КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ  АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ

 • 03.06.2024
 • 0
КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ  АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ
Кыргыз улуттук агрардык университети 2024-2025-окуу жылына төмөнкү адистиктер жана багыттар боюнча күндүзгү жана сырттан окуу формаларына кабыл алуу жарыялайт:

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

АГРОИНЖЕНЕР

 • Автомобилдер жана агробизнестеги техникалык системалар;
 • Айыл чарба продукцияларын сактоо жана кайра иштетүү үчүн

технологиялык жабдуулар;

 • Айыл чарбасын энергия менен камсыз кылуу;
 • Агроөнөр жай комплекстериндеги техникалык сервис;
 • Экономика жана агроинженериядагы башкаруу;
 • Агроинженериядагы экономика жана менеджмент.

 

 ТРАНСПОРТТУК ПРОЦЕССТЕРДИН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

 • Ташууларды уюштуруу жана транспортто башкаруу;
 • Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу;
 • Транспорттогу бажы иштери.

КЕСИПТИК ОКУТУУ

 • Агроинженерия

 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

 • Электр менен камсыздоо;
 • Электроэнергетикасындагы информатикалык технологиялар;
 • Энергиянын салттуу эмес жана кайра жаралуучу булактары.

ЛОГИСТИКА

 • Транспорт логистикасы

 

МАГИСТРАТУРА (күндүзгү/сырттан):

 • Электр энергетикасы жана электротехникасы;
 • Агроинженерия;
 • Транспорттук процесстердин технологиясы

                 КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ  АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ 

АГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

АГРОНОМИЯ

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Күнөскана (теплица) чарбасы.

 

ТОКОЙ ИШТЕРИ ЖАНА ЛАНДШАФТТЫК КУРУЛУШ

 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Питомник чарбачылыгы.

 

БАК  ӨСТҮРҮҮЧҮЛҮК

 • Бак өстүрүүчүлүк.

 

МАГИСТРАТУРА (күндүзгү/сырттан):

 • Агрономия;
 • Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;
 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Бак өстүрүүчүлүк.

 

                                     

ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖЕРГЕ

ЖАЙГАШТЫРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 

Бакалавриат        Профилдери

ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ

 • Экология;
 • Геоэкология;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу.

 

 ГИДРОТЕХНИКАЛЫК КУРУЛУШ

 • Гидротехникалык курулуш.

 

ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА СУУ КОЛДОНУУ

 • Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;
 • Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу

инженердик системасы;

 • Жаратылышты жайгаштыруу;
 • Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;
 • Суу ресурстары жана суу колдонуу;
 • Жаратылышты жайгаштыруунун, суу колдонуу маалымат системасы

жана технологиясы.

 

ЖЕРГЕ ЖАЙГАШТЫРУУ ЖАНА КАДАСТРЛАР

 • Жерге жайгаштыруу;
 • Жер кадастры;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык тейлөө.

 

ГЕОДЕЗИЯ ЖАНА АРАЛЫКТАН БАЙКАШТЫРУУ

 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу.

 

 МАГИСТРАТУРА (күндүзгү/сырттан):

 • Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 • Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар;
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 • Гидротехникалык курулуш.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ  АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ

ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ

 

ВЕТЕРИНАРИЯ СПЕЦИАЛИТЕТ    (окуу мөөнөтү — 5 жыл):

ВЕТЕРИНАРИЯ

 • Ветеринардык фармацевтика жана дарыкана (аптека) иштери;
 • Ветеринардык санитария жана тамак-аш коопсуздугу;
 • Дартты аныктоо лабораториясы;
 • Экзотикалык жана майда үй жаныбарларынын оорулары.

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА БИОРЕСУРСТАР ФАКУЛЬТЕТИ

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

 • Өсүмдүк азыктарын жана кайра иштетүү технологиясы;
 • Мал чарба азыктарын жана кайра иштетүү технологиясы.

 ЗООТЕХНИЯ

 • Биоинформатика;
 • Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекция жана генетика;
 • Мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы.

 БАЛЫКЧЫЛЫК ЖАНА АКВАМАДАНИЯТ

 • Балыкчылык жана аквамаданият.

 СТАНДАРТИЗАЦИЯЛОО, СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ

 • Айыл чарба азыктарын стандартизациялоо жана метрология.

ЖАЙЫТТЫ БАШКАРУУ

 • Жайытты башкаруу
БИОТЕХНОЛОГИЯ

·        Биотехнология

БИОИНЖЕНЕРИЯ ЖАНА БИОИНФОРМАТИКА
 • Биоинженерия жана биоинформатика —

окуу мөөнөтү —  5 жыл.

 МАГИСТРАТУРА (күндүзгү/сырттан)

 • Биотехнология
 • Зоотехния;
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы.

 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ  АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ

ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ

 ЭКОНОМИКА

 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Бизнес аналитикасы;
 • Салык жана салык салуу;
 • Каржы жана насыя (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Экономикадагы математикалык ыкмалар.

 

   МЕНЕДЖМЕНТ

 • Туризм жана меймандостук боюнча менеджмент (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Агроөнөр жай комплексин башкаруу (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен);
 • Чакан жана орто бизнести башкаруу.

 

МАГИСТРАТУРА

(күндүзгү/сырттан)

ЭКОНОМИКА

 • Тобокелчиликтерди баалоо жана экономикалык коопсуздук;
 • Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
 • Каржы жана насыя;
 • Ишканадагы экономика жана башкаруу.

 

Менеджмент

 • Эл аралык менеджмент;
 • Агрардык менеджмент (чет тилин тереңдетип үйрөнүү менен).

 

 МААЛЫМАТТЫК ТУТУМДАР ЖАНА АРАЛЫКТАН БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

Бакалавриат: күндүзгү окутуу (окуу мөөнөтү 4 жыл)

КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА

             Профили:

 • Экономикадагы колдонмо информатика;
 • Менеджменттеги колдонмо информатика;
 • Жол кыймылын уюштуруудагы колдонмо информатика.

 

МААЛЫМАТТАР СИСТЕМАСЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

            Профили:

 • Маалыматтар системасы жана технологиялары

 

Бакалавриат: сырттан окутуу (окуу мөөнөтү 5 жыл)

 • Агроинженерия;
 • Агрономия;
 • Зоотехния;
 • Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 • Транспорттук процесстердин технологиясы;
 • Электроэнергетика жана электротехника;
 • Токой иштери жана ландшафттык курулуш;
 • Гидротехникалык курулуш;
 • Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу;
 • Экология жана жаратылышты башкаруу;
 • Менеджмент;
 • Кесиптик окутуу;
 • Экономика;
 • Колдонмо информатика;
 • Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ  АБИТУРИЕНТТЕРДИ ЧАКЫРАТ

БИЗДИН ДАРЕК:

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 720005, Медеров көчөсү, 68

+996 312 54 05 43  0705 09 22 13

[email protected]

www.knau.kg

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер