КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 • 08.06.2022
 • 0

Кыргыз улуттук агрардык университети 2022-2023-окуу жылына төмөнкү адистиктер жана багыттар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу формаларына кабыл алуу жарыялайт:

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 610200 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Профилдери:

 • Автомобилдер жана агробизнестеги техникалык системалар;
 • Айыл чарба продукцияларын сактоо жана кайра иштетүү үчүн технологиялык жаб-
  дуулар;
 • Электр технологиялары жана электр жабдыктары;
 • Агроөнөржай комплекстериндеги техникалык сервис;
 • Агроинженериядагы экономика жана башкаруу.
 1. 670300 – ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Ташууларды уюштуруу жана транспортто башкаруу;
 • Жол кыймылдын коопсуздугу жана уюштуруу;
 • Транспорттогу бажы иштери.
 1. 550800 – КЕСИПТИК ОКУТУУ

Профили:

 • Агроинженерия.
 1. 640200 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Профилдери:

 • Электр менен камсыздоо;
 • Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары.
 1. 580600 – ЛОГИСТИКА
 • Транспорт логистикасы.

Магистратура:

 • Агроинженерия;
 • Транспорттук процесстердин технологиясы.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИАГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 610200 –АГРОНОМИЯ

Профилдери:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Күнөскана (теплица) чарбасы.
 1. 730100 – ТОКОЙ ИШТЕРИ ЖАНА ЛАНДШАФТТЫК КУРУЛУШ

Профилдери:

 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Питомник чарбачылыгы (токой жана мөмө жемиш).
 1. 730100 – Бак өстүрүүчүлүк

Профилдери:

 • Бак өстүрүүчүлүк.

Магистратура:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Бак өстүрүүчүлүк.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 520800 – ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ

Профилдери:

 • Экология;
 • Геоэкология;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу.
 1. 750500 – ГИДРОТЕХНИКАЛЫК КУРУЛУШ

Профили:

 • Гидротехникалык курулуш.
 1. 760100 – ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА СУУ КОЛДОНУУ

Профилдери:

 • Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;
 • Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу инженердик системасы;
 • Жаратылышты жайгаштыруу;
 • Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;
 • Суу ресурстары жана суу колдонуу;
 • Жаратылышты жайгаштыруунун, суу колдонуу маалымат системасы жана технологиясы.
 1. 620200 – ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА КАДАСТРЛАР

Профилдери:

 • Жерге жайгаштыруу;
 • Жер кадастры;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык тейлөө.
 1. 620100 – ГЕОДЕЗИЯ ЖАНА АРАЛЫКТАН БАЙКАШТЫРУУ

Профили:

 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу.

Магистратура:

 • Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 • Гидротехникалык курулуш.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА
ЖАНА БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 720200 – БИОТЕХНОЛОГИЯ
 2. 610001 – ВЕТЕРИНАРИЯ (окуу мөөнөтү – 5 жыл):

Профили:

 • Ветеринардык фармацептика жана дарыкана (аптека) иштери;
 • Ветеринардык санитария жана тамак-аш коопсуздугу;
 • Дартты аныктоо лабораториясы;
 • Экзотикалык жана майда үй жаныбарларынын оорулары.

Магистратура:

 • Биотехнология.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИАЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 610600 – АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Өсүмдүк азыктарын жана кайра иштетүү технологиясы;
 • Мал чарба азыктарын жана кайра иштетүү технологиясы.
 1. 610400 – ЗООТЕХНИЯ

Профилдери:

 • Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекция жана генетика;
 • Мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы.
 1. БАЛЫКЧЫЛЫК ЖАНА АКВАМАДАНИЯТ

Профили:

 • Балыкчылык жана аквамаданият.
 1. 700600 – СТАНДАРТИЗАЦИЯЛОО СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

Профили:

 • Айыл чарба азыктарын стандартизациялоо жана метрология.
 1. ЖАЙЫТТЫ БАШКАРУУ

Профили:

 • Жайытты башкаруу.

Магистратура:

 • Зоотехния;
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 • Логистика.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

 1. 580100 – ЭКОНОМИКА

Профилдери:

 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Бизнес аналитикасы;
 • Салык жана салык салуу;
 • Каржы жана насыя (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Экономикадагы математикалык ыкмалар.
 1. 580200 – МЕНЕДЖМЕНТ

Профили:

 • Туризм жана меймандостук боюнча менеджмент (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Агроөнөржай комплексин башкаруу (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Чакан жана орто бизнести башкаруу.

Магистратура:

Экономика

Профили:

 • Тобокелчиликтерди баалоо жана экономикалык коопсуздук;
 • Каржы жана насыя;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу.

Менеджмент

Профили:

 • Эл аралык менеджмент;
 • Агрардык менеджмент (чет тилдерин терендетип окутуу менен).

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИМААЛЫМАТТЫК ТУТУМДАР ЖАНА АРАЛЫКТАН БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

 1. 710300 – КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА (окуу мөөнөтү –
  4 жыл, күндүзгү)

Профили:

 • Экономикадагы колдонмо информатика;
 • Менеджменттеги колдонмо информатика;
 • Жол кыймылын уюштуруудагы колдонмо информатика.
 1. 710200 – МААЛЫМАТ СИСТЕМАЛАРЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Профили:

 • Маалымат системалары жана технологиялары.

 

Сырттан окуу

Бакалавриат (окуу мөөнөтү – 5 жыл)

БАГЫТТАРЫ:

 1. Агрономия;
 2. Агроинженерия;
 3. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 4. Зоотехния;
 5. Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 6. Транспорттук процесстердин технологиясы;
 7. Электроэнергетика жана электротехника;
 8. Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 9. Гидротехникалык курулуш;
 10. Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 11. Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 12. Экология жана жаратылышты башкаруу;
 13. Менеджмент;
 14. Кесиптик окутуу;
 15. Экономика;
 16. Колдонмо информатика.

 

КУАУнун АЛДЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖДЕР:

 1. ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0312 58-69-60, 0705 15-97-32

 1. АГРОТЕХНИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0312 54-50-17, 0773 93-29-66

 1. ТОКМОК АГРОӨНӨРЖАЙ КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0313 86-49-85, 0505 13-07-35

 1. С.ТУРСУНОВ атындагы БИШКЕК АГРОЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

 Байланыш телефондор: 0313 24-16-39, 0772 51-71-71

 

БИЗДИН УНИВЕРСИТЕТ – ТАТЫКТУУ ТАНДОО,

АНТКЕНИ БИЗДЕ:

 • Заманбап материалдык техникалык база;
 • Тажрыйбалуу профессор-окутуучулар;
 • Сапаттуу билим;
 • Чет өлкөдө билим алуу жана тажрыйба топтоо;
 • Компьютердик класстар;
 • Толук шарттагы жатаканалар;
 • Заманбап спорт залы.

 

Абитуриенттерди кабыл алуу күндүзгү жана сырттан окуу формаларына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жүргүзүлөт (жрт)

 

Бөлүшүү

Комментарийлер