Айланага ичтен сызылган төрт бурчтуктар

  • 18.04.2024
  • 0
Айланага ичтен сызылган төрт бурчтуктар

Геометрия, 8-класс

Сабактын максаты: Когнитивдик: окуучулар ар кандай төрт бурчтуктун сыртынан (ичинен) айлана сызууга болорун түшүнүшөт. Ар кандай томпок төрт бурчтукка сырттан (ичтен) сызылган айланалар дайыма эле боло бербешин билишет. Алган билимдерин турмушта салыштырып колдоно алышат.

Күтүлүүчү натыйжа: 2,3,4 маселелерди чыгаруу менен берилген айланага иштен (сырттан) кайсы учурда айлана сызыларын билишет. Геометриялык фигураларды ой  жүгүртүүлөрүн жүргүзүү менен далилдей алышат. 7,8 маселелерди чыгаруу менен турмушта кайсы учурда колдоорун билишет.

Сабактын тиби: жаңы материалды өздөштүрүү.

Сабактын формасы: сабак-эксперимент.

Предмет аралык байланыш: информатика, физика.

Сабактын жабдылышы: проектр, компьютер, карточкалар.

Сабактын ыкмасы: көйгөйгө багытталган.

Айланага ичтен сызылган төрт бурчтуктар

Айланага сырттан (ичтен) сызылган туура көп бурчтуктарга токтолобуз.

Аныктама: Ар кандай туура көп бурчтукка сырттан жана ичтен айлана сызууга болот.

Айланага ичтен сызылган төрт бурчтуктар

Айланага ичтен сызылган төрт бурчтуктар

Топто иштөө: топторго карата мисал жана маселелерди берүү.

Жыйынтыктоо: билимине жараша баалар коюлат.

Айланага ичтен сызылган төрт бурчтуктарГүлжамал Маматазимова, Жалал-Абад облусу, Көк-Жаңгак шаарындагы №6 М.В.Ломоносов мектебинин математика мугалими

Бөлүшүү

Комментарийлер