ЖАРАТЫЛЫШТЫ КОРГОО. КЫЗЫЛ КИТЕП

Динара Токторова, Талас районундагы Ш.Нурбаев атындагы орто мектептин башталгыч классынын мугалими.

Төмөндө 3-КЛАССка МЕКЕН ТААНУУ САБАГЫ боюнча өткөн видеосабагын сунуштайбыз.

Бөлүшүү

Комментарийлер