БИШКЕК УНИВЕРСАЛДЫК КОЛЛЕДЖИ

  • 10.06.2021
  • 0

КР жана РФ мамлекеттик үлгүдөгү кош дипломун алышат. Окутуу РФ жана КР  жогорку окуу жайларында 2-чи курстан баштап, ОРТсы жок кабыл алынат.   

«Укук таануу»  (Юрист)                                                                                                                                                                                «Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу» (Юрист)                                                                                                            «Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)»(Бухгалтер)                                                                                      «Башталгыч класстарда окутуу» (Башталгыч класстын мугалими)                                                                                              «Чет тили» (Башталгыч класстын чет тили мугалими)                                                                                                                    «Компьютердик системаларда программалоо»(Техник программист)                                                                                        «Туризм» (Туризм боюнча адис)                                                                                                                                                                     

Керектүү документтер:

1. Сүрөт 3 Х 4 (6даана)                                                                                                                                                                                  2. Орто билим алгандыгы тууралуу аттестат же негизги жалпы билим алгандыгы тууралуу күбөлүк                              3. Паспорттун копиясы же туулгандыгы жөнүнүдө күбөлүк                                                                                                            4. Аскердик билет же өзүн тастыктай турган документ

5. Медициналык справка 086у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Окутуунун ченемдик мөөнөтү:  Жалпы орто билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча —  1 жыл 10 ай (11 класстын базасында)                                                                                                                                                        Негизги жалпы билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча –   2 жыл 10 ай (9 класстын базасында).                                                                                                                                                                                                        Күндүзгү/сырттан окуу бөлүмдөрүнө абитуриенттерди  кабыл алуу жана документтерин тариздөө интернет тармагы аркылуу  https/2020.edu.gov.kg/spuz/ Автоматташтырылган маалыматтык системанын жардамы менен жүргүзүлөт.

2. Коожго тапшырууга конкурска катышуу үчүн абитуриент төмөнкү документтерди электрондук түрдө тиркөө менен  https/2020.edu.gov.kg/spuz/    сайтында өтүнмө бериши керек:

— паспорт же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документти;

— жалпы орто билими жөнүндөгү аттестатты (11-класс) же негизги орто билими жөнүндөrү күбөлүктү (9-класс) жана ага карата тиркемелерди;

— тапшыруудагы өзгөчө укуктарды же женилдиктерди (жетим статусун, майыптуулугун ж.б.) тастыктоочу документтерди.                                                                                                                                                                                                3. Коождорго абитуриенттерди кабыл алуу үч тур менен жүргүзүлөт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Биздин  сайт: Buk.kg                                        

Email: : [email protected]                                                                  

Эсептик счет: DemirBank   1180000125092117  

Phone: + WhatsApp (0773) 177-342,  (0705) 177-342; 

           + WhatsApp (0705) 617-310,  (0770) 617-310.                                                                                              

Бөлүшүү

Комментарийлер