МАНАСЧЫЛАРДЫН МИСАЛЫНДА КӨП ОРУНДУУ САНДАРДЫ КОШУУНУ ОКУТУУ

  • 18.08.2021
  • 0
МАНАСЧЫЛАРДЫН МИСАЛЫНДА  КӨП ОРУНДУУ САНДАРДЫ КОШУУНУ ОКУТУУ

Көпчүлүк сабактарда кошуу жана кемитүү операциясын аткарууда биз түрдүү мисалдарды иштеп берип жана окуучуларды иштетүү менен максат аткарылды дейбиз.  Каралган мисалдардын турмуштагы маанисине көңүл бурулбайт  да тактыкка тарбияладык деп коёбуз. Сабактын билим берүүчүлүк максаты аткарылат да, тарбиялык жана өнүктүрүүчүлүк максаттары толук аткарлбай калды го деген шектенүү ой пайда болот. Ушундай кенебестиктикти жоюу максатында «Көп орундуу сандарды кошуу» темасын окутууда кызыктуу ары маанилүү маалыматтарды айтуу, эске салуу, жаттоо натыйжалуу экенин жеке тажрыйбамдан байкадым.   

  Коп орундуу сандар

Бөлүшүү

Комментарийлер