БИЗ ЖӨНҮНДӨ

«Кут Билим» газетасы билим берүү жана илим тармагындагы жаңылыктарды жана окуяларды чагылдырат, мугалимдерге кесиптик усулдук жактан колдоо көрсөтөт.

Газета Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюшулган жана «Кут Билим» медиа борборунун түзүмүнө кирет.

Башкы редактору Токторов Майрамбек

 

Газета «Кут Билим» освещает события и факты, происходящие в системе образования и науки.

Газета учреждена Министерством образования и науки Кыргызской Республики и входит в структуру медиа центра «Кут Билим».

Главный редактор Токторов Майрамбек