Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

 • 27.05.2024
 • 0
Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Математика, 6-класс

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Сабактын тиби:  Жаны теманы өздөштүрүү

Сабактын усулу: Интерактивдүү

Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, циркуль, проектор, быйтыкчалар, фигуралар, сүрөттөр ж.б.

Уюштуруу: 1)  Жоктоо. 2) Класстын тазалыгын кароо

Быйылкы жыл биздин райондо кандай жыл деп жарыяланды?

Топторго бөлүү:

 • Ички айлана
 • Сырткы айлана

«Сократтын семинары» стратегиясы

 • Байкоочулар
 • Талкуулоого катышкан окуучулар

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

«Сократтын семинары» стратегиясы («сократтык семинар» , «сократтык маектешүү» , «эвристикалык сүйлөшүү» катары дагы белгилүү ). Байыркы грек философу Сократ өзүнүн окуучулары менен колдонгон методиканын негизинде иштелип чыккан окутуу стратегиясы.

Жагымдуу маанай:

 • Бир орундуу сан ойлон;
 • Ага андан кийинки санды кош;
 • Келип чыккан санга 9ду кош;
 • Келип чыккан санды 2ге бөл;
 • Келип чыккан сандан биринчи ойлогон санды кемит;
 • Канча чыкты?

Алтын эреже

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Үй тапшырмасын текшерүү:

«Мурдагы билимдерди кайталоо жаны билимдерге жол ачат» Н.Лейбниц.

1,6 : 0,2- 3,4*10 = 46

2,3 + 0,7- 2 ¾ *8 =2

Жаңы темага өбөлгө түзүү. Тегерек деген эмне? Айлана деген эмне?

О – айлананын  борбору, ОА, ОС, ОД – радиустары, СД – диаметри

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Айлананын  узундугу

Аныктама: Айлананын узундугу деп туруктуу сандын  айлананын диаметрине болгон көбөйтүндүсү аталат.

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

  П– 3,14

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

П санынын келип чыгуусу  гректин «периферия» деген сөзүнүн баш тамгасынан алынган. Ал сөз «айлана» дегенди билдирет.  Л. Эйлер 17-кылымда киргизген.  П санынын атайын  күнү дагы бар. Ал 14-мартта өткөрүлөт. Америкалык форматта (айы/күнү) П — 3,14 деп белгиленет.

П саны турмушта. Сиэтлдеги сүрөт музейинин алдындагы тепкичке П эстелиги орнотулган.

Тегеректин аянты

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Турактуу сандын тегеректин радиусунун квадратына болгон көбөйтүндүсү тегеректин аянты деп аталат.

Тегеректин аянты — ПS=r². Мында S — тегеректин аянты. П — 3,14 барабар, r — тегеректин радиусу.

Китеп менен иштөө:

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Айлананын узундугу. Тегеректин аянты

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак силерге эмнеси менен  кызыктуу болду?Сабакта кандай жаңы маалымат алдыңар? Турмушта айлананын узундугун, тегеректин аянтын кантип табасынар?

Үйгө тапшырма:

 • №409
 • №410

Бири-бирин баалоо.

Айлананын узундугу. Тегеректин аянтыГүлипа Надырбекова, №42 Т. Сатылганов мектебинин мугалими

Бөлүшүү

Комментарийлер