КЕНЕНСАРЫ КАСЫМОВДУН ЧАПКЫНЫНА КАРШЫ КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕСТИК ҮЧҮН КҮРӨШ

  • 06.04.2021
  • 0
КЕНЕНСАРЫ  КАСЫМОВДУН  ЧАПКЫНЫНА  КАРШЫ  КӨЗ  КАРАНДЫ ЭМЕСТИК  ҮЧҮН  КҮРӨШ

Төлөнов Мырзабек

Жалал-Абад облусу, Сузак району, Благовещенка айылы, №22 А.П. Гайдар  атындагы  жалпы  билим  берүүчү  орто  мектеп

Предмети:   Тарых

Сабактын темасы:  Кененсары  Касымовдун  чапкынына  каршы  көз  каранды эместик  үчүн  күрөш

Кененсары Касымов

Бөлүшүү

Комментарийлер