КЫРГЫЗ ТИЛИ

  • 16.04.2021
  • 0
КЫРГЫЗ ТИЛИ

Турдубаева Б.К

№6 АОТК МГ нын кыргыз тили жана адабияты  мугалими

Бишкек шаары

 Классы: 3-класс

Предмети: Кыргыз тили        

№7 модуль. Менин өлкөм                         

Сабактын кептик темасы: Бишкек шаары

Грамматикалык тема: Эмнелер? Кандай?  

Сабактын максаттары/күтүлүүчү натыйжалары:

Тилдик компетенттүүлүк: Эмнелер? Кандай? деген суроолорду берүүгө, жооп берүүгө үйрөнүшөт.

Кептик компетенттүүлүк: Эмне үчүн Бишкек аталып калгандыгы жөнүндө окушат, башкаларга айтып берүүгө үйрөнүшөт.

Социо-маданий компетенттүүлүк: Бишкек кооз, таза шаар болуш үчүн эмне кылуу керектиги жөнүндө жыйынтык чыгарышат.

Сабактын ресурстары: : ОТК, окуу китеби, таяныч материалдар, кеп үлгүлөрү, интернет ресурстары.

Сабактын тиби: жаңы материалды өздөштүрүү

Сабактын формасы: жеке, жупта, топто иштөө

Сабактын жүрүшү:

Бишкек шаары. Сабактын иштелмеси. сулайманов

Бөлүшүү

Комментарийлер