Жалпы негизги жана жалпы орто билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө билими жөнүндө документтерди салтанаттуу тапшыруу иш-чараларын өткөрүү жөнүндө

  • 22.04.2013
  • 0

Билим берүү жана илим министрлигинин
2013-жылдын 18-апрелиндеги №200/1 буйругу

Жалпы билим берүү уюмдарында жалпы орто билими жөнүндө аттестаттарды, жалпы негизги билими жөнүндө күбөлүктөрдү тапшыруу иш-чараларын уюшкандыкта өткөрүү жана бүтүрүүчүлөрдүн өмүрүнүн коопсуздугун алдын алуу максатында

БУЙРУК КЫЛАМЫН:

1. Окуу жылынын аяктагандыгына байланыштуу жалпы орто билими жөнүндө аттестаттарды тапшыруу билим берүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, укук коргоо органдарынын салтанаттуу катышуусу менен 2013-жылдын 24-июнунда саат 10.00дө өткөрүлсүн.

2. Жалпы негизги билими жөнүндө күбөлүктөрдү бүтүрүүчүлөргө тапшыруу салтанаты 2013-жылдын 20-июнунда саат 10.00дө өткөрүлсүн.

3. Бишкек, Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын жана райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына:

• бүтүрүүчүлөргө арналган салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери, ата-энелердин комитеттеринин төрагалары менен жолугушуулар өткөрүлсүн жана аталган иш-чараларды өткөрүүгө ата-энелердин чыгымдарын чектөө боюнча иштер жүргүзүлсүн;

• иш-чараларды өткөрүү учурунда бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугу, иш-чаранын уюшкандыкта өтүшүн камсыз кылуу педагогикалык жамаат жана жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерине милдеттендирилсин;

• иш-чараларды өткөрүү учурунда райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, мектептин коопсуздук кызматы, укук коргоо органдары, ата-энелер коомчулугунун кезекчилиги уюштурулсун;

• бүтүрүүчүлөргө арналган иш-чараларды кечкисин жана түнкүсүн мектептин аймагында, жаратылышта, оюн-зоок жайларда, кафелерде, ресторандарда өткөрүүгө тыюу салынсын;

• ата-энелерге (мыйзамдуу өкүлдөргө) балдарынын өмүрүн, ден соолугун сактоо жоопкерчилиги милдеттендирилсин;

• класс жетекчилерден, ата-энелерден, мугалимдерден мыйзамсыз түрдө акча чогултуу фактылары болсо, мектептердин жетекчилерине тартиптик жаза колдонулуп, кызмат орундарынан бошотууга чара көрүлсүн.

• Мектепке чейинки, мектепте, мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгына 2013-жылдын 28-июнуна чейин маалымат берилсин.

4. Бул буйрукту «Кутбилим» газетасынын редакциясы (К.Чекиров) жарыяласын.

5. Буйруктун аткарылышы билим берүү жана илим министринин орун басары Д.Кендирбаевага милдеттендирилсин.

О проведении торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам основной и средней общеобразовательной школы документов об образовании

В целях организованного проведения торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам общеобразовательных организаций аттестатов о среднем общем образовании, свидетельств об основном общем образовании и обеспечения охраны их жизни и здоровья на период проведения торжественного мероприятия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести мероприятия, посвященные завершению обучения средней общеобразовательной организации и выдаче аттестатов о среднем общем образовании в общеобразовательных организациях 23 июня 2013 года в 10.00 ч. в торжественной обстановке с участием органов управления образованием, представителей местного самоуправления, правоохранительных органов и родительской общественности.

2. Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9 классов провести в общеобразовательных школах 20 июня 2013 года в 10.00 ч.

3. Начальникам Бишкекского и Ошского городских управлений образованием, заведующим районными и городскими отделами образования, руководителям общеобразовательных школ:

 • провести встречи с родителями и председателями родительских комитетов выпускных классов по вопросу организации, проведения торжественных мероприятий и по ограничению родительских материальных, денежных затрат на проведение выпускных мероприятий;

• возложить персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время проведения торжественных мероприятий на руководителей общеобразовательных организаций и педагогические коллективы;

• организовать круглосуточные дежурства ответственных работников районных и городских отделов образования с привлечением службы безопасности школ, сотрудников правоохранительных органов, родительской общественности на период проведения мероприятий.

• запретить проведение выпускных мероприятий в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе;

• возложить ответственность на родителей (законных представителей) за обеспечение жизни и состояние здоровья своих детей в период мероприятий;

• принять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ по фактам незаконных денежных сборов с родителей, классных руководителей и учителей;

• представить 28.06.13 года в Управление дошкольного, школьного и внешкольного образования информацию о проведенных мероприятиях.

4. Редакции газеты «Кутбилим» (К.Чекиров) опубликовать данный приказ.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра образования и науки Д.Кендирбаеву.

 

 Министр К. Садыков

Поделиться

Комментарии