КЛАССИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАШ ИЛИМПОЗДОР ҮЧҮН ЧОҢ БАЙЛЫК

  • 16.04.2019
  • 0

10-апрелде УИАда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан “Классикалык изилдөөлөр”, “Окурмандын китеп текчеси” сериялары боюнча жарык көргөн китептердин бет ачары өттү. Бул китептер академик Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында жарык көрдү.

КЛАССИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАШ ИЛИМПОЗДОР ҮЧҮН ЧОҢ БАЙЛЫК

“Окурмандын китеп текчеси” сериясы боюнча жарык көргөн томдуктарга кыргыз профессионал адабиятынын поэзия, проза, драматургия жаатындагы тандалган көркөм чыгармалар киргди. К.Тыныстанов, С.Карачев, Б.Кененсариев, А.Осмонов, А.Токомбаев, М.Элебаев, К.Каимов, А.Убукеев, У.Абдукаимов ж.б. көзү өткөн кыргыз акын, жазуучуларынын чыгармалары боюнча жарык көргөн бул сериядагы китептер мектеп окуучуларына, ЖОЖдун студенттерине, дегеле көркөм адабиятка кызыккан окурмандарга арналат.

“Классикалык изилдөөлөр” сериясына кыргыздын көркөм сөз өнөрү, тарыхы, тили, этнографиясы, этнопедагогикасы, музыка, сүрөт өнөрү, театр, тарыхы, тили, этнографиясы жана биология, физика ж.б. илим тармактары боюнча кыргыз тилиндеги изилдөөлөрдүн топтомдору кирди.

Иш-чарада жарык көргөн китептердин маани-мазмуну, камтылган материалдары тууралуу коомчулукка кеӊири маалымат берилип, ага илимпоз-окумуштуулар, ЖОЖдордун окутуучулары, аспиранттар, изденүүчүлөр катышты.

 

КЛАССИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАШ ИЛИМПОЗДОР ҮЧҮН ЧОҢ БАЙЛЫК

 

ЖАҢЫ ЧЫККАН КИТЕПТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы

2015-жыл

Аталышы

 

1.1-том: Б.Калпаков, Б.Кененсариев, С.Карачев, Ш.Көкөнов, К.Тыныстанов
2.2-том: Аалы Токомбаев
3.3-том: Мукай Элебаев
4.4-том: Касымалы Баялинов
5.5-том: Жоомарт Бөкөнбаев
6.6-том: Темиркул Үмөталиев
7.7-том: Түгөлбай Сыдыкбеков
8.8-том: Түгөлбай Сыдыкбеков
9.9-том: Кубанычбек Маликов
10.10-том: Жусуп Турусбеков, Кусейин Эсенкожоев

 

2016-ЖЫЛ

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы

Аталышы
1.11-том: К.Жантөшев. Каныбек (1)
2.12-том: К.Жантөшев. Каныбек (2)
3.13-том: У.Абдукаимов
4.14-том: А.Токтомушев
5.15-том: А.Осмонов
6.16-том: К.Каимов
7.17-том: Н.Байтемиров
8.18-том: Т.Абдымомунов
9.19-том: Р.Шүкүрбеков
10.20-том: М.Алыбаев

 

2017-ЖЫЛ

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы
1.21-том: Айткулу Убукеев
2.22-том: Тенти Адышева
3.23-том: Мавлянов Жунай
4.24-том: Зуура Сооронбаева.
5.25-том: Чыңгыз Айтматов
6.26-том: Чынгыз Айтматов
7.27-том: Чыңгыз Айтматов
8.28-том: Аман Саспаев
9.29-том: Сагындык Өмүрбаев
10.30-том: Смар Шимеев, Бакы Өмүралиев, Шатман Садыбакасов, Жапаркул Алыбаев

 

 

 

2018-ЖЫЛ

“Окурмандын китеп текчесине” сериясы

131-том: Сүйүнбай Эралиев
232-том: Т. Байзаков, М.Жангазиев
333-том: Сооронбай Жусуев
434-том: Өмүркул Кулумбаев
535-том: Шүкүрбек Бейшеналиев
636-том: А.Алдашев
737-том: А.Алдашев
838-том: Ш.Абдыраманов
939-том: Т.Касымбеков
1040-том: Б.Сарногоев

 

 2017-жыл

“Классикалык изилдөөлөр” сериясы

1Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 1-том
2Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 2-том
3Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 3-том
4Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 4-том
5Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 5-том
6Классикалык изилдөөлөр, Адабияттаануу, 6-том

 

2018-жыл

 

  

“Классикалык изилдөөлөр жана тексттер” сериясы

1Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу, 12-китеп: Поэзия
2Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу, 13-китеп: Поэзия
3Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу, 7-китеп: Айтматовтаануу
4Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

9-китеп: Проза

5Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

10-китеп: Проза

6Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

11-китеп: Драматургия

7Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Адабияттаануу,

8-китеп: Балдар адабияты

8Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Философия
9Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Этнопедагогика
10Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Этнография
11Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Искусство, 1-том
12Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Искусство, 2-том
13Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Физика
14Классикалык изилдөөлөр жана тексттер, Биохимия

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер