УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

 • 15.02.2024
 • 0
УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

 

Сабактын максаты:

Билим берүү: тарыхый материалды колдонуу менен улуу географиялык ачылыштар доору, алардын адамзат тарыхынын өнүгүүсүндөгү ролу жөнүндө түшүнүк алышат. Окуучуларда улуу географиялык ачылыштар тууралуу билимин калыптандырат.

Өнүктүрүү: улуу географиялык ачылыштардын Европа жана дүйнө өлкөлөрү үчүн маанисин жана кесепеттерин түшүнүп, таанып билүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүп (анализ, салыштыруу, синтез), окуялардын логикалык байланыштарын, тарыхый окуяларды изилдөө жана салыштыруу, себеп-натыйжа байланыштарын ачууга үйрөнөт.

Тарбия берүү: берилген суроолор жана тапшырмалар боюнча өз алдынча иштөө аркылуу бирин-бири сыйлоого, гумандуу болууга, дүйнөгө болгон көз карашын кеңейтүүгө тарбияланат.

Сабактын методу: интерактивдүү.

Сабактын тиби: жаңы теманы түшүндүрүү.

Сабактын формасы: аралаш.

Предмет аралык байланыштар: география.

Сабактын жабдылышы: «Улуу географиялык ачылыштар доору» презентациясы, проектор, мугалим үчүн ПК, экран. окуу китептер, энциклопедия.

Уюштуруу учуру: окуу иш-аракетине мотивация.

Мугалимдин сөзү: Саламатсыңарбы балдар! Силерди көргөнүмө кубанычтамын. Сабагыбызды баштайлы. Балдар, ар бирибиз саякаттаганды жакшы көрөбүз. Каникул учурунда, өзгөчө жай мезгилинде биз үйдөн деңиз жээгине, айылдан шаарга, тоолорго же жөн гана айылдагы чоң энебизге барганга аракет кылабыз. Силер үчүн бул географиялык саякат гана эмес (бир чекиттен экинчи чекитке өтүп жатасыз), ошондой эле кичинекей ачылыш. Силер токойдогу, тоолордогу мурда изилденбеген жолдорду жана башкаларды ачасыңар, бирок эч кимиңер өз ачылыштарыңарды улуу деп айтууга батынбайсыңар, илимде 15-16-кылымдардын ачылыштары улуу географиялык ачылыштар деп аталат. Эмне үчүн деп ойлойсуңар? (окуучулар жооп берет)

Эми кийинки слайдды карайлы. Бул жерде биз бир сырды көрөбүз. Балким, кимдир бирөө жооп билет? (3-слайд)

Калемпир Европада өсөбү? Эмне үчүн Европада бир бай адамды «Калемпир кабы» деп аташкан?

Окуучулардын күтүлгөн жооптору: Азияда калемпир өспөйт. Ал киши абдан бай болгондуктан ушундай аталып калган (4-слайд).

Эгер аны «Калемпир кабы» деп атаса, анда калемпир Европага кирип, европалыктар аны Азия өлкөлөрү менен соодалаган. Эмне үчүн азыр калемпир мынчалык жогору бааланган эмес, аны биз каалаган ашканадан таба алабыз, ал эми дүкөндө абдан арзан? (окуучулардын жообу)

Биздин сабактын максаты эмне?

Окуучулардын күтүлгөн жооптору: калемпир эмне үчүн мынчалык арзандап кеткенин түшүнөбүз. Европага мынча калемпирди ким алып келди? Европалыктар калемпир менен татымалдардын баасы ушунчалык төмөндөп кеткендиктен, жаңы соода жолдорун ачкан.

Сабагыбыздын темасы кандай? Географиялык ачылыштар.

Теманы дептерибизге жазабыз: «Улуу географиялык ачылыштар доору» (5-слайд).

Сабактын этабы: курулган долбоорду ишке ашыруу

Эмне үчүн европалыктар жаңы жерлерге тартылышкан? Биздин суроого жооп табуу үчүн биз улуу географиялык ачылыштар алдында Европадагы иштердин абалы жөнүндө текст менен иштейбиз. Тексттин үстүндө иштөөдө силер негизги суроого жооп беришиңер керек.

Улуу географиялык ачылыштардын себептери:

 1. Өндүрүштү өнүктүрүү
 2. Сооданы кеңейтүү
 3. Алтын жана күмүш керек
 4. Түрктөр басып алгандан кийин чыгыш менен пайдасыз соода
 5. Чыгыш өлкөлөрүнө жаңы деңиз жолдорун издөө
 6. Жер ортолук деңиз аймагындагы калктын ашыкчалыгы
 7. Техникалык прогресс

Сабактын этабы: 

Улуу географиялык ачылыштар – адамзат тарыхындагы 15-17-кылымга таандык. Европалыктар жаңы соода өнөктөштөрүн жана товар алуу булактарын издөө үчүн Африка, Америка, Азия деңиз жолдорун ачкан мезгил. Европада чоң суроо-талапка ээ болгон. Келгиле, океандар аркылуу узак аралыкка саякат жасоого мүмкүндүк берген ойлоп табууларга токтололу (13-слайд).

Ошентип, белгилүү болгондой, орто кылымдарда кеме курууда жана навигация техникасында маанилүү ойлоп табуулар жасалган, мунун аркасында океанга узак саякат жасоо мүмкүн болгон. Бул көрүнүштөр төмөнкүлөрдү камтыйт:

— рулдун калактарын алмаштырган катуу руль.

— каравел — жакшы башкарылган жаңы типтеги кеме. Жакшы башкаруу аларга чарчы парус менен гана эмес, ошондой эле кыйгач парус менен да камсыз кылынгандыгы менен жетишилди, бул маневр жасоого жана катуу шамалда сүзүүгө мүмкүндүк берди.

— навигациялык аспаптар, алардын эң негизгилери компас жана астроляб — кеңдикти жана узундукту аныктоочу түзүлүш.

Жаңы ойлоп табуулардын аркасында моряктар кеменин деңиздеги абалын так аныктоого үйрөнүштү.

— жээктин контурларын, порттордун жайгашкан жерин (portolan — навигациялык карталардын аталышы) жана жолдо кездешкен тоскоолдуктарды көрсөткөн навигациялык карталар.

Эми тарыхтын жаңы мезгилинин башталышын сүрөттөгөн моряктар менен таанышалы.

Сабактын этабы: үлгүнү колдонуу менен өз алдынча иштөө

Штурмандардын саны ушунчалык көп болгондуктан, сабактын аягында биз аларды эстебей калышыбыз мүмкүн. Окуучулардын күтүлүүчү жооптору: дептерге жазылышы керек.

Жакшы, бирок мен аны таблица түрүндө жазууну сунуштайм.

УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

Христофер Колумб (1451-1506)

Христофер Колумб 1492-жылдын 3-августунда Санта-Мария, Нина жана Пинта кемелери менен Канар аралдарын көздөй экспедицияга чыккан. Ал Атлантика океанын кечип өтүп, 1492-жылдын 12-октябрында Багам аралынын жээгине конуп, аны Сан-Сальвадор деп атаган. Бул күн европалыктардын Американы ачкан күн деп эсептелет. Индияны ачканына ишенген Колумб жергиликтүү элди индейлер деп атаган.

Экинчи саякатында Колумб Кариб деңизинен бир катар башка аралдарды ачкан, үчүнчүсүндө Түштүк Американын жээгине, акыркысында Борбордук Американын жээгине жеткен.

Колумб ачкан континент алгач Вест-Индия (Батыш Индия) деп аталган. Кийин гана континентке Америка деген ат берилген.

УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

Америго Веспуччи (1454-1512)

Эмне үчүн Америка деп аталды? Колумбдун европалыктар мурда эч кандай түшүнүгү жок жерлерди ачканын түшүнүү кийинчерээк болгон. Муну биринчи жолу 1503-жылы Вест-Индия деп аталган жерге саякаттаган флоренциялык деңиз саякатчысы Америго Веспуччи айткан. Анын урматына жаңы жерлер «Америка» деп аталды, анткени жаңы ачылган жердин түндүк жана чыгыш жээктерин бойлой сүзүүнүн натыйжасында Америго Веспуччи бул трансатлантикалык континент деген туура ойду калыптандырган, бирок, Христофер ишенгендей, Индия эмес эле.

УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

Васко да Гама (1469-1524)

1497-жылдын жазында Португалиянын падышасы Хуан II Васко да Гаманы Европадан Индияга жол табуу максатын көздөгөн экспедициянын башчысы кылып дайындаган. Ошол эле жылдын июль айында экспедиция төрт кемеде сүзүп кеткен. Африканы түштүктөн айланып өтүп, 1498-жылдын 20-майында экспедиция Индиянын Каликут шаарынын жээктерине жакындап, 1499-жылы татымалдардын жүктөрү менен Португалияга кайтып келген. Ошентип Европадан Индияга деңиз жолу ачылган.

Фердинанд Магеллан (1480-1521)

1519-жылдын күзүндө штурман Фердинанд Магеллан башында турган чоң экспедиция (265 адам) Испаниядан 5 каравел менен жолго чыккан. Анын максаты Атлантика океаны аркылуу Молуккага (спайс аралдарына) жол табуу болгон.

УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

Бир жылдык саякаттан кийин Магелландын командасы кийинчерээк Магеллан кысыгы деп аталган кууш кысыкка кирген. Ал аркылуу өтүп, Магелландын командасы мурда белгисиз океанга кирүүгө жетишкен. Саякат бою океан абдан тынч болгондуктан жана матростор эч кандай бороон-чапкындарды көрбөгөндүктөн, аны Тынч деп атоону чечишкен.

1521-жылы мартта Магелландын командасы Мариан аралдарына жетип, андан соң Филиппинге келип конот, ал жерде Магеллан өзү жергиликтүү тургундар менен болгон кагылышта каза болгон. Анын командасы Молуккага чейин жеткен. Үч жыл өткөндөн кийин, 270 матростун ичинен 18и менен Виктория аттуу бир гана кеме Испанияга кайтып келген.

Магелландын экспедициясынын натыйжасында Азия менен Американын ортосунда океандын бар экендиги жана бүтүндөй дүйнөлүк океандын биримдиги аныкталган. Жер шар формасында экени да далилденген.

Сабактын этабы: билим системасына киргизүү жана кайталоо

Көңүл бургула! Кара куту! Ошентип, урматтуу эксперттер, кара кутуда Христофер Колумб жаңы дүйнөдөн алып келген үч нерсе бар! Бул эмне? (слайд 21)

Окуучудан күтүлгөн жооп: сүйлөшүү учурунда, зарыл болгон учурда төмөндөгү кеңештер жардам берет.

 1. Европалык айымдар аны гүлдесте үчүн гана ылайыктуу деп эсептешчү, ал эми Петр I аны Орусия үчүн “экинчи нан” катары көргөн.
 2. Колумб аны «Индия даны» жана мал азыгы деп атаган, бирок киного барганда анын жакшы жактарын баалайбыз.
 3. Колумб жана анын шериктери оюлган жалбырактары жана кичинекей гүлдөрү бар бадалдардын көрүнүшүнө кызыккандыктан, алар бул өсүмдүктү алып келишкен. Италиялыктар ага «алтын алма» деп которулган ат коюшса, француздар аны «сүйүү алмасы» деп аташкан.

Ошентип, улуу географиялык ачылыштар кандай кесепеттерге алып келди? Келгиле, жооп берүүгө аракет кылалы (слайд 22).

Окуучулардын күткөн жообу: татымалдар көбөйдү, жаңы жерлер ачылды, европалыктар байып кетишти.

Келгиле, өзүбүздү текшерип көрөлү.

 1. Дүйнө жана адам жөнүндө ойлорду өзгөртүү. Улуу географиялык ачылыштардын натыйжасында дүйнө жөнүндөгү эски түшүнүктөр кыйрап, анын ордуна жаңы идеялар пайда болгон. Европа цивилизациясы дүйнөдөгү жалгыз цивилизациядан алыс, башка көптөгөн цивилизациялар жана элдер бар экени белгилүү болду. Жер шар түрүндөгү деген ой ырасталып, анын көлөмү жана ар кайсы континенттерде жашаган адамдар жөнүндөгү ойлор такталган.
 2. Жаңы ачылыштар илимдердин: географиянын, тарыхтын, астрономиянын өнүгүшүнө түрткү берди.
 3. Сооданын кеңейиши, бирдиктүү дүйнөлүк рынок түзүлө баштайт, ар кайсы өлкөлөр жана континенттер менен байланыштар түзүлөт.
 4. Европада жаңы продукт пайда болду картошка, помидор, буурчак, какао, тамеки, чай, кофе, шоколад
 5. Африканын, Азиянын жана Американын жергиликтүү элдерин эзүү башталды.

УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУ

Сабактагы окуу иш-аракеттери боюнча ой жүгүртүү (слайд 25)

Рефлексия билдирүүлөрү:

Сабактын эң кызыктуусу ……………… болду.

Мага жакты…………………

Кызык болдум…………………

Мен ………… жөнүндө көбүрөөк билгим келет. Мен бүгүн биз ………… деп ишенем.

1-тиркеме

15-кылымда Европа Чыгыштан келген товарлардан ажырап калды. Кездеме, кант, боёк жана татымал Европанын базарларына жетпей калды. Калемпирдин тартыштыгы өзгөчө курч болгон. Анткени 15-кылымда соода-сатык иштеринде акчаны алмаштыра алчу. Бул Европалыктар тарабынан Азияга Жер Ортолук деңизи аркылуу ачылган соода жолдорунун күчтүү Осмон империясы тарабынан жабылганынан улам болгон.

Чыгыштан алынып келинген кымбат баалуу буюмдарды жана татымалдарды сатып алуу үчүн акча керек болчу. Бирок Европада акча жетишсиз болгон: бир нече баалуу металл казылып алынган. Ошол эле учурда алтын жана күмүш Чыгышка кылымдар бою кездемелер, зер буюмдар, жыпар жыттуу заттар жана анын ордуна ташылып келген.

Адаттагыдай эле Чыгыш менен соода Жер Ортолук деңизинин порттору аркылуу жүргүзүлчү. Балканды, бүтүндөй Жакынкы Чыгышты жана Түндүк Африканы басып алган Осмон түрктөрүнүн басып алуулары Европаны салттуу базарлардан үзүп салган. Чыгышка жаңы соода жолдорун издөө башталды. Эки маршрут изилденген: португалдар салган Африканын айланасы жана Испания негизги ролду ойногон батыш багыты.

Мугалим : Ошентип, улуу географиялык ачылыштар эки дүйнөнүн обочолонуусун бузуп, эки коомду — жаңыдан жаралып жаткан өнөр жай жана салттуу коомду жакындаткан.

Үй тапшырма: §16, 7-бетти окуп, сөздүккө терминдерди, улуу географиялык ачылыштардын маанисин жазгыла.

УЛУУ ГЕОГРАФИЯЛЫК АЧЫЛЫШТАР ДООРУБактыгүл Кулетова, Аксы районуна караштуу Үчкемпир Турдубаев атындагы №26 жалпы орто билим берүү мектебинин тарых мугалими

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер