ДИРЕКТОРЛОР СЫНАГЫНА ДОКУМЕНТТЕР КАБЫЛ АЛЫНА БАШТАДЫ

 • 12.03.2024
 • 0

Билим берүү жана илим министрлиги мамлекетик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарын ээлөөгө документтерди кабыл алуу башталгандыгын маалымдайт. Талапкерлер талап кылынган документтерди 2024-жылдын 11-мартынан 28-мартына өзүнүн жеке электрондук почтасы (башка бирөөнүн почтасынан болбойт) аркылуу тиешелүү облустун электрондук дарегине жөнөтөт.

ДИРЕКТОРЛОР СЫНАГЫНА ДОКУМЕНТТЕР КАБЫЛ АЛЫНА БАШТАДЫ

Сынакка ким катыша алат?

Маалыматка таянсак, жетекчинин бош кызмат ордун ээлөөгө Конкурс бир мамлекеттик же муниципалдык жалпы билим берүү уюмунда 5 (беш) жана андан ашык жыл иштеген бардык жетекчилер үчүн, ошондой эле жаңы эксплуатацияга кабыл алынган мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын бардык жетекчилери үчүн өткөрүлөт.

Конкурска катышууга жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинин бош кызмат ордуна төмөнкү квалификациялык талаптарга (1-тиркеме) шайкеш келген Кыргыз Республикасынын жарандарына уруксат берилет:

педагогикалык жана (же) билим берүү чөйрөсүндө иштеген башка адистик боюнча тиешелүү жогорку кесиптик билими бар;

жалпы билим берүү уюмунда 7 (жети)  жылдан кем эмес үзгүлтүксүз педагогикалык, анын ичинде Жалпы билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарына ылайык директордун же директордун орун басарынын кызмат ордунда 2 (эки) жылдан кем эмес иш стажысы бар;

ыйгарым укуктуу органда жана анын аймактык бөлүмдөрүндө башкы кызмат ордунда 2 (эки) жылдан; ыйгарым укуктуу органда жана анын аймактык бөлүмдөрүндө улук кызмат ордунда 3 (үч) жылдан; аймактык билим берүү органдарынын алдындагы методикалык кабинеттердин жетекчиси кызмат ордунда 5 (беш) жылдан кем эмес үзгүлтүксүз педагогикалык иш стажысы  бар;

атайын педагогикалык билими жана адистиги боюнча 5 (беш) жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн атайын жалпы билим берүү уюмдары үчүн);

Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексин, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билимдин мамлекеттик билим берүү стандартын жана билим берүү, илимий ишти регламенттөөчү башка ченемдик укуктук актыларды, жалпы билим берүү уюмунун ишин пландоонун жана контролдоонун формаларын уюштуруунун жалпы принциптерин, уюмдун ишинин натыйжалуулугун баалоо жана персоналды башкаруу методдорун, документ жүгүртүү ыкмаларын, ички тартип эрежелерин, административдик жана жарандык мыйзамдарды, билим берүүдөгү каржылоону, мектептик билим берүү маселелери боюнча мамлекеттик институттар менен коомдук уюмдардын укуктарын жана функцияларын билген;

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын билген:

билим берүү сапатын жогорулатуунун билим берүү системаларын башкаруу теориясын жана методдорун билген, башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу, алардын кесепеттерин болжолдоо, ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана эл алдында чыгып сүйлөө көндүмдөрүнө ээ болгон, пайдалануучунун деңгээлинде IT технологияларын колдоно билген;

аракетке жөндөмдүү, аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таануу жөнүндө мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими чыгарылбаган;

соттуулугу болбогон;

медициналык каршы көрсөтмөлөрү жок;

мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен аныкталган мөөнөттүн ичинде педагогикалык иш менен алектенүү укугу чектелбеген.

Кимдер катыша албайт?

Конкурска катышууга төмөнкү адамдарга жол берилбейт:

— педагогикалык иш жүргүзүү укугунан ажыраган же чектелген;

— соттуулугу бар, ошондой эле адамдын өмүрүнө, ден соолугуна, эркиндигине, жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине, конституциялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштары үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылган соттуулугу барлар (жоюлганына карабастан);

— Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таанылган;

— медициналык каршы көрсөтмөлөрү бар.

Кайсы документтер керек

Конкурска катышууну каалаган талапкер ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө төмөнкү документтерди (сканерленген түрдө) тапшырат:

белгиленген форма (2-тиркеме) боюнча жазуу жүзүндөгү жеке арызын жана сүрөтүн (3×4 см);

инсандыгын ырастаган документтин (паспорт) көчүрмөсү;

бардык тиркемелери менен жогорку билимин жана тиешелүү педагогикалык квалификациясын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

эмгек китепчесинин көчүрмөсү (документтерди тапшырган учурдагы датасы менен нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн);

резюме;

3-тиркемеге ылайык жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук (арыз берүү учурундагы датаны көрсөтүү жана кол коюу менен);

соттолбогондугу жөнүндө маалымкат.Жарактуулук мөөнөтү маалымкатты алган күндөн тартып 3 айды түзөт;

психикалык ооруларынын жана наркологиялык диспансерлерде каттоосунун жоктугу жөнүндө маалымкат.Жарактуулук мөөнөтү маалымкат алынган күндөн тартып 6 айды түзөт.

Документтерди өз убагында бербөө, аларды толук эмес көлөмдө берүү талапкерди Конкурска катышуудан четтетүү боюнча негиз болуп саналат. Конкурстун талапкеринен жетишпеген документтерди талап кылууга тыюу салынат.

Талаптар

Талапкер жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинин бир гана бош кызмат ордуна талапкер боло алат.

Бир эле жалпы билим берүү уюмунда жетекчилик кызмат ордунда жалпысынан 10 жылдан ашык иштеген талапкер ошол эле жалпы билим берүү уюмунун жетекчилик кызмат ордун ээлөөгө Конкурска катыша албайт.

Талапкерлер талап кылынган документтерди 2024-жылдын 11-мартынан 28-мартына өзүнүн ЖЕКЕ электрондук почтасы (башка бирөөнүн почтасынан болбойт) аркылуу тиешелүү облустун электрондук дарегине жөнөтөт:

Баткен облусу – [email protected]

Жалал-Абад облусу – [email protected]

Ош облусу – [email protected]

Ысык-Көл облусу – [email protected]

Талас облусу – [email protected]

Нарын облусу – [email protected]

Чүй облусу – [email protected]

Бишкек шаары – [email protected]

Ош шаары – [email protected]

Гүлнара АЛЫБАЕВА, “Кут Билим”

 

Бишкек шаарындагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

 1. Бишкек шаары №7 жалпы билим берүү орто мектеп
 2. Бишкек шаары № 26 жалпы билим берүү орто мектеп
 3. Бишкек шаары № 32 мектеп – гимназия окуу-тарбия комплекси
 4. Бишкек шаары № 38 жалпы билим берүү орто мектеп
 5. Бишкек шаары № 47 жалпы билим берүү орто мектеп
 6. Бишкек шаары № 51 жалпы билим берүү орто мектеп
 7. Бишкек шаары № 53 жалпы билим берүү орто мектеп
 8. Бишкек шаары № 56 жалпы билим берүү орто мектеп
 9. Бишкек шаары № 64 жалпы билим берүү орто мектеп
 10. Бишкек шаары № 79 жалпы билим берүү орто мектеп
 11. Бишкек шаары № 82 жалпы билим берүү орто мектеп
 12. Бишкек шаары № 93 жалпы билим берүү орто мектеп
 13. Бишкек шаары № 99 жалпы билим берүү орто мектеп
 14. Бишкек шаары № 101 жалпы билим берүү орто мектеп
 15. Бишкек шаары № 102 жалпы билим берүү орто мектеп
 16. Бишкек шаары № 1 Бишкек гимназия-интернаты

Ош шаарындагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

 1. Ош шаары № 2 мектеп-гимназиясы
 2. Ош шаары № 33 С. Алыкулов атындагы орто мектеби
 3. Ош шаары № 34 Ч. Тулабердиев атындагы орто мектеби
 4. Ош шаары № 36 Ч. Айтматов атындагы орто мектеби
 5. Ош шаары № 43 З.М. Бобур атындагы орто мектеби
 6. Ош шаары № 51 Ж. Баласагын атындагы орто мектеби
 7. Ош шаары № 54 негизги мектеби
 8. Ош шаары “Олимп” мектеп-гимназиясы

Жалал-Абад облусундагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Токтогул району

 1. Такталык айылы № 3 Дүйшеев атындагы башталгыч мектеби
 2. Чоң-Арык айылы № 13 Коргол атындагы жалпы билим берүү орто мектеби

Аксы району

 1. Кербен шаар-мэриясы, Жардуу-Колот айылы Кубатбек Өмүралиев атындагы № 48 жалпы негизги билим берүү мектеби
 1. Жаңы-Жол айыл аймагы, Кой-Таш айылы Кабай Керимбеков атындагы № 13 Кой-Таш жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Ак-Жол айыл аймагы. Разан-Сай айылы Асылбек Жуманазаров атындагы № 57 жалпы башталгыч билим берүү мектеби
 1. Үч-Коргон айыл аймагы, Кум айылы Жаӊыбай Наркулов атындагы № 60 жалпы негизги билим берүү мектеби
 1. Кош-Төбө айыл аймагы, Торук айылы Абзалбек Сулайманкулов атындагы № 33 жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Кербен шаар-мэриясы, Жетиген айылы Азада Бегимкулова атындагы № 45жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Ак-Жол айыл аймагы, Жолборст айылы Жусупбай Орозалиев атындагы № 43 жалпы негизги билим берүү мектеби
 1. Ак-Жол айыл аймагы, Шынаа айылы Абдылда Жолдошов атындагы № 54 жалпы башталгыч мектеби
 1. Кара-Жыгач айыл аймагы, Дардак-Дөбө айылы Асанбек Кулубаев атындагы № 64 Дардак-Дөбө жалпы негизги билим берүү мектеби
 1. Кош-Төбө айыл аймагы, Семет айылы Шаки Тойматов атындагы № 7 “Иринжит” жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Ак-Жол айыл аймагы, Райкомол айылы Отунчу Ташкулов атындагы № 20 жалпы орто билим берүү мектеби

Ноокен району

 1. Достук айылы Фуркат атындагы № 21 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Достук айылы Т.Анаркулов атындагы № 26 орто билим берүү мектеби
 1. Масы айылы Я.Мирзаходжаев атындагы № 29 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Жениш айылы Т.Дуйшембиев атындагы атындагы жалпы билим берүү № 32 орто мектеби
 1. Кокондук айылы Зайнидинов атындагы № 39 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Тоскоол айылы Э.Арапов атындагы башталгыч мектеби
 2. Арал айыл өкмөтү, Арал айылы М.Мамаев атындагы № 36 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Бүргөндү айыл өкмөтү, Улугбек айылы Абдиллажан Казаков атындагы № 19 жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Бүргөндү айыл өкмөтү, Буркан айылы Б.Акамбаев башталгыч мектеби
 1. Арал айыл өкмөтү, Черемушка айылы № 43 “Акжол” негизги жалпы билим берүү мектеби
 1. Шайдан айыл өкмөтү, Тоскоол айылы Н.Токторбаев атындагы № 5 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Бүргөндү айыл өкмөтү, Ношкен айылы Матмуса атындагы № 20 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Ноокен айыл өкмөтү, Рахманжан айылы Рахманжан атындагы № 13жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Масы айыл өкмөтү, Масы айылы Р. Алибаев атындагы № 3 жалпы билим берүү орто мектеби
 1. Масы айыл өкмөтү, Беш-Жыгач айылы № 45 “Беш-Жыгач” негизги жалпы билим берүү мектеби
 1. Шайдан айыл өкмөтү Э.Давлетов атындагы № 42 жалпы билим берүүчү орто мектеби
 1. Шайдан айыл өкмөтү, Алма айылы Ж.Ниязов атындагы көмөкчү мектеп интернаты (Республикалык маанидеги мектеп)
 1. Сакалды айыл өкмөтү К. Абдыразаков атындагы № 10 жалпы билим берүү орто мектеби

Ала-Бука району

 1. Күлпек-Сай айылы Ү.Азимов атындагы № 43 башталгыч жалпы билим берүү мектеби
 1. Көк-Таш айылы А.Жумабаев атындагы № 22 жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Таш-Арык айылы М.Тойчубеков атындагы № 45 башталгыч жалпы билим берүү мектеби
 1. Ак-Тайлак айылы Т.Мизираимова атындагы № 36 башталгыч жалпы билим берүү мектеби
 1. Сафед-Булан айылы Ала-Бука районундагы № 8 “Октябрь” жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Совет айылы №21 “Совет” жалпы орто билим берүүчү мектеби
 2. Өрүктү айылы А.Жуманазаров атындагы № 17 жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Келте айылы Райымбек Кулуев атындагы № 11 жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Чолок-Тума айылы №37 “Үч-Терек” жалпы орто билим берүү мектеби
 1. Ала-Бука айылы А.Тураббаев атындагы № 2 жалпы орто билим берүү мектеби

11 Ала-Бука району №29 ынтымак жалпы башталгыч билим беруучу мектеби

Жалал-Абад шаары

 1. Жалал-Абад шаары М.Бабкин атындагы № 1 мектеп-гимназиясы
 2. Жалал-Абад шаары Ж.Бакиев атындагы № 3 жалпы орто билим берүү мектеб
 3. Жалал-Абад шаары Б.Осмонов атындагы № 5 мектеп-гимназиясы
 4. Жалал-Абад шаары Р.Санатбаев атындагы № 9 мектеп-гимназиясы
 5. Жалал-Абад шаары Тайгараев айылы Т.Кошматов атындагы № 10 мектеп-гимназиясы
 6. Жалал-Абад шаары Кызыл Суу айылы М.Сагындыков атындагы № 12 негизги орто мектеп
 7. Жалал-Абад шаары № 22 негизги орто мектеп

Тогуз-Торо району

 1. Табылгыты айылы Эмилбек Касымалиев атындагы № 9 жалпы орто билим берүү мектеби
 2. Дөдөмөл айылы Азамат уулу Калдыбай атындагы № 10 жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Карл-Маркс айылы № 11 Саймалуу-Таш жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Кара-Суу айылы Таштемир Сатыбалдиев атындагы № 7 жалпы билим берүү орто мектеби

Таш-Көмүр шаары

 1. Таш-Көмүр шаары К.Күзембаев атындагы № 7 жалпы орто билим берүү мектеби
 2. Таш-Көмүр шаары Т.Шадыханов атындагы № 14 инновациялык гимназия мектеби
 3. Таш-Көмүр шаары Токтогул атындагы № 4 жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Таш-Көмүр шаары В.И.Ленин атындагы № 5 жалпы билим берүү орто мектеби
 5. Таш-Көмүр шаары М.В.Фрунзе атындагы № 8 жалпы орто билим берүү мектеби
 6. Таш-Көмүр шаары А.Осмонов атындагы № 10 жалпы билим берүү орто мектеби
 7. Таш-Көмүр шаары М.Темирбаев атындагы №11 жалпы билим берүү орто мектеби

Чаткал району

 1. Сумсар айылы Сумсар жалпы орто билим берүү мектеби
 2. Терек-Сай айылы А.Чымканаев атындагы №18 атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Каныш-Кыя а/ө, Кайын Суу айылы “Кайын- Суу” жалпы билим берүү орто мектеби
 4. Каныш-Кыя а/ө, Айгыр Жал айылы Исмаил уулу Матиш атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 5.  Каныш-Кыя а/ө, Кара-Суу айылы Алике Айымбетов атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 6. Терек-Сай а/ө, Терек-Сай айылы Б.Камчыбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби

Кара-Көл шаары

 1. Кара-Көл шаары ПГТ Камбар-Ата Хуриев атындагы № 5 жалпы билим берүү орто мектеби Базар-Коргон району
 2. Талдуу-Булак а/а, Каба айылы Анвар Махмадалиев атындагы № 20 жалпы билим берүү орто мектеби мекемеси
 3. Талдуу-Булак а/а, Каба айылы Акун Тарыхчиев атындагы № 45 жалпы билим берүү орто мектеби мекемеси
 4. Талдуу-Булак а/а, Кыргоо айылы № 46 “Кыргоо” жалпы билим берүүчү орто мектеби мекемеси
 5. Кызыл-Үнкүр а/а, Жаз-Кечүү айылы Чыйбылов Манап атындагы № 48 орто мектеби
 6. Базар-Коргон шаары, Сай-Коргон айылы Колдошова Урматкан атындагы жалпы негизги билим берүү мектеби
 7. Базар-Коргон шаары Т.Жумабаева атындагы негизги билим берүү мектеби Базар-Коргон шаары Жети-Кошкон айылы Сатар Нурдавлетов атындагы № 24 орто мектеби
 8. Сейдикум а/а, ТурпакКоргон айылы Сатыбалды Абдукеримов атындагы негизги жалпы билим берүүчү мектеби
 9. Бешик-Жон а/а, Бешик-Жон айылы Мухтар Мамбеталиев атындагы №7 мектепгимназия
 10. Сейдикум а/а, Чоң-Курулуш айылы Анакыз Жумабаева атындагы № 44 жалпы билим берүү орто мектеби
 11. Могол а/а, Кара-Ой айылы Жусубали уулу Жолдош атындагы № 41 орто мектеби
 12. Могол а/а, Чарбак айылы С.Балтабаев атындагы № 36 жалпы билим берүү орто мектеби
 13. Кенеш а/а, Аук айылы А.Абдырахманов атындагы № 31 орто мектеби
 14. Сейдикум а/а, Чек айылы Улукбек атындагы № 43 орто мектеби
 15. Бешик-Жон а/а, Акман айылы Бекмамат Осмонов атындагы № 6 мектепгимназия
 16. Базар-Коргон шаары А.С.Макаренко атындагы №1 мектеп-гимназия

Сузак району

 1. Арал айылы Г.Гулям атындагы № 36 жалпы билим берүү орто мектеп
 2. Төш айылы А.Сабитов атындагы № 97 жалпы билим берүү негизги мектеп
 3. Кара-Алма айылы Багыш агай атындагы № 97 жалпы билим берүү негизги мектеп
 4. Кашка-Терек айылы А.Мамбетаипов атындагы № 37 жалпы билим берүү орто мектеп
 5. Канжыга айылы П.Ташматов атындагы № 55 жалпы билим берүү негизги мектеп
 6. Кызыл-Кыя айылы М.Токтогулов атындагы № 84 жалпы билим берүү орто мектеп
 7. Кыржол айылы И.Карабаев атындагы № 43 жалпы билим берүү орто мектеп
 8. Жоон-Күнгөй айылы К. Тайгараев атындагы № 107 жалпы билим берүү башталгыч мектеп
 9. Ачы айылы К.Осмонов атындагы № 110 жалпы билим берүү негизги мектеп
 10. Калмак-Кырчын айылы О.Тажибаев атындагы № 17 жалпы билим берүү орто мектеп
 11. Жар-Кыштак айылы Хамза атындагы № 26 жалпы билим берүү орто мектеп
 12. Ак-Булак айылы А.Осмонов атындагы № 45 жалпы билим берүү орто мектеп
 13. Кара-Март айылы А.Жапарбаев атындагы № 32 жалпы билим берүү орто мектеп
 14. Сары-Булак айылы З.Саралаев атындагы № 66 жалпы билим берүү орто мектеп
 15. Кара-Жыгач айылы № 99 Жылгын-Кечүү жалпы билим берүү башталгыч мектеп
 16. Бек-Абад айылы Абат атындагы № 105 жалпы билим берүү негизги мектеп
 17. Кара-Алма айылы Т.Кубатбеков атындагы № 41 жалпы билим берүү орто мектеп
 18. Кыз-Көл айылы Д.Шопоков атындагы № 79 жалпы билим берүү орто мектеп
 19. Курук-Көл айылы А.Хакимов атындагы № 93 жалпы билим берүү негизги мектеп
 20. Миң-Өрүк айылы Т.Темирбаев атындагы № 6 мектеп-гимназия

Баткен облусундагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Кадамжай району

 1. Миң-Чынар айылы А.Төралиев атындагы орто мектеби
 2. Кызыл-Коргон айылы №24 “Кызыл-Коргон” орто мектеби
 3. Миң-Чынар айылы “Мин-Чынар” орто мектеби
 4. Миң-Чынар-2 айылы “Миң-Чынар-2” орто мектеби
 5. Миң-Чынар-2 айылы М.Миталипов атындагы орто мектеби
 6. Сырт айылы №30 Орунбай Тешебаев атындагы орто мектеби
 7. Моло айылы “Моло” орто мектеби
 8. Кызыл-Булак айылы А.Жалилов атындагы орто мектеби
 9. Күлдү айылы № 40 “Кулду” орто мектеби.
 10. Какыр айылы Тешебай Исмаилов атындагы орто мектеби
 11. Майдан айылы № 11 “Исфайрам” орто мектеби.
 12. Майдан айылы М.Таиров атындагы № 48 орто мектеби
 13. Айрыбаз айылы № 25 “Айрыбаз” орто мектеби
 14. Ирилеш айылы Б.Примов атындагы № 50 орто мектеби
 15. Жеңиш айылы № 85 орто мектеби
 16. Какыр айылы М.Курбанов атындагы № 75 орто мектеби
 17. Уч-Коргон айылы А.Рудаки атындагы № 16 орто мектеби
 18. Кара-Дөбө айылы Темирбаев атындагы № 47 орто мектеби

Лейлек району

 1. Таш-Булак айылы “Жаштык» негизги мектеби
 2. Ак-Булак айылы “Ак-Булак” орто мектеби
 3. Алга айылы “Алга” орто мектеби мекемеси
 4. Сары-Дөбө айылы “Сары-Дөбө” орто мектеби мекемеси
 5. Самат айылы “Беш-Бала” башталгыч мектеби мекемеси

Кызыл-Кыя шаары

 1. Кызыл-Кыя шаары Токтогул атындагы № 6 орто мектеби
 2. Кызыл-Кыя шаары А.Навои атындагы №8 орто мектеби
 3. Кызыл-Кыя шаары А.П.Гайдар атындагы №10 орто мектеби

Сүлүктү шаары

 1. Сүлүктү шаары Н.Кушматов атындагы № 9 мектеп-гимназиясы

Баткен району

 1. Ак-Татыр айылы Т.Садыков атындагы орто мектеби
 2. Дөбө айылы “Дөбө” орто мектеби
 3. Зардалы айылы Н.Сүйүнов атындагы башталгыч мектеби
 4. Самаркандек айылы С.Кожобаева атындагы Самаркандек гимназияжатак мектеби
 5. Айгүл-Таш айылы Айгүл-Таш башталгыч мектеби
 6. Таш-Тумшук айылы “Таш-Тумшук” негизги жалпы билим берүү мектеби
 7. Чоң-Кара айылы Токтогул атындагы орто мектеби
 8. Самаркандек айылы М.Салихов атындагы орто мектеби
 9. Кызылбел айылы Курсанали Турмаматов атындагы орто мектеби
 10. Ак-Өтөк айылы Ак-Өтөк башталгыч мектеби
 11. Чарбак айылы А.Топчуев атындагы орто мектеби
 12. Кан айылы З.Ормонов атындагы орто мектеби
 13. Самаркандек айылы Орто-Сай-Самаркандек башталгыч мектеби
 14. Көк-Таш айылы “Көк-Таш” башталгыч мектеби
 15. Көк-Таш айылы Ш.Ганы атындагы орто мектеби

Нарын облусундагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Ак-Талаа району

 1. Кайыңды-Булак айылы Бакый Мүсүралиева атындагы орто мектеби

Ат-Башы району

 1. Кызыл-Туу айылы, Казыбек айыл аймагы Калкан Кермалиев атындагы орто мектеби
 2. Ача-Кайың айылы Ой-Терскен орто мектеби
 3. Талды-Суу айылы Абийбулла Осмоналиев атындагы орто мектеби
 4. 1-Май айылы Токтобай Тынымбаев атындагы орто мектеби

Жумгал району

 1. Беш-Терек айылы, Чаек айыл аймагы Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектеби
 2. Жумгал айылы, Жумгал айыл аймагы Мыскал Өмүрканова атындагы орто мектеби
 3. Арал айылы Бүбүаида Кожоналиева атындагы орто мектеби
 4. Көк-Ой айылы Турусбек уулу Султан атындагы орто мектеби
 5. Таш-Дөбө айылы Таш-Дөбө орто мектеби
 6. Эпкин айылы Акун Садырбаев атындагы орто мектеби

Кочкор району

 1. Кочкор айылы Нинакан Жүндүбаева атындагы гимназия мектеби
 2. Кара-Күңгөй айылы Аблес уулу Алайдар атындагы орто мектеби
 3. Кара-Тоо айылы Шарыпбек Абдылдаев атындагы орто мектеби
 4. Чекилдек айылы Кайып Темиров атындагы орто мектеби
 5. Семиз-Бел айылы Арзымкан Бостонов атындагы орто мектеби
 6. Кара-Саз айылы, Ормон Хан айыл аймагы Сагынбай Орозбак уулу атындагы орто мектеби
 7. Туз айылы Жуншаалы кызы Сайнап атындагы орто мектеби
 8. Б.Исакеев айылы Сатаркул Исмаилов атындагы орто мектеби
 9. Кочкор айылы Капар Кыдыралиев атындагы орто мектеби
 10. Сары-Булак айылы Шамен атындагы орто мектеби

Нарын району

 1. Миң-Булак айыл аймагы, Таш-Дөбө айылы Актан Тыныбек атындагы орто мектеби
 2. Чет-Нура айыл аймагы, Ак-Булуң айылы Капар Күчүков атындагы башталгыч мектеби
 3. Учкун айыл аймагы, Учкун айылы Эшпай Токсобаев атындагы орто мектеби
 4. Эмгек-Талаа айылы, Эмгек-Талаа айыл айм. Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби
 5. Таш-Башат айылы, Дөбөлү айыл аймагы Дүрбөлөң Мамбетов атындагы орто мектеби
 6. Ак-Талаа айылы, Эмгек-Талаа айыл аймагы Жекшенбек Мамбетов атындагы орто мектеби
 7. Орук-Там айылы. Абышка Алсеитов атындагы орто мектеби
 8. Эки-Нарын айылы Мукаш Мамбетов атындагы орто мектеби

Нарын шаары

 1. Нарын шаары Абдыкадыр Садыков атындагы № 9 орто мектеби
 2. Нарын шаары Эсенгул Ибраев атындагы № 4 орто мектеби
 3. Нарын шаары Кычан Жакыпов атындагы № 5 орто мектеби
 4. Нарын шаары Жапар Чолпонбаев атындагы № 10 орто мектеби

Ысык-Көл облусундагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Каракол шаары

 1. Каракол шаары №1 инновациялык гимназия мектеби Ысык-Көл району
 2. Бает айылы Бает жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Бостери айылы Х.Жээнбаев атындагы мектеп-лицейи
 4. Кашат айылы К.Кудайбердиева атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 5. Көк-дөбө айылы Ш.Эсеналиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 6. Кароол- Дөбө айылы Ж.Бейшекеев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 7. Өрүктү айылы И.Бейшембаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби

Түп району

 1. Балбай айылы № 5 З.Мамбетсеитова жалпы орто мектеби
 2. Ынтымак айылы № 31 Ынтымак жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Токтоян айылы А.Коенкозов атындагы № 18 жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Сары-Тологой айылы К.Эгембердиев атындагы № 17 жалпы орто билим берүү мектеби
 5. Сары-Тологой айылы Сыдыкбеков атындагы №16 жалпы орто мектеби

Тоӊ району

 1. Алабаш айылы М.Кидибаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 2. Эшперов айылы М.Догдуров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Кызыл-Туу айылы М.Жумаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Коңур-Өлөң айылы К.Иманалиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 5. Көлтөр айылы Ж.Айтикеев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 6. Тоң айылы А.Салиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби

Жети-Өгүз району

 1. Саруу айылы Садык Сыдыков атындагы орто мектеби
 2. Чырак айылы Талып Акун атындагы орто мектеби

Балыкчы шаары

 1. Балыкчы шаары Лев Толстой атындагы № 1 жалпы орто билим берүүчү мектеп-гимназиясы
 2. Балыкчы шаары Ж. Бөкөнбаев атындагы № 2 жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Балыкчы шаары Ч.Айтматов атындагы № 5 жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Балыкчы шаары К.Жакыпов атындагы № 8 жалпы орто билим берүү мектеби
 5. Балыкчы шаары Манас атындагы № 10 жалпы орто билим берүү мектеби

Ак-Суу району

 1. Ново-Вознесеновка айылы Муса Жусупов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 2. Отрадный айылы Мурат Калиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Орлиное айылы В.И.Омельченко атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Кайырма-Арык айылы А.Деркембаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 5. Ак-Булуң айылы Ыбырай Туманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 6. Черик айылы Т. Мамбетакунов атындагы толук эмес орто билим берүү мектеби
 7. Жыргалаң айылы Т. Асанбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби.
 8. Каракол айылы А.Айтпаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 9. Челпек айылы М.Рахимов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 10. Ак-Чий айылы А.Ракымов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 11. Сары-Камыш айылы Ж.Субанбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 12. Теплоключенко айылы М.Мамакеев атындагы гимназия мектеби
 13. Чолпон айылы Ү.Калиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби

Чүй облусундагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Москва району

 1. Ак-Суу айылы № 4 Ак-Суу жалпы билим берүү орто мектеби
 2. Крупское айылы № 1 Октябрь жалпы орто билим берүү мектеби
 3. Төлөк айылы Бердигул атындагы жалпы орто билим берүү мектеби
 4. Аӊ-Арык айылы Шаршенкул Баялиев атындагы жалпы билим берүү мектеби
 5. Маловодное айылы “Красный Пахарь” негизги жалпы билим берүү мектеби
 6. Беш-Терек айылы Беш-Терек” жалпы билим берүү орто мектеби
 7. Петровка айылы Петровка жалпы билим берүү орто мектеби
 8. Петровка айылы Черняховский атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 9. Мураке айылы Салкын Бегалиева атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 10. Темен-Суу айылы Профессор Н.Бакиров атындагы жалпы орто билим берүү мектеби

Ысык-Ата району

 1. Жээк айылы Жээк айылынын Кычан Жакыпов атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 2. Хунчи айылы Ак-Кудук орто мектеби
 3. Первомай айылы Первомайское айылынын жалпы билим берүү негизги мектеби
 4. Алмалуу айылы Осмонкул Бөлөбалаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 5. Жетиген айылы Сулайманкул Жекшенбаев атындагы Жетиген жалпы билим берүү башталгыч мектеби
 6. Юрьевка айылы Руслан Шаботоев атындагы Юрьевка орто мектеби
 7. Кеңеш айылы Кеңеш атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 8. Ивановка айылы Ивановка № 5 башталгыч мектеби

Сокулук району

 1. Мирное айылы Нуржамал Маткасымова атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 2. Биринчи-Май айылы Марипа Асанканова атындагы орто мектеби
 3. Национальное айылы Панфилов орто мектеби
 4. Комсомол айылы Комсомол айылындагы Комсомол орто мектеби
 5. Кызыл-Туу айылы Чодугуль Байсалбекова атындагы орто мектеби

Панфилов району

 1. Чалдыбар айылы В.Я.Захарченко атындагы № 1 Чалдыбар жалпы билим берүү орто мектеби
 2. Ойронду айылы “Береке” жалпы билим берүү башталгыч мектеби
 3. Панфилов айылы М.Тилекеев атындагы Панфилов жалпы билим берүү орто мектеби
 4. Панфилов айылы Панфиловка кечки-сырттан окуу орто мектеби

Жайыл району

 1. Полтавка айыл өкмөтү, Малтабар айылы Абдрашит Бердибаев атындагы Малтабар жалпы билим берүү орто мектеби
 2. Суусамыр айыл өкмөтү, Кожомкул айылы Сапарбек Мырзакматов атындагы жалпы билим берүү орто мектеби
 3. Сарыкоо айыл өкмөтү, Алтын айылы Буденовка орто мектеби
 4. Суусамыр айыл өкмөтү, Суусамыр айылы Конушбаев Кадырбек атындагы Суусамыр орто мектеби
 5. Кара-Балта шаары № 1 башталгыч мектеби

Аламʏдʏн району

 1. Степное айылы “Келечек” орто мектеби
 2. Гроздь айылы Гроздь орто мектеби
 3. Озерное айылы Салкын башталгыч мектеби
 4. Чокморов айылы С.Чокморов атындагы орто мектеби

Кемин району

 1. Карал-Дөбө айылы С.Кудайберген атындагы Карал-Дөбө орто мектеби
 2. Кайынды айылы А.Токомбаев атындагы Кайынды орто мектеби
 3. Самансур айылы С.Конурбаев атындагы Самансур орто мектеби
 4. Ак-Тилек айылы Ак-Тилек орто мектеби
 5. Боролдой айылы Асанкул Акаев атындагы орто мектеби
 6. Боролдой айылы Ш.Коңурбаев атындагы Боролдой орто мектеби
 7. Тегирменти айылы Б.Солтоноев атындагы Тегирменти орто мектеби
 8. Кемин шаары Н.Давлесов атындагы Кемин № 3 орто мектеби

Чүй району

 1. Токмок шаары Токмок шаарынын Д.Казакбаев атындагы № 14 орто мектеби
 2. Жаңы жол С.Сыдыгалиев атындагы толук эмес орто мектеби
 3. Меенеткеч айылы А.Жансеитов атындагы орто мектеби

Ош жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Алай району

 1. Кең-Жылга айылы Жоро Алимов атындагы № 27 орто мектеби
 2. Гагарин айылы № 47 “Тоо-Ашкан” башталгыч мектеби
 3. Тогуз-Булак айылы Абдаким Бекташов атындагы № 26 орто мектеби
 4. Гүлчө айылы Тапык Отунчиев атындагы № 2 мектепгимназиясы
 5. Гүлчө айылы Муса Адышев атындагы № 1 мектепгимназиясы
 6. Жаңы-Алай айылы Самат Ашимов атындагы № 42 орто мектеби
 7. Кара-Суу айылы Жээнкул Кыпыева атындагы № 30 орто мектеби
 8. Гүлчө айылы Парманас атындагы № 5 орто мектеби
 9. Гүлчө айылы Сары Молдокулов атындагы № 7 орто мектеби
 10. Терек айылы Кадырмамат Султанов атындагы № 11 орто мектеби

Араван району

 1. Уйгур-Абад айылы Муса Каратаев атындагы № 26 орто мектеби
 2. Чертик айылы Каримкул Мухаммедов атындагы № 37 негизги мектеби
 3. Жаңы-Абад айылы Мадамин Назаров атындагы № 8 орто мектеби
 4. Кайрагач-Арык айылы Зухрахан Розахунова атындагы № 6 орто мектеби
 5. Ак-Шар айылы №1 “Төөмоюн” гимназия-интернаты
 6. Акшар айылы №46 “Кызыл-Талаа» негизги мектеби
 7. Достук айылы № 41 “Достук” орто мектеби
 8. Араван айылы Алишер Навои атындагы № 3 орто мектеби
 9. Кочубаев айылы А. Тургунов атындагы жатак-мектеби

Кара-Суу району

 1. Кара-Суу шаары К.Жакыпов атындагы № 61 зээндүү балдар үчүн жатак гимназия
 2. Шарк а/а, Шарк айылы №132 негизги мектеби
 3. Папан а/а, Кара-Гур айылы №114 Кара-Гур орто мектеби
 4. Катта-Талдык а/а, Кара-Сөгөт айылы Орозбек Кожошев атындагы № 32 орто мектеби
 5.  Папан а/аАлчалы айылы №113 А.Семетеев атындагы орто мектеби
 6. Мады а/а, Жоош айылы №26 Жоош негизги мектеби
 7. Мады а/а, Тээке айылы Бегай Лапин кызы атындагы № 22 орто мектеби
 8. Жаны-Арык а/а, Ак-Терек айылы №4 Ак-Терек орто мектеби
 9. Папан а/а, Бору айылы Арзыбай Саипов атындагы № 90 орто мектеби
 10. Сары-Колот а/а, Тойчу айылы №120 негизги мектеби
 11. Отуз-Адыр а/а, Кыш-Абад айылы Мамат Тешебаев атындагы №102 орто мектеби
 12. Жоош а/а, Коммунизм айылы №137 “Коммунизм” негизги мектеби
 13. Отуз-Адыр а/а, Кызыл-Абад айылы Зулпиев Камчыбек атындагы № 55 орто мектеби
 14. Мады а/а ,Учкун айылы №97 Учкун орто мектеби
 15. Сары-Талаа М.Кайыков атындагы №126 негизги мектеп
 16. Кожо-Келен айылы С.Ибраимов атындагы №34 орто мектеп
 17. Чайчи айылы С.Нышанбаев атындагы №104 орто мектеп
 18. Каарман айыл Б.Азизов атындагы №40 орто мектеп
 19. Кара-Суу шаары З.Бабур атындагы №67 орто мектеп
 20. Кенжекул айылы Т.Юнусов атындагы № 21 орто мектеп
 21. Савай айылы С.Бахапова атындагы № 100 орто мектеп
 22. Лангар айылы Ж.Култаев атындыгы № 38 орто мектеп
 23. Талдык айылы И.Сулайманов атындагы № 64 орто мектеп
 24. Большевик айылы Токтогул атындагы № 73 орто мектеп
 25. Кош-Таш айылы АбуАли Ибн Сино атындагы № 16 орто мектеп

Ноокат району

 1. Калдай айылы “Калдай” орто мектеби
 2. Жаңы-Базар айылы М.В.Ломоносов атындагы орто мектеби
 3. Буудайлык айылы “Буудайлык” башталгыч мектеби
 4. Күнгөй-Нуру айылы “Күнгөй-Нуру” башталгыч мектеби
 5. Толман айылы А.Эшов атындагы “Толман” орто мектеби
 6. Тескей-Кожоке Кожоке атындагы орто мектеби
 7. Улуу-Тоо айылы “Улуу-Тоо” толук эмес орто мектеби
 8. Алашан айыл Б.Матаипов атындагы “Алашан” орто мектеби
 9. Ак-Терек “Ак-Терек башталгыч мектеби
 10. Чили-Сай “Чили-Сай” орто мектеби
 11. Ак-Этек “Ак-Өтөк” негизги мектеби
 12. Арал айылы Алымкул Үсөнбаев атындагы “Арал” орто мектеби
 13. Акчал айылы Тилебалды Айбашев атындагы орто мектеби
 14. Кара-Таш айылы “Ноокат билимканасы” жатак-лицейи
 15. Жаңы-Ноокат айылы “Сахоба” мектеп-лицейи
 16. Көк-Жар айылы “Көк-Жар” инновациялык гимназия билим берүү комплекси
 17. Борбаш айылы Карим Акматов атындагы “Борбаш” орто мектеби
 18. Чеч-Дөбө айылы Алыкул Осмонов атындагы орто мектеби
 19. Мирмахмудов айылы А.Мирмахмудов атындагы толук эмес орто мектеби
 20. Бел айылы Г.Эргешов атындагы “Бел-Өрүк” орто мектеби

Кара-Кулжа району

 1. Кызыл-Жар айыл аймагы, Сай-Талаа айылы Сооронбай Жусуев атындагы «Сай-Талаа” орто мектеби
 2. Капчыгай айыл аймагы, Кара-Таш айылы Ысак Жорокулов атындагы орто мектеби
 3. Чалма айыл аймагы, Беш-Кемпир айылы Жумабай Абидинов атындагы орто мектеби
 4. Кара-Кочкор айыл аймагы, Кара-Кочкор айылы Шамши Исмаилов атындагы орто мектеби
 5. Кашка-Жол айыл аймагы, Жийде айылы “Жийде” орто мектеби
 6. Ой-Тал айыл аймагы, Ой-Тал айылы Куланчы Орунбеков атындагы орто мектеби

Өзгөн району

 1. Кара-Колот айылы “Октябрь Туусу” № 85 негизги мектеп
 2. Элчибек айылы Ж.Малабаев атындагы № 74 негизги мектеп
 3. Кайнар айылы А.Ормонов атындагы башталгыч мектеп
 4. Шамал-Терек айылы Э. Атакулов атындагы № 75 орто мектеп
 5. Чечебай айылы Чечебай № 94 башталгыч мектеби
 6. Доңуз-Тоо айылы К.Курманбеков атындагы № 84 башталгыч мектеп
 7.  Чангет айылы И.Жумабаев атындагы № 61 орто жалпы билим берүүчү мектеп
 8. Ак-Терек айылы А.Сазыев атындагы № 2 башталгыч мектеп
 9. Алга айылы К.Ботобекова атындагы № 4 орто мектеп
 10. Үңкүр айылы “Кызыл-Абад” № 44 орто мектеп
 11. Кальта айылы Ж.Абжапаров атындагы № 71 орто жалпы билим берүүчү мектеп
 12. Өстүрүү айылы К.Курманбеков атындагы № 39 орто жалпы билим берүүчү мектеп
 13. Кыргызстан айылы Үсөн уулу Жаныш атындагы № 59 орто мектеп
 14. Адыр айылы М.Сулайманов атындагы № 37 орто мектеп
 15. Кайрат айылы С.Жанибеков атындагы № 23 орто мектеп
 16. Өстүрүү айылы Ш.Турсунбаев атындагы № 72 негизги мектеп
 17. Кызыл-Байрак айылы Т.Бөрүбаев атындагы № 79 орто мектеп
 18. Бостон айылы О.Жусупбеков атындагы № 35 орто мектеп
 19. Кремль айылы А.Машрапов атындагы № 96 башталгыч мектеп
 20. Салам-Алик айылы Раимбек Сатыбалды уулу атындагы № 32 орто мектеп
 21.  Комсомол айылы А.Маматов атындагы № 66 орто мектеп
 22. Беш-Абышка айылы А.Жунусов атындагы № 69 орто мектеп

Чоң-Алай району

 1. Кабык айылы “Кабык” орто мектеби
 2. Дароот-Коргон айылы Абдилазиз Мурзакулов атындагы орто мектеби

Атайын жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

 1. Баткен облусу Баткен облусунун Сүлүктү шаарындагы көмөкчү жатак-мектеби
 2. Чүй облусу Беловодск атайын жалпы билим берүү (көмөкчү) жатак-мектеби
 3. Ноокен району Ж. Ниязов атайын жалпы билим берүү (көмөкчү) жатак-мектеби
 4. Кара-Суу району Кычан Жакыпов атындагы № 61 зээндүү балдар үчүн жатак-гимназиясы
 5. Ош облусу М. Разаков атындагы жетим балдар жана атаэнелеринин көзөмөлчүлүгүсүз калган балдар үчүн Мырза-Аки жатак-мектеби
 6. Бишкек шаары А. Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи
 7. Талас шаары Талас атайын жалпы билим берүү (көмөкчү) жатак-мектеби

Талас облусундагы жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарынын тизмеси

Талас шаары

 1. Талас шаары Р. Я. Рысакова атындагы № 2 орто мектеби
 2. Талас шаары Сагын Абдуллаев атындагы № 6 орто мектеби
 3. Талас шаары № 8 орто мектеби
 4. Талас району
 5. Жергетал а/ө, Кызыл-Туу айылы Байсейит уулу Эшмамбет атындагы орто мектеби
 6. Р. Айдаралиев а/ө, Көпүрө-Базар айылы Р. Айдаралиев атындагы орто мектеби
 7. Арал а/ө, Арал айылы М. Сейталиев атындагы орто мектеби Бекмолдо а/ө,
 8. Сасык-Булак айылы Жумагул у Алымкул. атындагы орто мектеби
 9. Көк-Ой а/ө, Көк-Ой айылы Момункулов Казак атындагы Таш-Төбө орто мектеби
 10. Долоно а/ө, Таш-Арык айылы А. Эсенбеков атындагы орто мектеби

Бакай-Ата району

 1. Ак-Дөбө а/ө, Ак-Дөбө айылы Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектеби
 2. Акназар а/ө, Таш-Кудук айылы Маамыт уулу Абдрахман атындагы орто мектеби
 3. Ынтымак айылы Эшимбек Капалов атындагы орто мектеби
 4. Шадыкан а/ө, Түйтө айылы Солтонбек Көчөрбаев атындагы орто мектеби

Айтматов району

 1. Маймак айылы Р.Шукурбеков атындагы орто мектеби
 2. Чолпонбай а/ө, Чымгент айылы Б.Мырзабаев атындагы орто мектеби
 3. Шекер а/ө, Шекер Т.Айтматов атындагы орто мектеби
 4. Кара-Буура а/ө, Кызыл-Адыр айылы М.Орозбеков атындагы орто мектеби

Манас району

 1. Үч-Коргон а/ө, Үч-Коргон айылы Г.Малаев атындагы орто мектеби
 2. Покровка а/ө, Кара-Арча айылы Кара-Арча орто мектеби
Бөлүшүү

Комментарийлер