БИШКЕК УНИВЕРСАЛДЫК КОЛЛЕДЖИ

  • 12.07.2020
  • 0

КР жана РФ мамлекеттик γлгγдөгγ кош дипломун алышат. Окутуу РФ жана КР жогорку окуу жайларында 2-курстан баштап, ЖРТсы жок кабыл алынат.

Укук таануу

Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу

Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)

Башталгыч класстарда окутуу

Чет тили

Компьютердик системаларда программалоо

Туризм

Укук коргоо иши

Социалдык иш

Мектепке чейинки билим берγγ

Котормо иши

Компьютердик тармактар

Салыктар жана салык салуу

Банк иши

Маркетинг (тармактар боюнча)

Менеджмент (тармактар боюнча)

Документтерди кабыл алуу онлайн режиминде.

Керектγγ документтер:

1. Сγрөт 3 Х 4 (6 даана)

2. Орто билим алгандыгы тууралуу аттестат же негизги жалпы билим алгандыгы тууралуу кγбөлγк

3. Паспорттун копиясы же туулгандыгы жөнγндө кγбөлγк

4. Аскердик билет же өзγн тастыктай турган документ

5. Медициналык справка 086у

Окутуунун ченемдик мөөнөтү:

Жалпы орто билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча — 1 жыл 10 ай (11-класстын базасында)

Негизги жалпы билим берүүнүн базасында окуунун күндүзгү формасы боюнча – 2 жыл 10 ай (9-класстын базасында).

Биздин сайт BKGSN KG Эсептик счет: DemirBank 1180000125092117 Email: : [email protected]

Phone: WhatsApp (0773) 177-342, (0705) 177-342; WhatsApp (0553) 655-111, (0755) 211-166; (0505) 817-818

Бөлүшүү

Комментарийлер