К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

  • 01.07.2015
  • 0

 — Кыргызстандагы гуманитардык билим берүү системасынын лидери.

— Евразиялык Ассоциациялар университетинин мүчөсү.

— Шанхай Кызматташтык Уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү.

— Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө.

— Чыгыш жана Батыш цивилизацияларынын тил  жана маданиятын гармониялык айкалышкан жана жолугушкан жери.

— Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын дардооочу негизги борбор.

— Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташта.

 

Кытай, жапон, корей, иран, араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу  негизги борбор. Батыш Европа жана Чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүүчү    50дөн ашуун чет элдик профессорлор иштеген университет. Жыл  сайын 500 дөн ашуун  БГУнун студенти дүйнөлүк  мыкты Сока (Жапон), ММУ (Орусия), Питтсбург (АКШ), Гуанчжоу (Кытай), Сеул (Корея) ж.б. университеттерде эл аралык тажрыйбалык  окууга катышып келишет.

Дүйнөнүн 16 тилинде (англис, немис, италия, жапон, кытай, корей, араб ж.б.) окутуу жүргүзүлөт.

Мамлекетибиздин беделдүү жана мыкты жогорку окуу жайына кош келиңиздер!

Бишкек гуманитардык университети  2015-2016-окуу жылына кийинки багыттарга кабыл алуу жарыялайт:

 

Адистиктер/Даярдоо багыттарКвалификациясы/окуу мөөнөтүТалап  кылынуучу ЖРТ
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ      (кыргыз тили, түрк тили)
Филология (түрк)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филология (кыргыз)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – Кыргыз, түрк.Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик тил кыргыз эмес  мекемелериндеАдистик  5 жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (кыргыз)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЛингвистикаМагистр    2 жыл Аӊгемелешүү
  СЛАВЯН ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ    (орус, украин, польша, англис тилдери)
Чөлкөм таануу (россия таануу, славян таануу)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (орус тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Бакалавр  4  жылОрус тили –ооз эки; Орус тили — жазуу.
Филологиялык билим берүү: профили – Орус тил жана адабиятБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Педагогика: профили –Социалдык  педагогикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филология (орус тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Университет ШОС(чөлкөм таануу)Магистр   2  жылАӊгемелешүү
Чөлкөм таануу(россия таануу, кытай таануу)Магистр   2  жылАӊгемелешүү
ЛингвистикаМагистр  2   жылАӊгемелешүү
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Магистр  2   жылАӊгемелешүү
Филологиялык билим берүүМагистр  2   жылАӊгемелешүү
ПедагогикаМагистр  2   жылАӊгемелешүү
  ЕВРОПА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ (англис, немис, италия, француз тилдери)
Лингвистика (англис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ), предметтик тест — англис тили
Лингвистика ( немис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – Англис тил мугалими,немис тил мугалимиБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),предметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Котормо жана котормо таануу:Лингвист – котормочусу

англис тили

немис  тили

 Адистик 5 жылНегизги тест (ЖРТ),предметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Эл аралык мамилелер: ( англис, немис,француз жана италия тилдеринде сүйлөгөн)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),предметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Лингвистика — МагистратураМагистр    2  жыл Аӊгемелешүү
Лингвистика — Магистратура(чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Магистр    2  жыл Аӊгемелешүү
  ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР ФАКУЛЬТЕТИ(англис, немис, кытай тилдери)
ЖурналистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Коомчулук менен байланыш: профили —  Басмакана ишБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Китеп жайылтууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу: профили —  Китепкана информациялык иш аракетАрхив жүргүзүүБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЖурналистикаМагистр    2 жыл Аӊгемелешүү
Журналистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Магистр    2 жыл Аӊгемелешүү
  ЧЫГЫШ ТААНУУ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ (чыгыш тилдеринде сүйлөгөн: араб, корей, фарсы, түрк, жапон) 
Эл аралык мамилелер:корей/ фарсы,

түрк, араб/жапон тилдери

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Лингвистика: профили ТПМКжапон/түрк

араб/корей/фарсы тилдери

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Чыгыш таануу, африканистикажапон/корей/араб тилдериБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ) 
Экономика: профиль – Дүйнөлүк экономикажапон/түрк/фарсы тилдериБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ) 
Чыгыш таануу, африканистикаМагистр   2  жылАӊгемелешүү
Эл аралык мамилелерМагистр   2  жылАӊгемелешүү
  КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ    (кытай, англис тилдери)
Эл аралык мамилелерБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),англис тили
Чөлкөм таанууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ФилософияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Чыгыш таануу, африканистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Котормо жана котормо таануу Адистик  5 жылНегизги тест (ЖРТ)
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
  СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 
Социалдык ишБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
СоциологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ПолитологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ПсихологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
СоциологияМагистр   2  жылАӊгемелешүү
Социалдык ишМагистр   2  жылАӊгемелешүү
ПолитологияМагистр   2  жылАӊгемелешүү
ПсихологияМагистр   2  жылАӊгемелешүү
Магистратура (чет өлкөлүк  жарандар үчүн)Магистр    2 жылАӊгемелешүү
  ЭКОЛОГИЯ ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ
ГеографияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Экология жана жаратылышты пайдаланууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
МенеджментПрофилдер:

Муниципалдык менеджмент

Жарнама менеджменти

Социалдык менеджмент

Туризмдеги менеджмент

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
 ЭКОНОМИКА ЖАНА КАРЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ
Экономика: профили –Каржы, насыя жана банк иши

Бухгалтердик эсеп-кысап, талдоо жана аудит

Улуттук экономика

Салык жана салык салуу

Экономика  жана ишканада башкаруу

Бизнес башкаруу

Коммерция

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЭкономикаМагистр   2  жылАӊгемелешүү

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

АдистиктерОкуу мөөнөтүАдистиктерОкуу мөөнөтүТалап  кылынуучу ЖРТ
Филологиялык билим берүү: профили –Орус тили жана адабияты5 жыл

3,5 жыл

Филологиялык билим берүү: профили –Кыргыз тили жана адабияты5 жыл

3,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Социалдык иш5 жыл3,5 жылКитепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу5  жыл3,5 жылНегизги тест(ЖРТ)
Педагогика: профили – Мектепке чейинки билим берүү5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Социология5 жыл3,5 жылНегизги тест(ЖРТ)
Журналистика5 жыл3,5 жыл

 

  Мамлекеттик жанаи муниципалдык башкаруу5 жыл

3,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Экономика: профили — Экономика  жана ишканада башкаруу 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

Педагогика: профили – Башталгыч билим берүү5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Экономика: профили –Бухгалтердик эсеп кысап талдоо жана аудит5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Менеджмент5 жыл3,5 жылНегизги тест(ЖРТ)
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономика5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Экономика: профиль – Каржы жана насыя 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

— Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ЖРТ);

— Абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы;

— Орто билими тууралуу аттестаттын түп нускасы;

—  3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт;

—  Паспорт жана анын 2 даана көчүрмөсү.

 

БГУда ошондой эле колледж жана лицей иш алып барат:

колледж – орто-кесиптик билим берүү 9-11 класстардын базасында: менеджмент, маркетинг,  экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап талдоо жана аудит, каржы, салык жана салык салуу;

лицей — 10-11 класстарга кабыл алат, лицейди бүткөндөн кийин жалпы орто билим жөнүндө аттестат берилет.

 

УНИВЕРСИТЕТТИН ДАРЕГИ:    720044  Бишкек шаары,  Тынчтык проспекти 27. Тел: (996 312) 21-87-27, (0709) 71-85-86

БГУ боюнча тоолук маалыматты төмөнкү сайттан билип аласыз  www.bhu.kg

 — Кыргызстандагы гуманитардык билим берүү системасынын лидери.

— Евразиялык Ассоциациялар университетинин мүчөсү.

— Шанхай Кызматташтык Уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү.

— Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө.

— Чыгыш жана Батыш цивилизацияларынын тил  жана маданиятын гармониялык айкалышкан жана жолугушкан жери.

— Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын дардооочу негизги борбор.

— Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташта.

 

Кытай, жапон, корей, иран, араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу  негизги борбор. Батыш Европа жана Чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүүчү    50дөн ашуун чет элдик профессорлор иштеген университет. Жыл  сайын 500 дөн ашуун  БГУнун студенти дүйнөлүк  мыкты Сока (Жапон), ММУ (Орусия), Питтсбург (АКШ), Гуанчжоу (Кытай), Сеул (Корея) ж.б. университеттерде эл аралык тажрыйбалык  окууга катышып келишет.

Дүйнөнүн 16 тилинде (англис, немис, италия, жапон, кытай, корей, араб ж.б.) окутуу жүргүзүлөт.

Мамлекетибиздин беделдүү жана мыкты жогорку окуу жайына кош келиңиздер!

Бишкек гуманитардык университети  2015-2016-окуу жылына кийинки багыттарга кабыл алуу жарыялайт:

 

Адистиктер/Даярдоо багыттарКвалификациясы/окуу мөөнөтүТалап  кылынуучу ЖРТ
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ      (кыргыз тили, түрк тили)
Филология (түрк)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филология (кыргыз)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – Кыргыз, түрк.Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик тил кыргыз эмес  мекемелериндеАдистик  5 жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (кыргыз)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЛингвистикаМагистр    2 жыл Аӊгемелешүү
  СЛАВЯН ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ    (орус, украин, польша, англис тилдери)
Чөлкөм таануу (россия таануу, славян таануу)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (орус тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Бакалавр  4  жылОрус тили –ооз эки; Орус тили — жазуу.
Филологиялык билим берүү: профили – Орус тил жана адабиятБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Педагогика: профили –Социалдык  педагогикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филология (орус тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Университет ШОС(чөлкөм таануу)Магистр   2  жылАӊгемелешүү
Чөлкөм таануу(россия таануу, кытай таануу)Магистр   2  жылАӊгемелешүү
ЛингвистикаМагистр  2   жылАӊгемелешүү
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Магистр  2   жылАӊгемелешүү
Филологиялык билим берүүМагистр  2   жылАӊгемелешүү
ПедагогикаМагистр  2   жылАӊгемелешүү
  ЕВРОПА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ (англис, немис, италия, француз тилдери)
Лингвистика (англис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ), предметтик тест — англис тили
Лингвистика ( немис тили)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – Англис тил мугалими,немис тил мугалимиБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),предметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Котормо жана котормо таануу:Лингвист – котормочусу

англис тили

немис  тили

 Адистик 5 жылНегизги тест (ЖРТ),предметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Эл аралык мамилелер: ( англис, немис,француз жана италия тилдеринде сүйлөгөн)Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),предметтик тест — англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Лингвистика — МагистратураМагистр    2  жыл Аӊгемелешүү
Лингвистика — Магистратура(чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Магистр    2  жыл Аӊгемелешүү
  ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР ФАКУЛЬТЕТИ(англис, немис, кытай тилдери)
ЖурналистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Коомчулук менен байланыш: профили —  Басмакана ишБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Китеп жайылтууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу: профили —  Китепкана информациялык иш аракетАрхив жүргүзүүБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЖурналистикаМагистр    2 жыл Аӊгемелешүү
Журналистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн)Магистр    2 жыл Аӊгемелешүү
  ЧЫГЫШ ТААНУУ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ (чыгыш тилдеринде сүйлөгөн: араб, корей, фарсы, түрк, жапон) 
Эл аралык мамилелер:корей/ фарсы,

түрк, араб/жапон тилдери

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Лингвистика: профили ТПМКжапон/түрк

араб/корей/фарсы тилдери

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)

 

Чыгыш таануу, африканистикажапон/корей/араб тилдериБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Экономика: профиль – Дүйнөлүк экономикажапон/түрк/фарсы тилдериБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Чыгыш таануу, африканистикаМагистр   2  жылАӊгемелешүү
Эл аралык мамилелерМагистр   2  жылАӊгемелешүү
  КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ    (кытай, англис тилдери)
Эл аралык мамилелерБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ),англис тили
Чөлкөм таанууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ФилософияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Чыгыш таануу, африканистикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Котормо жана котормо таануу Адистик  5 жылНегизги тест (ЖРТ)
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономикаБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
  СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 
Социалдык ишБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
СоциологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ПолитологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ПсихологияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
СоциологияМагистр   2  жылАӊгемелешүү
Социалдык ишМагистр   2  жылАӊгемелешүү
ПолитологияМагистр   2  жылАӊгемелешүү
ПсихологияМагистр   2  жылАӊгемелешүү
Магистратура (чет өлкөлүк  жарандар үчүн)Магистр    2 жылАӊгемелешүү
  ЭКОЛОГИЯ ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ
ГеографияБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Экология жана жаратылышты пайдаланууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
МенеджментПрофилдер:

Муниципалдык менеджмент

Жарнама менеджменти

Социалдык менеджмент

Туризмдеги менеджмент

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик жана муниципалдык башкарууБакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
 ЭКОНОМИКА ЖАНА КАРЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ
Экономика: профили –Каржы, насыя жана банк иши

Бухгалтердик эсеп-кысап, талдоо жана аудит

Улуттук экономика

Салык жана салык салуу

Экономика  жана ишканада башкаруу

Бизнес башкаруу

Коммерция

Бакалавр  4  жылНегизги тест (ЖРТ)
ЭкономикаМагистр   2  жылАӊгемелешүү

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

АдистиктерОкуу мөөнөтүАдистиктерОкуу мөөнөтүТалап  кылынуучу ЖРТ
Филологиялык билим берүү: профили –Орус тили жана адабияты5 жыл

3,5 жыл

Филологиялык билим берүү: профили –Кыргыз тили жана адабияты5 жыл

3,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Социалдык иш5 жыл3,5 жылКитепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу5  жыл3,5 жылНегизги тест(ЖРТ)
Педагогика: профили – Мектепке чейинки билим берүү5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Социология5 жыл3,5 жылНегизги тест(ЖРТ)
Журналистика5 жыл3,5 жыл

 

  Мамлекеттик жанаи муниципалдык башкаруу5 жыл

3,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Экономика: профили — Экономика  жана ишканада башкаруу5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

Педагогика: профили – Башталгыч билим берүү5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Экономика: профили –Бухгалтердик эсеп кысап талдоо жана аудит5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Менеджмент5 жыл3,5 жылНегизги тест(ЖРТ)
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономика5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Экономика: профиль – Каржы жана насыя5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

— Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ЖРТ);

— Абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы;

— Орто билими тууралуу аттестаттын түп нускасы;

—  3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт;

—  Паспорт жана анын 2 даана көчүрмөсү.

 

БГУда ошондой эле колледж жана лицей иш алып барат:

колледж – орто-кесиптик билим берүү 9-11 класстардын базасында: менеджмент, маркетинг,  экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап талдоо жана аудит, каржы, салык жана салык салуу;

лицей — 10-11 класстарга кабыл алат, лицейди бүткөндөн кийин жалпы орто билим жөнүндө аттестат берилет.

 

УНИВЕРСИТЕТТИН ДАРЕГИ:    720044  Бишкек шаары,  Тынчтык проспекти 27. Тел: (996 312) 21-87-27, (0709) 71-85-86

БГУ боюнча тоолук маалыматты төмөнкү сайттан билип аласыз  www.bhu.kg

Поделиться

Комментарии