Башталгыч мектепте балдардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү

  • 22.02.2024
  • 0
Башталгыч мектепте балдардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү

Тажрыйба 

Башталгыч класстарда 27 жылдык  эмгек стажым менен билим алуу процессине активдүү байкоочу адис катары мен башталгыч мектепте окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн көбүрөөк билүүгɵ аракет жасап келем. Ошондуктан менин ушул макаламдын мааниси бир катар негиздерди камтыйт деген ойдомун. Окутуунун бул этабы кийинчерээк ийгиликтүү окууга жана инновациялык ой жүгүртүүгө негиз боло турган таанып-билүү процесстерин калыптандырууга стимул болот.

Негизинен мында мугалимдин ролу абдан зор, ал жөн гана билим бербестен, кичинекей «акылдарга» насаатчы, шыктандыруучу жана колдоочу катары да жардам берет. Заманбап методикаларды жана долбоордук окутууну колдонгон мугалим баланын чыгармачылык потенциалын ачууга активдүү көмөктөшөрүнүн бир нече жолун белгилеп кетсе болчудай. Бул алардын окууга болгон кызыгуусун арттырат жана стандарттуу эмес чечимдерди табуу көндүмдөрүн өрчүтөт.

Мен ошондой эле окуучуларды предмет аралык интеграцияга болгон мамилесин шыктандырып келем. Ар кандай предметтердин өз ара байланышы билимди байытып гана тим болбостон, балдардын кызыгуусун, дүйнөнү ар тараптуу көрүү жөндөмүн калыптандырат. Алардын акыл-эсинин ийкемдүүлүгүн жана биригүү жөндөмүн өркүндөтүп, чыгармачыл ой жүгүртүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрдү жаратат.

Технологияны окуу процессине интеграциялоо дагы бир маанилүү аспект. Азыркы дүйнөдө балдар кичинекей кезинен эле санариптик технологияга туш болушат жана билим берүү колдонмолорун, интерактивдүү сабактарды колдонуу алардын окууга болгон кызыгуусун арттырат. Мында технологияларды киргизүү гана эмес, балдарды электрондук каражаттарды маңыздуу жана чыгармачыл пайдаланууга үйрөтүү да маанилүү.

Оюн окутуунун маанилүү элементи катары чыгармачыл ой жүгүртүүнүн өнүгүшүнө таасир этет. Окуучулардын класстагы оюнга 100 пайыз катышып, маселени туура чечкенге аракет кылып жатканын көрүп, мен оюн кызыктуу гана эмес, көйгөйлөрдү чечүү, өз ара аракеттенүү жана чыгармачыл ой жүгүртүү көндүмдөрүн калыптандыруунун күчтүү куралы экенин баса белгилегим келет.

Белгилей кетчү нерсе, ар бир бала уникалдуу. Алар чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүдө жекече мамиле кылууну талап кылат. Ата-эне жана мугалим баладагы талантты аныктоо жана колдоо үчүн биргелешип иштеши керек, ага шарт түзүшү зарыл.

Натыйжада, башталгыч мектепте окуучулардын чыгармачыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү — бул ийгиликтүү изилдөө үчүн гана жол эмес, ошондой эле новатордук ой келечеги үчүн негиз болуп саналат. Ата-энелер жана мугалимдер тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө балдардын ийгиликтүү адаптацияланышы үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү өрчүтө турган стимулдаштыруучу билим берүү чөйрөсүн түзүүдө маанилүү ролду ойношот. Мамлекетибиздин башталгыч билим берүүгɵ кɵбүрɵɵк салым кошуп жаткандыгы бизди абдан шыктандырат.

Башталгыч мектепте балдардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүАбышова Айгүл, Панфилов районундагы К. Жуматаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин башталгыч классынын мугалими. Билим берүүнүн мыктысы

Бөлүшүү

Комментарийлер