Улуттук тест жүргүзүү борборунун филиалын түзүү жөнүндө

  • 22.04.2013
  • 0

Билим берүү жана илим министрлигинин 2013-жылдын 1-апрелиндеги №144/1

буйругу

Тест жүргүзүү системасын өнүктүрүү жана жалпы билим берүүчү мекемелердин жана атайын билим берүүчү окуу жайлардын окуучуларынын билимин баалоо усулдарын жакшыртуу, педагогикалык кызматкерлерге усулдук жардам көрсөтүү, тест жүргүзүү маселелери боюнча конференция жана семинарларды өткөрүү жана Улуттук тест жүргүзүү борборунун ишмердүүлүгүн Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын аймагында кеңейтүү максатындагы

БУЙРУГУ:

1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест жүргүзүү борборунун филиалы Ош шаарында, 2013-жылдын 1-апрелинен тартып түзүлсүн.

2. Улуттук тест жүргүзүү борбору филиалдын түзүмүн жана анын ачылышына байланышкан иш-аракеттерди камсыз кылсын.

3. Буйруктун аткарылышына жоопкерчилик Улуттук тест жүргүзүү борборунун директору А. Бакировго жүктөлсүн.

«О создании филиала НЦТ»

В целях развития системы тестирования и совершенствования методов оценки знаний учащихся общеобразовательных учреждений и ссузов, оказания методической помощи педагогическим кадрам, проведения конференций и семинаров по вопросам организации тестирования, а также для расширения деятельности НЦТ на территории Ошской, Жалалабатской и Баткенской областей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Южный филиал Национального центра тестирования МОиН КР в г.Ош с 1 апреля 2013 года.

2. Национальному центру тестирования обеспечить формирование штата филиала и осуществление действий, связанных с его открытием.

3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на директора НЦТ Бакирова А.

 

Министр К.Садыков

Поделиться

Комментарии