КМКТАУ — СИЗДИН КЕЛЕЧЕГИҢИЗДИН КЕПИЛДИГИ!

 • 12.06.2020
 • 0

Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети төмөндөгү багыттар жана адистиктер боюнча даярдайт!

КМКТАУ - СИЗДИН КЕЛЕЧЕГИҢИЗДИН КЕПИЛДИГИ!

КУРУЛУШ жана ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ

 • Курулуш* (профилдери: Өнөр жай жана граждандык курулуш; Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү; Автомобиль жолдору жана аэродромдор; Имараттарды долборлоо; Кыймылсыз мүлктү башкаруу жана экспертизалоо; Гидротехникалык курулуш; Суу менен жабдуу жана сууларды агызуу; Жылуулук, газ менен камсыздандыруу жана желдетүү)
 • Геодезия жана аралыктан байкаштыруу* (профилдери: Геодезия; Колдонмо геодезия; Аралыктан байкаштыруу)
 • Транспорттордун процесстеринин технологиялары* (профили: Темир жол транспорту менен жүк ташууларды уюштуруу жана башкаруу)
 • Темир жолдордун кыймыл курамы* (профили: Вагондор)
 • Темир жолдор, көпүрөлөр жана транспорттук тоннелдер курулушу* (профили: Магистралдык темир жолдор курулушу)
 • Техникалык системалардагы башкаруу* (профили: Темир жол транспортундагы автоматика, телемеханика жана байланыш)
 • Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу* (профилдери: Суу ресурстарын коргоо жана комплекстүү колдонуу; Суу ресурстары жана сууну колдонуу)
 • Электроэнергетика жана электротехника* (профили: Энергиянын альтернативдүү булактары)

 

ЭКОНОМИКА жана МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ

 • Экономика (профилдери: Экономика жана ишканадагы башкаруу; Каржы жана насыя:салык жана салык салуу; Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит; Дүйнөлүк экономика)
 • Менеджмент (профилдери: Мекеменин менеджменти (курулушта); Жарнамалык менеджмент)
 • Бизнес-информатика (профилдери: Электрондук бизнес; Санариптик экономика)
 • Бизнести башкаруу (профили: Эл аралык бизнес)
 • Логистика (профили: Логистика жана үзгүлтүксүз жеткирүүнү башкаруу)
 • Курулуш* (профили: Курулуштагы логистика)
 • Сапатты башкаруу (профили: Курулуш продукцияларынын сапатын башкаруу)
 • Инженер-экономист (специалист, окуу мөөнөтү – 5 жыл)

 

АРХИТЕКТУРА жана ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ

 • Архитектура* (профилдери: Имараттар жана курулмалар архитектурасы; Ландшафттык архитектура)
 • Архитектуралык чөйрөнүн дизайны* (профилдери: Шаар чөйрөсүнүн дизайны; Интерьер дизайны; Чыгыш архитектурасы жана дизайн)
 • Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо* (профилдер: Калыптанып калган курулушту реконструкциялоо)
 • Шаар курулушу* (профилдери: Шаар курууну долбоорлоо; Шаар курууну пландоо; Шаар курууну башкаруу)
 • Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы* (профили: Тикмечилик буюмдарын конструкциялоо)
 • Костюм жана текстиль искусствосу* (профили: Костюмдарды көркөм долборлоо)
 • Көркөм өнөр искусствосу (профили: Текстиль; Живопись)
 • Кесиптик окутуу (тармактар боюнча).

 

ТРАНСПОРТ жана ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ

 • Транспорттордун процесстеринин технологиялары* (профилдери: Автомобиль унаасында жүк ташууларды уюштуруу жана башкаруу; Транспорт комплексинин ишмердүүлүгүн лицензиялоо жана инспектирлөө; Автомобиль унаасы менен эл аралык ташуулар; Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу;  Жол-транспорт кырсыктарын эксперттөө жана изилдөө; Транспорттогу  бажы  иши; Транспорттук логистика)
 • Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди пайдалануу* (профилдери: Автомобилдер жана автомобиль чарбасы; Автомобилдик тейлөө)
 • Жер үстүндөгү транспорттук- технологи-лык машиналар жана комплекстер* (профили: Көтөрүп- ташуучу-транспорттук, курулуш, жол куруучу машиналар жана жабдыктар)
 • Рекреация жана спорттук-саламаттык чыңдоочу туризм (профили: Рекреация жана туризм чөйрөсүндөгү менеджмент)
 • Техносфералык коопсуздук* (профилдери: Айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу; Айлана чөйрөнү инженердик коргоо; Өзгөчө кырдаалдар шартында коргоо)
 • Жаштар менен иштөөнү уюштуруу*

 

ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ

 • Маалыматтык системалар жана технологиялар* (профилдери: Банк ишиндеги маалыматтык системалар жана технологиялар, Бажы ишиндеги маалыматтык системалар жана технологиялар, Курулуш ишиндеги маалыматтык системалар жана технологиялар, Ишкердиктеги маалыматтык системалар жана технологиялар)
 • Колдонмо информатика* (профилдери: экономикада, архитектурада, дизайнда, жол кыймылынын коопсуздугун уюштурууда, компьютердик дизайнда, юриспруденцияда)
 • Компьютердик лингвистика* (профилдери: Компьютердик лингвистика, Мадният аралык байланыш жана автоматташтырылган системалары)
 • Маалыматтык коопсуздук* (профилдери: Автоматташтырылган системалардын коопсуздугу; Телекоммуникациялык системалардын коопсуздугу)
 • Колдонмо математика жана информатика* (профили: Компьютердик технологиялар жана программалоо)

Ø     Программалык инженерия* (профилдери: Программалык камсыздоону иштеп чыгуунун технологиялары)

 • Бизнес-информатика (профилдери: Электрондук бизнес, Санариптик экономика)
 • Биомедициналык инженерия

 

КЫРГЫЗ-ГЕРМАН КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА ИНСТИТУТУ

 • Информатика (Кыргыз-Герман долбоору)

 

ИННОВАЦИЯЛЫК  КЕСИПТЕР  ИНСТИТУТУ

 • Курулуш (профили: Информациялык курулуш инжиниринги)
 • Менеджмент (профилдери: Антикризистик башкаруу; Маалыматтык менеджмент)
 • Информатика жана эсептөө техникасы (профили: Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо)
 • Жердин түзүлүшү жана кадастры (профилдери: Кыймылсыз мүлктү башкаруу; Жерди баалоо жана мониторинг кылуу; Кыймылсыз мүлк  кадастры)
 • Дизайн (профилдери: Графикалык дизайн; Имараттардын ички көрүнүшүнүн дизайны; Кийим дизайны)
 • Радиотехника (профили: Радиотехника)
 • Транспорттук радиожабдууну техникалык
 • Өрт коопсуздугу *
 • Экономика (профилдери: Өздүк мүлктү баалоо жана башкаруу; Банк иши)
 • Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары (профили: Интеллектуалдык маалыматтык системалар)

             *  бюджеттик (гранттык) оорундар каралган

 

МАГИСТРАТУРА ИНСТИТУТУ

Баардык бакалаврдык багыттар жана адистиктер боюнча магистрлерди даярдоо жүргүзүлөт. Күндүзгү жана сырттан окуу формалары бар. Окуу бюджеттик (гранттык) жана акы төлөөнүн негиздеринде жүргүзүлөт.

КМКТАУнун КОЛЛЕДЖИ (9, 11-класстын базасында)

 • Маданият жана искусство
 • Транспорттук каражаттар
 • Жаратылышты жайгаштыруу жана айлан чөйрөнү коргоо, жашоо шарттарын коопсуздугу
 • Экономика жана башкаруу
 • Сервис, туризм жана маалыматтык коопсуздук
 • Геодезия жана жерге жайгаштыруу
 • Электр- жана жылуулук энергетика
 • Техника жана жердеги унаанын технологиялары
 • Информатика жана эсептөө техникасы
 • Курулуш жана архитектура
 • Техносфералык коопсуздук жана жаратылышты жайгаштыруу

 

БИЗДИН ДАРЕК: 720020, Бишкек ш., Малдыбаева к., 34, б, Н.Исанов атн. КМКТАУ

Телефондор: (0132) 54-57-99 (Кабыл алуу комиссиясы), Факс: (0312) 54-51-36

Web: www.ksucta.kg   Email: ksucta@elcat.kg

Бөлүшүү

Комментарийлер