгү. Негизги тест, чыгармачылык сынак.
 640200. Электроэнергетика жана электротехника / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же математика.
 610300. Агроинженерия (Айыл чарбаны электрофикациялоо жана автоматизациялоо) / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест.
670200. Транспорттук — технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же математика
740700. Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же химия.
550800. Кесиптик билим берүү / бакалавр — күндүзгү. Негизги тест.
 570400. Дизайн / бакалавр — күндүзгү, сырткы (ЖРТ талап кылынбайт).
570025. Графика / адистик — күндүзгү (ЖРТ талап кылынбайт).

Юридика-бажы факультети
530500. Юриспруденция /бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, тарых.
 530004. Бажы иши /адистик — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, математика.

 Гуманитардык педагогикалык факультети
 550700. Педагогика (башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы) / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, кыргыз тили жана адабияты же орус тили жана адабияты.
-532000. Дене тарбия /бакалавр — күндүзгү, сырткы. ЖРТ талап кылынбайт.
-530300. Психология /бакалавр — күндүзгү, кечки. Негизги тест.

Маалыматтык — технологиялар жана табигый педагогикалык факультети
 550200. Физика — математикалык билим берүү (физика-математика, информатика). Бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же математика
 550100. Табигый илимий билим берүү (химия, биология, (- география-негизги тест)) / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же математика
710200. Колдонмо математика жана информатика / бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же математика
 710300. Колдонмо информатика /бакалавр — күндүзгү, сырткы. Негизги тест, физика же математика

— Математика кошумча информатика багыты / күндүзгү. Негизги тест, математика.
— Физика кошумча информатика багыты / күндүзгү. Негизги тест, физика.
— Химия кошумча биология багыты / күндүзгү. Негизги тест, химия же биология.
— Туризм / күндүзгү. Негизги тест, химия же биология.
— Жаратылышты колдонуу жана экология / күндүзгү. Негизги тест, химия же биология.

Магистратура бөлүмү
 550300. Филологиялык билим берүү / (англис тили, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты) магистр — күндүзгү, сырткы.
550400. Социалдык — экономикалык билим берүү (тарых) / магистр – күндүзгү, сырткы.
 550700. Педагогика (башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы) /магистр күндүзгү, сырткы.
550200. Физика-математикалык билим берүү (физика, математика, информатика) / магист — күндүзгү, сырткы.
710300. Колдонмо информатика / магистр — күндүзгү, сырткы.
550100.Табигый илимий билим берүү (химия, биология, география) / магистр – күндүзгү, сырткы.
580100. Экономика (каржы жана насыя; бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; ишканалардын экономикасы жана башкаруу; салык жана салыкка тартуу) / магистр — күндүзгү, сырткы.
530500. Юриспруденция /магистр – күндүзгү, сырткы.
710100. Информатика жана эсептее техникасы /магистр – күндүзгү, сырткы.
532000. Дене тарбия жана спорт / магистр – күндүзгү.
570700. Текстиль жана костюм искуствосу /магистр – күндүзгү.

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети - билимди ооштурган, ырысты жугуштурган окуу жай!

Орто кесиптик билим берүү боюнча
 Медициналык колледж
 (11-класстын базасында)
 060102. Акушердик иш — окуу мөөнөтү З жыл.
060108. Фармация — окуу мөөнүтү З жыл.
060109. Медициналык айым иши — окуу мөөнүтү 3 жыл.
060101. Дарылоо иши — окуу мөөнүтү З жыл 6 ай.
060106. Ортопедиялык стоматология — окуу мөөнүтү З жыл.

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети - билимди ооштурган, ырысты жугуштурган окуу жай!

Кесиптик колледж
 (9-11-класстын базасында)
260903. Тигүү кийимдерин конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы / күндүзгү, сырткы.
050709. Башталгыч класстарда окутуу / күндүзгү, сырткы.
050713. Башталгыч билим берүүдөгү коррекциялоочу педагогика / күндүзгү.
050704. Мектепке чейинки билим берүү / күндүзгү, сырткы.
050720. Котормо иши / күндүзгү.

 1. Чет тили / күндүзгү.
  140212. Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) / күндүзгү, сырткы.
  190604. Автоунааларды ондоо жана аларды техникалык жактан тейлөө /күндүзгү, сырткы.
  230109. Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо / күндүзгү, сырткы.
  080106. Каржы (тармактар боюнча) / күндүзгү, сырткы
  080110. Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) / күндүзгү, сырткы.
  030504. Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу / күндүзгү, сырткы.
  030503. Укук таануу — күндүзгү, сырткы.

Ала-Бука кесиптик колледжи
(9-11-класстын базасында)
 050709. Башталгыч класстарда окутуу / күндүзгү, сырткы
050704. Мектепке чейинки билим берүү / күндүзгү, сырткы
080106. Финансы (тармактар боюнча) / күндүзгү, сырткы

Кесиптик лицей
 (9-11-класстын базасында)
5146. Тикмечи
5147. Электр жабдууларын оңдоо боюнча слесарь-электрик
7443. Тигүүчү
5141. Чач тарач

Окуу мөөнөтү:

 • жогорку кесиптик билим берүү:/магистр академиялык даражасын ыйгаруу менен/(күндүзгү — 2 жыл, сырткы — 2 жыл, 6 ай);
 • жогорку кесиптик билим берүү:/бакалавр академиялык даражасын ыйгаруу менен/( күндүзгү — 4 жыл, сырткы — 5 жыл);
 • жогорку кесиптик билим берүү:/адис квалификациясын ыйгаруу менен/( күндүзгү — 5 жыл, сырткы — 6 жыл);
 • жогорку жана орто кесиптик билимдин негизинде:/ тиешелүү курстар/ (күндүзгү — 2-3 жыл, сырткы — 3-4 жыл);
 • орто кесиптик билим берүү: /9,11-класстын базасында/( күндүзгү — 2-3 жыл, сырткы — 2 жыл 6 ай);
 • баштапкы кесиптик билим берүү:/9,11-класстын базасында/( күндүзгү -1-3 жыл).

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети - билимди ооштурган, ырысты жугуштурган окуу жай!

КАБЫЛ АЛУУ ҮЧҮН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

 • ректордун наамына жазылган абитуриенттин арызы;
 • университет менен абитуриенттин ортосунда түзүлгөн келишим;
 • туулгандыгы тууралуу күбөлүк же паспорт (көчүрмөсү);
 • негизги орто, жалпы орто, кесиптик орто же жогорку билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы;
 • тестирлөөнүн жүрүшүндө алган баллы жөнүндөгү сертификаттын түп нускасы (колледждер үчүн зарыл эмес);
 • аскердик билет же аскерге милдеттүүлүгү жөнүндөгү күбөлүк (көчүрмөсү);
 • 3х4 өлчүмүндөгү 6 даана сүрөт.

Абитуриенттер үчүн маалымат! Кабыл алуу боюнча байланыш номерлери: тел. (0322255345), мобил. (0772240209), электрон. almash. [email protected]

 

Бөлүшүү

Комментарийлер