КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ: толук тизме, даректери жана телефондору

  • 26.06.2020
  • 0

Абитуриенттер үчүн Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын тизмегин дареги, байланыш телефондору, сайтынын дареги менен кошо сунуштайбыз.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫ: толук тизме, даректери жана телефондору

ЖОЖдун аталышы телефон/факсДареги
1.Ж.Баласагын атындагы  Кыргыз улуттук университети (КУУ)323394, Ф.323221720024, Бишкек шаары, Манас көчөсү, 101

https://www.knu.kg/ky/

2.И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети660347,          ф. 661683;720000, Бишкек шаары, Эркиндик пр., 38

http://www.arabaev.kg/

3.И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (КМТУ)545125,          ф. 545162;720024, Бишкек шаары, Тынчтык пр., 92

https://www.kstu.kg/

4.Кыргызский мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (КМКТАУ)543561,           ф. 545136;720000, Бишкек шаары, Малдыбаев көч., 34б

https://www.ksucta.kg/ru/

5.К.Карасаев атындагы  Бишкек мамлекеттик университети (БМУ)218659     218854,                ф. 543221;720044, Бишкек шаары,  Тынчтык пр., 27

http://www.bhu.kg/

6.Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясытел./факс         570489; 0709 09 12 58720064, Бишкек шаары,  Ахунбаев көч, 97
7.И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы (КММА)545881,             ф. 545854;720020, Бишкек шаары, Ахунбаев көч, 92

https://www.kgma.kg/ru

8.Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КМЮУ)391881,              ф. 392110;720001, Бишкек шаары, Чүй, 180а

https://www.ksla.kg/ru/

9.К.И.Скрябин атындагы  Кыргыз улуттук агрардык университети (КУАУ)545210,           ф. 540545;720005, Бишкек шаары, Медеров көч., 68

http://http//knau.kg

0705118094

0700 587608

10.Кыргыз Республикасынын Эл аралык университети (МУКР)613730              ф. 613718;720071, Бишкек шаары, Чүй пр., 255

http://mukr.iuk.kg/

11.Милициянын генерал–майору  Э.Алиев атындагы КР ИИМ академиясы630889,          ф. 631452;720083, Бишкек шаары, Чолпон-Ата көч., 1а

http://academy-mvd.kg/

12.Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство  университетител.  570379, 578181                 факс 570756; 720005, Бишкек шаары, Жантөшов көч., 113

http://kguki.kg/

13.К.Молдобасанов атындагы  Кыргыз улуттук консерваториясы  (КУК)570225,           ф. 574329;720005, Бишкек шаары, Жантөшев көч., 115
14Кыргыз Республикасынын Улуттук көркөм-сүрөт академиясытел./факс 493244 211697, 91;720027, Бишкек шаары, Циолковский көч., 98
15Кыргыз-Түрк “Манас” университети541942,           ф. 541935;720044, Бишкек шаары,  Тынчтык пр., 56

http://www.manas.edu.kg/

16Кыргыз-Орус Славян университети662567,           ф. 431169720040, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 44; 0775 98 19 10

http://https//krsu.edu.kg

17.КР Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы623100,        ф. 663614;720040, Бишкек шаары, Панфилов көч, 237

http://www.apap.kg/

18.М.Рыскулбеков атындагы  Кыргыз экономикалык университети  (КЭУ)325258,        325119,720033, Бишкек шаары, Т.Молдо көч, 58

http://www.keu.kg/

19.Социалдык өнүгүү жана ишкердик институту

(ИСРиП)

318765,720010, Бишкек шаары, Манас пр., 22а

http://www.isrip.kg/

0707-33-30-37, 0773-33-30-35, 0550-00-33-97

20КР ТИМ Дипломатиялык  академиясы660185,Бишкек шаары,  Эркиндик бульв., 36

http://http//dipacademy.kg/

21КР Куралдуу күчтөрүнүн Аскер институту308054 ф. 308055;Бишкек шаары П.Лумумба көч, Аскер шаарчасы, 5
22Кыргыз  авиациалык институту312418085;Бишкек шаары, Лущихин көч., 60

http://kai.kg/

23Кыргыз мамлекеттик геология жана тоо иштери университети555135774Бишкек шаары, Чүй  пр.

http://ksmu.kg/

24Ош мамлекеттик университети (ОшМУ)0 3222 22273,          ф. 24066;714000, Ош  шаары, Ленин көч., 331

http://www.oshsu.kg/

25Ош техникалык университети (ОшТУ)факс 03222 43397 ;714010, Ош  шаары, Исанов көч., 81

http://https//oshtu.kg

26Ош гуманитардык-педагогикалык  институту (ОГПИ)тел./факс 0 3222 43567, 43605;714017, Ош  шаары, Исанов көч., 73

https://ogpi.kg/

27Кыргыз-Өзбек университети (К-УУ)тел./факс 0 3222 55345;714017, Ош  шаары, Исанов көч., 79

https://www.kuu.kg/

28Ош мамлекеттик юридикалык институту (ОшМЮИ)0 3222 84009, 84074, факс 84024;Ош  шаары, Салиева көч., 40в

http://http//oshgui.kg/

29Жалал-Абад мамлекеттик университети (ЖАМУ)0 3722 55968,         ф. 50333;715600, Жалал-Абат ш., Ленин көч, 57

http://www.jagu.kg/

30Баткен мамлекеттик университети (БатМУ)тел./факс 0 3622 50326;715100, Баткен ш., Жусупов көч., 21

http://batmu.kg/

31Исык-Көл мамлекеттик университети им. К.Тыныстанова (ЫМУ)0 3922 50123, ф. 50498;722360, Каракол ш., Абдрахманов көч., 103

http://main.iksu.kg/

32Нарын мамлекеттик университети (НМУ)тел./факс 0 3522 50814;722600, Нарын ш., Сагынбай Орозбаков көч., 25

http://http//nsu.kg

33Талас  мамлекеттик университети (ТалМУ)0 3422 52015,          ф. 52580;722720, Талас ш., Карл Маркс көч., 25

https://www.talsu.kg/

Мамлекеттик эмес окуу жайлар
1Туризм академиясы (АТ)530550 ф.;720022, Бишкек шаары, Чүй пр., 99
2АДАМ  Университет                 (БФЭА)650217;720010, Бишкек шаары, Жаш гвардия пр., 55

https://www.adam.edu.kg/

3Кувейт эл аралык университети337381;Бишкек шаары, Волгоградская көч., 6а

http://www.iku.kg/

4Эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясы531795;720031, Бишкек шаары, Белорусская көч., 6а

http://maupfib.kg/

5Кыргыз-Россия билим берүү академиясы (КРАО)418262Бишкек шаары, Л.Толстой көч., 210

http://krao.kg/

6

Борбор азиядагы Америка университети

915000 доб 110        ф.915028720040, Бишкек шаары, Абдымомунов көч., 205

https://auca.kg/

7“Кыргызстандын эл аралык университети”

УНПК

642334,          ф. 642328;720007, Бишкек шаары Л.Толстой көч., 17А/1

http://www.iuk.kg/

8Эл аралык медицина жогорку мектебител/факс 644402;Бишкек шаары, Ю.Фучик көч., 34, ул. Интергельпо, 1ф
9Ала-Тоо эл аралык университети631423;Бишкек шаары, Тунгуч мкрн., Горький көч.

http://www.alatoo.edu.kg/

10Жалал-Абад шаарындагы эл аралык                  университет0 3722 50804 факс 50705715600, Жалал-Абад ш., Жеңижок көч., 30
11Кыргыз-Казак университети880010;Бишкек шаары, Арстанбап көч., 159, 161

http://www.kku.edu.kg/

12Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институту  (ИСИТО)359020, 359070ф;Бишкек шаары,  М.Гвардия көч., 27

http://http//isito.kg/

13Борбор Азиядагы Эл аралык университети03138  51066Токмок ш., Комсомольская көч., 141а

http://iuca.kg/ru/

14Евразия университети883710Бишкек шаары, Чүй пр., 4в

https://euroasianuni.wixsite.com/website

15Инновациялык  технологиялар эл аралык университетиф. 449903Бишкек шаары, Горький көч., 1/17

http://www.intuit.kg/

16Азиа медициналык институту (АзМИ)930107,                ф. 363070;Кант ш., Гагарин көч., 58
17ОБСЕ Академиясы543200, Ф.542313Бишкек шаары, Ботанический, 1
18Укук, ишкердик жана билим берүү академиясы03722 70088, 73186, факс 70060Жалал-Абад ш., Пушкин көч., 152
19Эл аралык илим жана ишкердик университети531022         факс 531023;Бишкек шаары, Шабдан Баатыр көч., 1/1
20Экономика жана финансы институтутел./факс          881869;Бишкек шаары, Токтогул көч., 212/1

http://ief.kg/

21Ысык-Көл   инновациалык технологиялар институту392253587Каракол ш., Тынынстанов көч., 10
22Эл аралык медициналык университети557 955 557Бишкек шаары, Анкара көч., 17/1

https://imu.edu.kg/

23Эмгек жана социалдык мамилелер институту644010;Бишкек шаары, Жаш гвардия бульв., 27
24Кейин интернейшнл институту616882Чүй обл., Ысык-Ата р-у стан. Ивановка, Некрасов көч., 2а
25Ш.Мусакожоев атындагы инновациялар академиясыБишкек шаары, Исанов көч., , 1/5
26Борбордук Азия университети910822   ф.910835   03522 51204    ф. 03522 51228Бишкек шаары, Токтогул көч., 138              Нарын ш., С.Жакыпов көч., 19

http://https//ucentralasia.org/

27Борбордук Азиядагы Корей институту381757, 551412Бишкек шаары, Гоголь көч., 20а

http://www.kica.kg/

28Аймактык билим берүү институтуТаш-Көмүр ш., Студенттик көч., 5

http://abbi.kg/

29Илимий-изилдөө медициналык-социалдык институтуЖалал-Абад ш., Тоголок Молдо көч., 75б
30Кыргызстандын Ислам университети486171, ф. 486179720021, Бишкек шаары, Гоголь көч., 57

http://www.kiu.kg/

31Кыргыз-Герман  прикладдык информатика институтуБишкек шаары, Малдыбаев көч., 346

https://www.inai.kg/

32«Салымбеков университети» мекемеси658538Бишкек шаары, Фучик көч., 3

https://salymbekov.kg/

33.ЖКБ билим берүү мекемеси “Авиценна”  Эл аралык медициналык институтуБишкек шаары, Көлбаев көч., 38.

https://avicenna.edu.kg/

34Кыргыз тилдер жана маданият институту Шопоков шаары

https://www.kiuc.kg/

35Эл аралык медициналык университети БМБишкек шаары, Анкар көч., 17/1
36Ош эл аралык медициналык университетиОш  шаары
37Роэль Метрополитен Университети45 47 40Бишкек шаары, Московский көч., 177
38ОсОО «АВС» Академиясы Бишкек шаары, Чүй пр., 230

 

Бөлүшүү

Комментарийлер