ЧҮЙ УНИВЕРСИТЕТИ

  • 12.06.2015
  • 0
ЧҮЙ УНИВЕРСИТЕТИ

 

2015-2016-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Бакалаврларды даярдоо

Лицензия ЖБ № 7

521400 – Юриспруденция 4 жыл 25 000 сом

531000 – Филология

* англис тили 4 жыл 20 000 сом

* кыргыз тили 4 жыл 18 000 сом

* орус тили 4 жыл 18 000 сом

580100 – Экономика 4 жыл 25 000 сом

530200 – Политология 4 жыл 18 000 сом

510200 – Колдонмо математика жана информатика 4 жыл 20 000 сом

Дистанттык окутуу формасы

531000 – Филология: (кыргыз тили, орус тили) 5 жыл 18 000 сом

521400 – Юриспруденция 5 жыл 25 000 сом

580100 – Экономика 5 жыл 25 000 сом

Окууга тапшыруудагы зарыл документтер:

* ЧУнун президентинин атына арыз;

* Билими тууралуу документ (түп нускасы);

* Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты;

* Медициналык справка (форма №086-у);

* Сүрөт (3х4 см) 6 даана;

* Туулгандыгы тууралуу күбөлүктү же паспортун өзү көргөзөт.

Окуу үчүн акы төлөөдөгү жеңилдиктер:

— Көп балалуу үй-бүлөдөгү (5тен ашуун) же ата-энесинин бирөөсү жок студенттер – 5 %;

— Томолой жетим, майып студенттер — 20%

— Олимпиадада жеңген студенттер ( райондук, шаардык — 15%; республикалык – 20% )

— Орто окуу жайын (мектепти) эң мыкты бүтүргөн студенттерге – 1- сессияга чейин – 30%, эң жакшы окуусу үчүн – окуу жайын бүткөнгө чейин.

— “Эң жакшы” баага окуган студенттер: бир жылдын ичинде — 10%;

эки жылдын ичинде – 20%; үч жылдын ичинде – 30%; төрт жылдын ичинде – 40%;

ЧҮЙ УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ БИШКЕК КОЛЛЕДЖИ

Лицензия АЛ № LC 140000267

Регистрациялык № 14/0210

Орто кесиптик билим берүү үчүн 9-11-класстардын базасында

2015-2016-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт.

Адистиктер:

030505 – Укук таануу 20 000 сом

080106 – Финансы (тармактар боюнча) 20000 сом

080107 – Салык жана салык салуу 20 000 сом

080108 – Банк иши 20 000 сом

080110 – Экономика жана бухг. эсеп (тармактар боюнча) 20 000 сом

080501 – Менеджмент 20 000 сом

050704 – Мектепке чейинки билим берүү 18 000 сом

050709 – Башталгыч класстарды окутуу 18 000 сом

Окутуу формасы – күндүзгү бөлүм (сырттан окуу бөлүмү)

Окутуу мөөнөтү – 9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай;

11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай.

Окууга тапшыруудагы зарыл документтер:

* Колледждин директорунун атына арыз;

* Билими тууралуу документ (түп нускасы);

* Медициналык справка (форма №086-у);

* Сүрөт (3х4см) 6 даана;

* Туулгандыгы тууралуу күбөлүктү же паспортун өзү көргөзөт.

Биздин дарек:

720071 Кыргызстан, Бишкек ш.

Сүйүмбаев көчөсү 123/1

Тел: +966 312-68-06-37, 43-97-30,

+966 312-43-97-29, 68-17-99

www.chu.kg

Поделиться

Комментарии