КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ     

 • 23.06.2020
 • 0

УРМАТТУУ АБИТУРИЕНТТЕР!

К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети         2020-2021-окуу жылына төмөнкү адистиктер жана багыттар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу формаларына кабыл алуу жарыялайт:

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ     

 КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕ

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН БОСОГО БАЛЛЫ 

БААРДЫК БАГЫТТАРЫ ЖАНА АДИСТИКТЕРИ ҮЧҮН 

100 БАЛГА ТӨМӨНДӨТҮЛГӨН.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ     

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавр:

610200 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Профилдери:

 • Автомобилдер жана агробизнестеги техникалык системалар;
 • Айыл чарба продукцияларын сактоо жана кайра иштетүү үчүн

технологиялык жабдуулар;

 • Электр технологиялары жана электр жабдыктары;
 • Агро өнөр жай комплекстериндеги техникалык сервис;
 • Экономика жана агроинженериядагы башкаруу.

 670300 — ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Ташууларды уюштуруу жана транспортто башкаруу;
 • Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу;
 • Транспорттогу бажы иштери.

550800 — КЕСИПТИК ОКУТУУ

Профили:

 • Агроинженерия

 

 640200 — ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Профилдери:

 • Электр менен камсыздоо;
 • Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары.

580600 — ЛОГИСТИКА

 • Транспорт логистикасы

 

МАГИСТРАТУРА:

Агроинженерия;

Транспорттук процесстердин технологиясы

                  

АГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

610200 — АГРОНОМИЯ

Профилдери:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Селекция жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнчүлүгү;
 • Агрохимия и агротопурактаануу;
 • Жашылча-мөмөчүлүк;
 • Күнөскана (теплица) чарбасы.

 

730100 — ТОКОЙ ИШТЕРИ ЖАНА ЛАНДШАФТТЫК КУРУЛУШ

Профилдери:

 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Интенсивдүү (ыргалдуу) багбанчылык (мөмө-жемиш, жаңгак жана

жүзүм өстүрүүчүлүк);

 • Питомник чарбачылыгы (токой жана мөмө-жемиш).

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Агрохимия и агротопурактаануу.

                                     

 ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖЕРГЕ 

ЖАЙГАШТЫРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 

Бакалавриат:

520800 — ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ

Профилдери:

 • Экология;
 • Геоэкология;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу.

750500 —  ГИДРОТЕХНИКАЛЫК КУРУЛУШ

Профили:

 • Гидротехникалык курулуш.

 

760100 — ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА СУУ КОЛДОНУУ

Профилдери:

 • Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;
 • Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу

инженердик системасы;

 • Жаратылышты жайгаштыруу;
 • Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;
 • Суу ресурстары жана суу колдонуу;
 • Жаратылышты жайгаштыруунун, суу колдонуу маалымат системасы

жана технологиясы.

 

 1. 4. 620200 — ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА КАДАСТРЛАР

Профилдери:

 • Жерге жайгаштыруу;
 • Жер  кадастры;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык тейлөө.

 

620100 — ГЕОДЕЗИЯ ЖАНА АРАЛЫКТАН БАЙКАШТЫРУУ

Профили:

 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу.

 

 МАГИСТРАТУРА:

 • Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 • Гидротехникалык курулуш.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ     

ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ЖАНА БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

720200 — БИОТЕХНОЛОГИЯ

610001 — ВЕТЕРИНАРИЯ   ( окуу мөөнөтү — 5 жыл):

Профили:

 • Ветеринардык фармацептика жана дарыкана (аптека) иштери;
 • Ветеринардык санитария жана тамак-аш коопсуздугу;
 • Лабораториялык дартты аныктоо;
 • Экзотикалык жана майда үй  жаныбарларынын оорулары.

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Биотехнология.

 

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА

ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

 

Бакалавриат:

610600 — АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Профилдери:

 • Өсүмдүк азыктарын кайра иштетүү технологиясы;
 • Мал чарба азыктарын кайра иштетүү технологиясы.

 

     610400 — ЗООТЕХНИЯ

Профилдери:

 • Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекция жана генетика;
 • Мал чарба азыктарын өндүрүүнүн  технологиясы;
 • Жайытты башкаруу.

 

   БАЛЫКЧЫЛЫК ЖАНА АКВАМАДАНИЯТ

Профиль:

 • Балыкчылык жана аквамаданият

 

    700600 — СТАНДАРТИЗАЦИЯЛОО СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

Профиль:

 • Айыл чарба азыктарын стандартизациялоо жана метрология.

 

МАГИСТРАТУРА:

 • Зоотехния;
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана  кайра иштетүүнүн технологиясы;

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ     

ЭКОНОМИКА ЖАНА МААЛЫМАТТАР СИСТЕМАСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

 Бакалавриат:

   580100 — ЭКОНОМИКА

Профилдери:

 • Каржы жана насыя;
 • Салык жана салык салуу;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу;
 • Санариптик экономика;
 • Жашыл экономика;
 • Экономикадагы математикалык ыкмалар.

 

   580200 — МЕНЕДЖМЕНТ

Профили:

 • Агро өнөр жай комплексинин  менеджменти;
 • Орто жана кичи бизнестерди башкаруу.

 

    710300 — КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА (ТАРМАКТАР БОЮНЧА)

Профили:

 • Экономикадагы колдонмо информатика;
 • Менеджменттеги колдонмо информатика;
 • Жол кыймылын уюштуруудагы колдонмо информатика.

 

    710200 — МААЛЫМАТТАР СИСТЕМАСЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

 МАГИСТРАТУРА:

ЭКОНОМИКА

Профили:

 • Каржы жана насыя;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу.

 

МЕНЕДЖМЕНТ

Профили:

 • Эл аралык менеджмент;
 • Агрардык менеджмент (чет тилдерин терендетип окутуу менен).

 

 

ЭЛ АРАЛЫК ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ  ИНСТИТУТУ

Бакалавриат (окуу мөөнөтү — 5 жыл):

БАГЫТТАРЫ:

 1. Агрономия;
 2. Агроинженерия;
 3. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 4. Зоотехния;
 5. Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 6. Транспорттук процесстердин технологиясы;
 7. Электроэнергетика жана электротехника;
 8. Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 9. Гидротехникалык курулуш;
 10. Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 11. Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 12. Экология жана жаратылышты башкаруу;
 13. Менеджмент;
 14. Кесиптик окутуу;
 15. Экономика;
 16. Колдонмо информатика.

 

 

              КУАУнун АЛДЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖДЕР:

 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0312 58-69-60, 0705 15-97-32

 

 1. АГРОТЕХНИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0312 54-50-17, 0773 93-29-66

 

 1. ТОКМОК АГРОӨНӨРЖАЙ КОЛЛЕДЖИ

Байланыш телефондор: 0313 86-49-85, 0505 13-07-35

 

 1. С. ТУРСУНОВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК  АГРОЭКОНОМИКАЛЫК  КОЛЛЕДЖИ

             Байланыш телефондор: 0313 24-16-39, 0772 51-71-71

 

БИЗДИН УНИВЕРСИТЕТ – ТАТЫКТУУ ТАНДОО, АНТКЕНИ БИЗДЕ:

 • Заманбап материалдык техникалык база;
 • Тажрыйбалуу профессор-окутуучулар;
 • Сапаттуу билим;
 • Чет өлкөдө билим алуу жана тажрыйба топтоо;
 • Компьютердик класстар;
 • Толук шарттагы жатаканалар;
 • Заманбап спорт залы.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ     

АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ КҮНДҮЗГҮ ЖАНА СЫРТТАН ОКУУ ФОРМАЛАРЫНА  ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛӨТ (ЖРТ)

Бөлүшүү

Комментарийлер