2012-2013-окуу жылынын «Акыркы коңгуроо» салтанаттуу иш-чарасын өткөрүү жөнүндө

  • 22.04.2013
  • 0

Билим берүү жана илим министрлигинин
2013-жылдын 18-апрелиндеги №201/1 буйругу

Республиканын жалпы билим берүү уюмдарында 2012-2013-окуу жылын уюшкандыкта жыйынтыктоо жана “Акыркы коңгуроого” арналган салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү убагында бүтүрүүчүлөрдүн өмүрүнүн коопсуздугун сактоо максатында

БУЙРУК КЫЛАМЫН:

1. 2013-жылы 25-майда саат 9.00дө бардык билим берүү уюмдарында окуу жылынын аяктагандыгына байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгилери менен жасалгаланган жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимндин коштоосунда өткөрүлүүчү салтанаттуу иш-чаралар жалпы билим берүүчү уюмдарда билим берүү башкармалыктарынын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу, укук коргоо органдары жана ата-энелер коомчулугунун катышуусунда өткөрүлсүн;

3. Менчиктин түрүнө жана формасына карабастан республиканын жалпы билим берүүчү уюмдардын директорлоруна салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө мыйзамсыз түрдө акча жана башка чогултууларды жыйноого, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин катышуусу менен оюн-зоок жайларында, кафе, ресторандарда жана табиятта иш-чараларды уюштурууга тыюу салынсын;

4. Бишкек, Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын жана райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине:

• иш-чараларды өткөрүү учурунда техникалык коопсуздук, окуучулардын өмүрүн сактоо үчүн билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин административдик жоопкерчилиги күчөтүлсүн;

• райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жоопкерчиликтүү кызматкерлери тарабынан күнү-түнү күзөт уюштурулсун;

• салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн жеке жоопкерчилик райондук, шаардык билим берүү уюмдарынын, мектеп администрацияларынын, класс жетекчилердин, ата-энелер комитеттеринин төрагаларына жүктөлсүн;

• өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча Мектепке чейинки, мектепте, мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгына 2013-жылдын 28-майына чейин кыскача маалыматтар берилсин.

5. Аталган буйрук «Кутбилим» редакциясы (К.Чекиров) тарабынан жарыялансын.

6. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө билим берүү жана илим министринин орун басары Д. Кендирбаевага жүктөлсүн.

О проведении торжественного мероприятия «Последний звонок», посвященного окончанию 2012-2013 учебного года

В целях обеспечения организованного завершения 2012-2013 учебного года в общеобразовательных организациях республики и обеспечения охраны жизни и здоровья школьников на период проведения торжественного мероприятия «Последний звонок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 25 мая 2013 года в 9.00 ч. во всех общеобразовательных организациях торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года.

2. Торжественные мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях, интернатных учреждениях с участием представителей органов управления образованием, местного самоуправления, правоохранительных органов и родительской общественности, оформлять Государственной символикой Кыргызской Республики и сопровождать исполнением участниками Государственного гимна Кыргызской Республики.

3. Директорам общеобразовательных организаций республики всех типов и форм собственности, запретить незаконные денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, а также организацию мероприятий с участием выпускников и их родителей в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе.

4. Начальникам Бишкекского, Ошского городских управлений образованием, заведующим районными и городскими отделами образования:

 — усилить административную ответственность директоров общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности за охрану здоровья учащихся, соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий;

— организовать круглосуточные дежурства ответственных работников управлений образованием, районных и городских отделов образования;

— организовать дежурство школьной службы безопасности, представителей правоохранительных органов, родителей и общественности в школах во время проведения торжественных мероприятий;

— представить до 28 мая 2013 года в Управление дошкольного, школьного и внешкольного образования краткую информацию об итогах проведенных мероприятий.

5. Редакции газеты «Кутбилим» ( К.Чекиров) опубликовать данный приказ.

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя министра образования и науки Д. Кендирбаеву.

 

Министр К. Садыков

Поделиться

Комментарии