Онлайн университет: 40 КҮНДӨ – 55 ВЕБИНАР

  • 02.07.2020
  • 0
Онлайн университет: 40 КҮНДӨ – 55 ВЕБИНАР
Пандемия учурунда Онлайн Университети платформасынын уюштуруучулары менен вебинарлардын спикерлери жан дили менен эмгектеништи. 40 күн ичинде мугалимдер менен жаш илимпоздорго 55 вебинар берүүгө үлгүрүштү.
Эл-журт үчүн кызмат кылууга сөзсүз эле бийликке баруунун кереги жок экенин, тамчыдай эмгектер бириксе, көл тургай, океандай чоң иштер жүзөгө ашып, элге-журтка пайдасы тие турган өнүгүүлөр боло турганын далилдеп беришти.
Ар бир мугалим өзүн өстүрүп, ар дайым жаңы нерсени үйрөнүп, изденип турса эле билим берүүбүз да, илимибиз да өнүгөт. Кыргызстандын келечеги, өнүгүүсү күчтүү билим берүүдө жатаарын эч ким тана албас. А билим берүү тармагы ар бир мугалимдин колундагы иш.
Мугалимдер улам жаңы нерсени үйрөнүп, изденип отурса, балдарга жакшы билим бере алат. Мугалим ыкшоо тартып, «мен баарын билем» дегенде өнүгүү токтойт.
Ардактуу аты улук, заты бийик Мугалимдер, аз айлыкка карабай, балдарыбызга жакшы билим берүү үчүн убактыбызды, күч-кубатыбызды аябайлы.
Жараткан бизге буюрган жашообуздагы эң ыйык милдетибиз ошол. Өлкөбүздүн келечеги биздин колубузда экенин бир саамга да эсибизден чыгарбай, колубуздан келишинче эл үчүн иштеп берели.
Онлайн Университети платформасы уюштуруп жаткан билимди өстүргөн иш-чараларга да катышып, интернет айдыңында миң сандаган лекция, илимий иштер менен да таанышып, дүйнөдөгү алдыңкы тажрыйбалардан артта калбайлы.
Биз балдарга дүйнөнү ачып берүү үчүн алгач дүйнөнүн бардык эшиктерин өзүбүз ачып көрүшүбүз керек.
Жайкы каникулда жаңы технологияларды үйрөнөлү. Окутуунун жаңы усулдарын өздөштүрөлү. Илимий изилдөө жүргүзүүдөгү жаңы усулдарды практикалап көрөлү.
Жаңы окуу жылына жаңы дем менен киришели. Онлайн окутуунун эң алдыңкы тажрыйбаларына ээ болууга аракет кылалы.
Сиздерге Жараткан бекем ден соолук берсин. Жаман оорудан сактасын. Үй-бүлөңүздөрдө тынчтык болсун!
2️⃣ «Бүтүрүүчүнүн көйгөйү. Кайда барам? Кайсы окууга тапшырам?»;
3️⃣ «Scopus жана Web of Science журналдары сиздин макалаңыздан эмнени күтүшөт?»
4️⃣ «#Айтиевүйдө. Балдар менен музейге саякат»;
5️⃣ «Jitsi meet жана Google meet ти онлайн сынакка кантип колдонсо болот?»
6️⃣ «TOEFLга даярдануу стратегиялары»;
7️⃣ «Zoom, Jitsi Meet, Google Classroom платформалары»;
8️⃣ «Jitsi жана Google Meeting өздөштүрүү»
9️⃣ «Илимий журналдарды баалоо. Жырткыч журналдардан сактануу»;
1️⃣0️⃣ «Балдардын китепке болгон кызыгуусун ойготуу»;
1️⃣1️⃣ «Изилдөөнүн темасын кантип тандоо керек?»;
1️⃣2️⃣ «Scopus жана Web of Science журналдары сиздин макалаңыздан эмнени күтүшөт? Макаланын темасы жана аннотациясы»;
1️⃣3️⃣ «Изилдөөнүн теориялык пайдубалын түзүү»;
1️⃣4️⃣ «Чачыранды үй-бүлө жана анын проблемалары»;
1️⃣5️⃣ «Стратегии подготовки к TOEFL»;
1️⃣6️⃣ «Google Classroom менен окутуу жана сынак уюштуруу»;
1️⃣7️⃣ «Балдар дүйнөсүнө саякат»;
1️⃣8️⃣ «Борбордук Азиядагы укуктук көп түрдүүлүк: жергиликтүү укук жана салттык практикалар»;
1️⃣9️⃣ «Кайнена-келин ымалада жашоо»;
2️⃣0️⃣ «Балдардын коопсуздугу, аң-сезимдүүлүк жана жыныстык тарбия»;
2️⃣1️⃣ «Изилдөөнүн усулдук пайдубалын түзүү»;
2️⃣2️⃣ «Кептин техникасы»;
2️⃣3️⃣ «Долбоордун негизинде окутуу усулу: колдонуу боюнча сунуштар»;
2️⃣4️⃣ «Балдар менен китеп окуу ыкмалары»;
2️⃣5️⃣ «Айтматов ааламы» аттуу Ч. Айтматовду эскерүү күнүнө карата программа;
2️⃣6️⃣ «Гибриддик үйрөтүү методикасын ишке ашыруу»;
2️⃣7️⃣ «Кыргызстандагы педагогикалык программалардын көз каранды эмес аккредитациясы боюнча окутуучулардын көз карашы»;
2️⃣8️⃣ «Академиялык окуу, жазуу кыргыз тили жана адабияты сабактарында»;
2️⃣9️⃣ «Изилдөө этикасы»;
3️⃣0️⃣ «Зомбулукка жол бербейли!»;
3️⃣1️⃣ «Тынчтыкты орнотуу үй-бүлөдөн башталат»;
3️⃣2️⃣ «Үй-бүлөлүк зомбулук. Сен, мен, коом, биз эмне кылабыз?»;
3️⃣3️⃣ «Scopus жана Web of Science журналдары сиздин макалаңыздан эмнени күтүшөт? Макаланын теориялык өзөгү»;
3️⃣4️⃣ «Санариптик тарбия»;
3️⃣5️⃣ «Талашка түшкөн орфоэпиялык эрежелер»;
3️⃣6️⃣ «Видео-сабак даярдоо усулдары»;
3️⃣7️⃣ «Балдарды чет тилдерин үйрөнүүгө шыктандыруу»;
3️⃣8️⃣ «Катышып байкоо усулун колдонуу»;
3️⃣9️⃣ «Кыздардын карьерасы»;
4️⃣0️⃣ «Кыргызстандагы элеттик жаштардын келечектеги билим алууга жана иштөөгө болгон умтулуулары»;
4️⃣1️⃣ «Бий балдардын жашоосуна канчалык пайдалуу?»;
4️⃣2️⃣ «COVID-19: Билим берүүгө жана илимге саресеп»;
4️⃣3️⃣ «Илимий гипотеза түзүү жана текшерүү»;
4️⃣4️⃣ «COVID-19: Билим берүүгө жана илимге саресеп»;
4️⃣5️⃣ «COVID-19: Билим берүүгө жана илимге саресеп»;
4️⃣6️⃣ «Китеп окуу техникасы»;
4️⃣7️⃣ «Илимий изилдөөдөгү интервью алуу стратегиялары»;
4️⃣8️⃣ «Анимация: С чего начать?»;
4️⃣9️⃣ «Сын ой-жүгүртүү окутуу усулу катары»;
5️⃣0️⃣ «Аныктоо анализи, Кайчылаш-Табуляция жана Диаграммалар»;
5️⃣1️⃣ «Билим берүү системасындагы реформалар эмне үчүн натыйжасыз болууда?»;
5️⃣2️⃣ «Үй-бүлөдө баарлашуу жана анда баланын ролу»;
5️⃣3️⃣ «Кейс-стади усулун изилдөөдө колдонуу»;
5️⃣4️⃣ «Өнөр Сереси»;
5️⃣5️⃣ «Маалыматтарды талдоонун негиздери».
Гүлзада Станалиева.
Бөлүшүү

Комментарийлер