Кулактандыруу

  • 14.02.2024
  • 0

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын кафедрасы жөнүндөгү жана жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулар курамынын кызмат орундарын ээлѳѳ тартиби жѳнүндѳгү жоболорго ылайык, Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Ѳзбек Эл аралык университети тѳмѳндѳгү кафедралардагы бош орундарга конкурс жарыялайт:

 

  1. Кафедра башчысы:

 

1.                  Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн усулу— 1
2.                  Педагогика жана психология— 1
3.                  Дене тарбиянын теориясы жана методикасы— 1
4.                  Дене тарбия жана спорт— 1
5.                  Колдонмо механика жана дизайн— 1
6.                  Машина таануу жана энергетика— 1
7.                  Информатика жана окутуунун усулу— 1
8.                  Физика, математика жана окутуунун усулу— 1
9.                  Табигый илимдер жана окутуунун усулу— 1
10.             Кыргыз филологиясы— 1
11.             Орус филологиясы— 1
12.             Англис филологиясы— 1
13.             Тарых жана философия— 1
14.             Мамлекеттик укуктук сабактар— 1
15.             Жеке укуктар— 1

 

  1. Доцент кызмат ордуна:

 

1.                Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн усулу— 1
2.                Педагогика жана психология— 1
3.                Маалыматтык системалар жана технологиялар— 1
4.                Машина таануу жана энергетика— 1
5.                Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш— 1
6.                Табигый илимдер жана окутуунун усулу— 1
7.                Кыргыз филологиясы— 2
8.                Орус филологиясы— 1
9.                Тарых жана философия— 3

 

  • Ага окутуучу кызмат ордуна

 

1.                Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн усулу— 1
2.                Дене тарбия жана спорт— 1
3.                Маалыматтык системалар жана технологиялар— 2
4.                Колдонмо механика жана дизайн— 1
5.                Информатика жана окутуунун усулу— 3
6.                Физика, математика жана окутуунун усулу— 1
7.                Табигый илимдер жана окутуунун усулу— 2
8.                Орус филологиясы— 1
9.                Тарых жана философия— 2
10.           Мамлекеттик укуктук сабактар— 2
11.           Жеке укуктар— 2

 

Документтер жарыя чыккан күндѳн баштап бир ай ичинде тѳмѳндѳгү дарек боюнча кабыл алынат: 714000, Ош шаары, Г.Айтиев  кѳч., 27, Кыргыз-Ѳзбек Эл аралык университетинин  №1 окуу имараты,  101-каана. Суроолор боюнча (+996) 555668807 номери аркылуу окумуштуу катчы Тентимишова Акмарал Камчыбековнага кайрылыңыздар.

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер