КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ — АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

 • 29.05.2024
 • 0

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

 АБИТУРИЕНТ,  ТУУРА ТАНДОО КЫЛ!

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Кыргызстандагы ѳзгѳчѳ статустагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири катары билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, илимий потенциалды өнүктүрүү жана мезгилдин талабына жооп берген адистерди даярдоо боюнча максаттуу жана толук масштабдуу иштерди жүргүзүп келет. Биздин окуу жай окуу процессине окутуунун жаңы технологияларын эффективдүү киргизүү үчүн жетишерлик деңгээлде инновациялык мүмкүнчүлүктөр жана техникалык ресурстар менен камсыздалган.

Эл аралык долбоорлордун алкагында (МНЕЦ, INTAS, IREKS, TEMPUS, ж. б.)  Европадагы, АКШдагы, Канададагы эл аралык долбоорлор жана элүүдөн ашык ири чет өлкөлүк университеттер, борборлор, программалар менен илимий кызматташууну караган келишимдер түзүлдү жана ишке ашырылууда. КУУнун дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн алдыңкы университеттеринин ассоциациясына интеграциясы күч алды. Окуу жай КМШнын тармактык университетинин, Евразиялык университеттердин ассоциациясынын жана Шанхай кызматташтык уюмунун университетин түзүү боюнча консорциумдун мүчөсү. Жогорудагы долбоорлордун алкагында КУУнун эң мыкты студенттери чет өлкөдөн билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Университеттин  бүтүрүүчүлөрү керектүү кесиптик компетенцияларга ээ, иш берүүчүлөрдүн заманбап талаптарын толугу менен канааттандырат. Алар  Кыргызстандын гана эмес, чет өлкөлөрдүн эмгек рыногунда да суроо-талапка ээ. Бүтүрүүчүлөр бизнес компанияларда, мамлекеттик башкаруу органдарында, Кыргыз Республикасынын алдыңкы ЖОЖдорунда ишке орношуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

 2024-2025-окуу жылына карата төмөндөгү багыттар жана адистиктер боюнча күндүзгү, кечки жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө кабыл алууну жарыялайт:

 Бакалавр: окуу мѳѳнѳтү — 4 жана 2,5 жыл;

Адистик: окуу мѳѳнѳтү — 5 жыл;

Магистратура: окуу мѳѳнѳтү — 2 жана 2 жыл 6 ай;

PhD докторантура: окуу мѳѳнѳтү — 3 жыл;

Колледж: 9-класстын базасында окуу мѳѳнѳтү – 2 жыл 10 ай;

                  11-класстын базасында окуу мѳѳнѳтү — 1 жыл 10 ай.

 

ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ИНСТИТУТУ

530400 – Тарых (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки, сырттан;

531500 – Чөлкөм таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү;

571200 – Музейология жана маданий табигый мурастар объекттерин коргоо (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. – Архив таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү.

 

СОЦИАЛДЫК-ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ

530100 – Философия (бакалавр, магистр), күндүзгү;

530001 – Клиникалык психология (адистик), күндүзгү;

540200 – Социалдык иш (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

530300 – Психология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

550700 – Педагогика (бакалавр: профили — педагогика жана психология, магистр:   профилдери — жогорку мектептин педагогикасы, билим берүү тармагындагы башкаруу), күндүзгү;

531400 – Дин таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү;

541000 – Социология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

540300 – Жаштар менен иштөөнү уюштуруу (бакалавр), күндүзгү;

530200 –  Саясат таануу (бакалавр), күндүзгү;

 

ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ ИНСТИТУТУ

530600 – Журналистика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки, сырттан;

530700 – Жарнама жана коомчулук менен байланыш (бакалавр, магистр),күндүзгү;

571100 – Телевидение (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. – Эл аралык журналистика (бакалавр), күндүзгү.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖАНА ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ ИНСТИТУТУ

710200 – Маалыматтык системалар жана технологиялар (бакалавр,  магистр), күндүзгү, сырттан;

590100 – Маалыматтык коопсуздук (бакалавр), күндүзгү;

710100 – Информатика жана эсептөө техникасы (бакалавр), күндүзгү;

510300 – Маалыматтык технологиялар (бакалавр, магистр), күндүзгү;

580500 – Бизнес-информатика (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

710400 – Программалык инженерия (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

КЫРГЫЗ — КЫТАЙ  ИНСТИТУТУ

531100 – Лингвистика (бакалавр, магистр: профили — кытай тили), күндүзгү ;

532300 – Кытай таануу (бакалавр, магистр), күндүзгү;

530003 – Котормо жана котормо таануу (адистик: профили — кытай тили), күндүзгү.

Орто кесиптик билим берүү бөлүмү (колледж)

050720 – Котормо иши (кытай тили), күндүзгү.

ЧЕТ ТИЛДЕР ИНСТИТУТУ

531100 — Лингвистика (бакалавр: профилдери — англис, немец, француз, корей тилдери, магистр: профилдери — англис, француз тилдери), күндүзгү;

530003 – Котормо, котормо таануу (адистик: профилдери — англис, немец, француз тилдери), күндүзгү;

531800 – Европа таануу (бакалавр), күндүзгү.

 

И. ИСАМИДИНОВ АТЫНДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ МАКСАТТУУ ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

550300 – Филологиялык билим берүү (бакалавр: профилдери — кыргыз тили жана адабияты, чет тили), күндүзгү, сырттан;

550700 – Педагогика (бакалавр: профилдери — мектепке чейинки, башталгыч билим берүү, логопедия), күндүзгү, сырттан;

550100 – Табигый-илимий билим берүү (бакалавр: профили — география);

550200 – Физика-математикалык билим берүү (бакалавр: профили — информатика, математика), күндүзгү;

550700 – Педагогика (магистр: профили — башталгыч билим берүү), күндүзгү;

532000 – Дене тарбия жана спорт (бакалавр ЖРТ жыйынтыгы талап кылынбайт), күндүзгү.

Орто кесиптик билим берүү бөлүмү (колледж)

050709 – Баштапкы класстарды окутуу / күндүзгү, сырттан;

050704 – Мектепке чейинки билим берүү / күндүзгү, сырттан;

040101 – Социалдык иш / күндүзгү;

050711 – Социалдык педагогика / күндүзгү.

ЭКОНОМИКАНЫН ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ

580100 – Экономика (бакалавр, магистр) / күндүзгү, сырттан

Профилдери:

— бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

— финансы жана насыя;

 • банк иши;
 • эл аралык бизнес;
 • салык жана салык салуу;
 • экономикалык коопсуздук;
 • мекемедеги экономика жана башкаруу.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

А.А. АСАНОВА атындагы МЕНЕДЖМЕНТ ЖАНА БИЗНЕС ИНСТИТУТУ

580200 – Менеджмент (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки, сырттан;

581000 – Маркетинг (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

580600 – Логистика (бакалавр, магистр), күндүзгү;

700400 – Сапатты башкаруу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

 

ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУ

530500 – Юриспруденция (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан

530002 – Сот экспертизасы (адистик), күндүзгү;

530004 – Бажы иши (адистик), күндүзгү, сырттан;

Экспер. Стратегиялык соода көзөмөлү, эл аралык жана бажы укугу (магистр).

КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУ ИНСТИТУТУ

580100 – Экономика (бакалавр, окуу мѳѳнѳтү — 2,5 жыл), сырттан;

530500 – Юриспруденция (бакалавр, окуу мѳѳнѳтү — 2,5 жыл), сырттан;

530300 – Психология (бакалавр, окуу мѳѳнѳтү — 2,5 жыл), кечки;

550700 – Педагогика (бакалавр, окуу мѳѳнѳтү — 2,5 жыл), кечки;

580200 – Менеджмент (магистр, окуу мѳѳнѳтү — 1,5 жыл), кечки;

Индив. – МВА (магистр, окуу мѳѳнѳтү — 2 жыл), кечки.

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

510100 – Математика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

510200 – Колдонмо математика жана информатика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

710300 – Колдонмо информатика (бакалавр, магистр), күндүзгү;

510600 – Фундаменталдык информатика жана маалыматтык технологиялар (бакалавр), күндүзгү;

510700 – Маалыматтык системаларды математикалык камсыздоо жана администрациялоо (бакалавр), күндүзгү.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

ФИЗИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА ФАКУЛЬТЕТИ

510400 – Физика (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

690100 – Электроника жана наноэлектроника (бакалавр, магистр), күндүзгү;

700800 – Техникалык физика (бакалавр, магистр: профилдери — медициналык физика, криминалистикалык экспертиза), күндүзгү;

690300 — Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы (бакалавр), күндүзгү.

 

БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

520200 – Биология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

720200 – Биотехнология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

520900 – Биоэкология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. — Лабораториялык иш (бакалавр, магистр), күндүзгү.

 

ХИМИЯ ЖАНА ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

520100 – Химия (бакалавр, магистр), күндүзгү;

720100 – Химиялык технология (бакалавр, магистр), күндүзгү;

Экспер. — Медициналык жана фармацевтикалык химия (бакалавр), күндүзгү.

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ

520400 – География (бакалавр, магистр), күндүзгү, кечки;

520800 – Экология, жаратылышты пайдалануу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

600200 – Туризм (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

520600 —  Гидрометеорология (бакалавр), күндүзгү;

 

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

531000 – Филология (бакалавр, магистр: профиль – кыргыз тили, түрк тили), күндүзгү, сырттан;

550300 – Филологиялык билим берүү (магистр), күндүзгү, сырттан;

550001 – Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү  мекемелерде (адистик), күндүзгү, сырттан;

530003 — Котормо жана котормо таануу  (адистик: профили — кыргыз тили), күндүзгү;

531100 – Лингвистика (бакалавр: профили — түрк тили), күндүзгү;

570027 — Адабият чыгармачылыгы (бакалавр, ЖРТ жыйынтыгы талап кылынбайт), күндүзгү.

ОРУС ЖАНА СЛАВЯН ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

531000 – Филология (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

550300 – Филологиялык билим берүү (бакалавр, магистр: профили — орус тили жана адабияты), күндүзгү, сырттан;

531100 – Лингвистика (бакалавр, магистр: профили — орус тили чет тили катары), күндүзгү.

 

КЫРГЫЗ-ЕВРОПА ФАКУЛЬТЕТИ

Индив. – Экономика жана башкарууу (бакалавр, магистр), күндүзгү ;

580700 – Бизнести башкаруу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан.

 

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ЖАНА ЧЫГЫШ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

520800 – Эл аралык мамилелер (бакалавр, магистр), күндүзгү;

530900 – Чыгыш таануу, Африканистика (бакалавр), күндүзгү;

531700- Америка таануу(бакалавр), күндүзгү.

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

580900 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (бакалавр, магистр), күндүзгү, сырттан;

580900 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (магистр, багыттарын алмаштыруу менен), күндүзгү.

580900 – Саясий башкаруу  (бакалавр), күндүзгү.

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Ош шаары)

550700 – Педагогика (бакалавр), күндүзгү;

530300 – Психология (бакалавр), күндүзгү;

580100 – Экономика (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

532000 – Дене тарбия жана спорт (бакалавр, ЖРТ жыйынтыгы талап кылынбайт), күндүзгү.

 

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Каракол шаары)

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

550700 – Педагогика (бакалавр: профилдери — башталгыч билим берүү), күндүзгү, сырттан;

600200 – Туризм (бакалавр), күндүзгү, сырттан.

 

 ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Кызыл-Адыр айылы, Талас областы)

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан.

 

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(Нарын шаары)

530500 – Юриспруденция (бакалавр), күндүзгү, сырттан;

530004 – Бажы иши (адистик), күндүзгү, сырттан.

 

PhD ДОКТОРАНТУРА

Профилдери:

530400 -Тарых;

530500 — Юриспруденция;

550700 — Педагогика;

531100 — Лингвистика;

530100 — Философия;

510100 — Математика;

530600 — Журналистика;

580100 — Экономика;

580200 — Менеджмент;

580700 — Бизнести башкаруу;

710400 — Программалык инженерия;

530300 – Психология;

Экспер. — Экономика жана башкаруу.

Ж. Баласагын атындагы КУУнун кесиптик колледжи

(9-11-класстар базасында, бюджеттен тышкаркы негизде)

Маалыматтык технологиялар бөлүмү (IT — адистиги)

220206 – Маалыматты жана башкарууну иштеп чыгуунун

автоматташтырылган системасы / күндүзгү;

230109 – Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган системаларды

программалык камсыздоо / күндүзгү;

0230701 – Колдонмо информатика / күндүзгү ;

220502- Техникалык жөнгө салуу жана   сапатты башкаруу / күндүзгү.

100203- Автоматташтырылган системалардын маалыматтык коопсуздугу / күндүзгү;

 

Экономикалык бөлүмү

080110 – Экономика, бухгалтердик эсеп / күндүзгү ;

080106 – Финансы / күндүзгү;

080108 – Банк иши / күндүзгү;

080501 — Менеджмент / күндүзгү;

100201 — Туризм / күндүзгү.

Чет тили бөлүмү

 

050720 – Котормо иши (англис тили), күндүзгү;

050303 – Чет тили (англис тили), күндүзгү.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ: БИЛИМ - АКЫЛДЫН ЖҮЗҮ

 

Ж. Баласагын атындагы КУУнун ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

(9-11-класстар базасында, бюджеттен тышкаркы негизде)

 

030505 – Укук таануу / күндүзгү.

 

Ж. Баласагын атындагы КУУнун аймактардагы гуманитардык-табигый илимдер факультеттеринин орто кесиптик билим берүү бөлүмдѳрү (колледж) бардык адистиктер боюнча күндүзгү, сырттан окуу формасы бар.

9-11-класстардын базасында бюджеттен тышкаркы негизде кабыл алат.

 Ош шаары

050709 – Баштапкы класстарды окутуу;

050704 — Мектепке чейинки билим берүү;

080108 — Банк иши;

050709 – Баштапкы класстарды окутуу;

050704 — Мектепке чейинки билим берүү;

080106 — Каржы;

080110 — Экономика жана бухгалтердик эсеп;

030503 — Укук таануу;

230109 — Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган системаларды

программалык камсыздоо.

Каракол шаары

030503 — Укук таануу;

 

Кызыл-Адыр айылы, Талас областы

030503 — Укук таануу;

050709 – Баштапкы класстарды окутуу.

 

Нарын шаары

050709 – Баштапкы класстарды окутуу;

050704 – Мектепке чейинки билим берүү;

050711 – Социалдык педагогика;

030503 — Укук таануу.

 

ГИМНАЗИЯ

Окутуу: 10-11-класстар базасында.

 

Тапшыруу үчүн зарыл документтер:

 • Жалпы жана орто кесиптик билими жөнүндө аттестат (түп нускасы);
 • 6 сүрөт (3х4 өлчөмүндө);
 • Паспорттун (ID) же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • Жалпы тестирлөөнүн (ЖРТ) күбөлүгү (түп нускасы);
 • Аскердик каттоо жөнүндө күбөлүк же аскердик билет.

 

 

Дареги: Абдымомунов көч. 328, КУУнун №6 окуу имараты.

Биздин координаттар: 720033, Бишкек, Фрунзе көчөсү, 547,

телефон: +996 (312) 34-01-68

 

e-mail: [email protected], [email protected]

web-site: https://www.knu.kg/ky/ — kg, https://www.knu.kg/en/-ru.

Бөлүшүү

Комментарийлер