АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ: АКЫЛГА САЛГАН ЧЕЧИМДЕР

  • 06.12.2018
  • 0

Жети-Ѳгүз райондук билим берүү бѳлүмү тарабынан жалпы билим берүүчү мектептерде жалпы  ата-энелер чогулуштары ѳткѳрүлүп жатат.

АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ: АКЫЛГА САЛГАН ЧЕЧИМДЕР

Бул чогулуштарга айыл  ѳкмѳтү, социалдык кызматкери, айыл башчылары, ардагерлер, аялдар, жаштар кеңештери, айылдык кеңештин депутаттары, айылдык имамдары, жаш ѳспүрүмдѳр менен иштѳѳ инспекциясынын кызматкерлери катышууда.

Чогулуштарда мектеп окуучулары арасында мыйзам бузуулардын, эрте жашынан турмушка чыгуунун, мектеп рэкетинин алдын алуу иш-аракеттери жѳнүндѳ баалуу маалыматтар, кеңештер, кѳрсѳтмѳлѳр берилип жатат. Бул чогулуштар жылдын аягына чейин байма-бай болуп турат.

Бөлүшүү

Комментарийлер